Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб_прогр_Курс_Макроекономіка.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності: 6.030502;

6.030504;

6.030508;

6.030601

До друку дозволяю

Перший проректор університету Д.Л. Череднік

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни „Макроекономіка”

Усі цитати, цифровий, фактичний Затверджено

матеріал і бібліографічні відомості на засіданні кафедри

перевірені, написання одиниць економічної теорії.

відповідає стандартам. Протокол № 5

від 23.01.2008р.

Упорядник: А.В. Лозовий

Відповідальний за випуск: А.В.Лозовий

Віза декана

Віза бібліотеки

Харків 2008

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності 6.030502; 6.030504; 6.030508; 6.030601

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни „Макроекономіка”

Затверджено на засіданні

кафедри економічної теорії.

Протокол № 5 від 23.01.2008р.

Харків ХДТУБА 2008

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності: 6.030502; 6.030504; 6.030508; 6.030601

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни „Макроекономіка”

Харків 2008

Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Макроекономіка” для студентів спеціальностей: „Економічна кібернетика” – 6.030502, „Економіка підприємства” – 6.030504, „Фінанси і кредит” – 6.030508, „Менеджмент” – 6.030601/ Упорядник: А.В. Лозовий. – Харків: ХДТУБА, 2008. – 20с.

Рецензент Т.Є. Андрєєва

Кафедра економічної теорії

ВСТУП

Макроекономіка належить до тих навчальних дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих завдяки вивченню курсів „Політична економія”, „Мікроекономіка”, „Економічна історія”, „Історія економічних учень” і дає теоретичну основу для засвоєння таких дисциплін, як: „Державне регулювання економіки”, „Гроші та кредит”, „Економіка підприємства” та інших.

Предметом макроекономіки є механізм функціонування національної економіки як на ринкових засадах, так і на основі застосування методів, моделей та інструментів державного регулювання економіки, обґрунтованих світовою та вітчизняної наукою і апробованих господарською практикою.

Мета дисципліни „Макроекономіка” – розкрити цей механізм завдяки поєднанню сумісної роботи викладача і студентів на лекційних і семінарських (практичних) заняттях, а також індивідуальної самостійної роботи студентів над виконанням контрольних (курсових) робіт, рефератів тощо.

1 Робоча програма з дисципліни „макроекноміка”

Тема 1 макроекономіка як наука

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в економічній науці. Суперечності між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

Об’єкт і предмет макроекономіки. Змішана економічна система як об’єкт макроекономіки. Моделі змішаної економіки. Суб’єкти змішаної економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Історія розвитку макроекономічної науки. Економічна таблиця Кене як перша спроба макроекономічного моделювання. Макроекономічні ідеї класичної теорії. Кейнсіанська революція в макроекономіці. Неокейнсіанська та неокласична теорії.