Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост робота 2013 ГМФ; ПЦБ ЕКОЛ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Електророзвідка.

ЗАВДАННЯ 4.

При проведенні вертикального електричного зондування (ВЭЗ) виміряється різниця потенціалів ΔU (мВ) і сила струму ΔА (ма) між прийомними електродами MN (м) при постійній напрузі між живильними електродами АВ (м) розрахуйте питомий електричний опір рк = κ U/I (ом м) , де коефіцієнт установки к = n АМ АN / MN (м) AM, AN, MN - відстань між електродами.

Параметри

Варіант

Номер виміру

АВ/2 м

MN/2 м

1

2

3

4

5

ΔU (мВ)

I (ма)

ΔU (мВ)

I (ма)

ΔU (мВ)

I (ма)

ΔU (мВ)

I (ма)

ΔU (мВ)

I (ма)

1

3,0

1

125

24,5

110

22,5

130

25,6

127

25

123

24

2

4,5

1

142

47,5

135

42,6

156

53,1

148

49

138

47,1

3

7,5

1

61

30,6

52,0

35,0

90

36,5

63

31,1

59

30

4

15

1

11

13

9,0

16

18

26

11,6

14

10,3

13

5

40

3

4,8

21

4,2

19

6,8

24

5

22

4,6

20

ЗАВДАННЯ 5.

При спостереженні на вапняках методом електропрофілювання з розміщенням АВ = 60 м, MN = 20 м отримані значення ΔU/I, наведені нижче. Розрахуйте значення рк, побудуйте графік їхньої зміни по профілю й виділите зону тріщинуватих вапняків по різкому збільшенню рк. крок спостережень по профілі 20 м Коефіцієнт установки до = 125,6 .

варіант

Значення ΔU/I, мВ/ма , по номерах точок

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13,8

11,9

21,8

27,6

26,4

14,8

12,3

11,9

2

13,5

12,8

14,1

28,1

27,5

13,2

12,9

12,0

3

11,1

12,2

13,4

27,3

26,5

14,0

11,4

10,9

4

12,0

11,7

13,8

27,2

27,0

25,8

13,5

14,2

5

11,6

12,9

26,4

28,9

27,8

25,1

15,1

13,6

6

13,8

11,9

21,8

27,6

26,4

14,8

12,3

11,9

7

13,5

12,8

14,1

28,1

27,5

13,2

12,9

12,0

8

11,1

12,2

13,4

27,3

26,5

14,0

11,4

10,9

9

12,0

11,7

13,8

27,2

27,0

25,8

13,5

14,2

10

11,6

12,9

26,4

28,9

27,8

25,1

15,1

13,6

11

13,8

11,9

21,8

27,6

26,4

14,8

12,3

11,9

12

13,5

12,8

14,1

28,1

27,5

13,2

12,9

12,0

13

11,1

12,2

13,4

27,3

26,5

14,0

11,4

10,9

14

12,0

11,7

13,8

27,2

27,0

25,8

13,5

14,2

15

11,6

12,9

26,4

28,9

27,8

25,1

15,1

13,6

16

13,8

11,9

21,8

27,6

26,4

14,8

12,3

11,9

17

13,5

12,8

14,1

28,1

27,5

13,2

12,9

12,0

18

11,1

12,2

13,4

27,3

26,5

14,0

11,4

10,9

19

12,0

11,7

13,8

27,2

27,0

25,8

13,5

14,2

20

11,6

12,9

26,4

28,9

27,8

25,1

15,1

13,6

21

13,8

11,9

21,8

27,6

26,4

14,8

12,3

11,9

22

13,5

12,8

14,1

28,1

27,5

13,2

12,9

12,0

23

11,1

12,2

13,4

27,3

26,5

14,0

11,4

10,9

24

12,0

11,7

13,8

27,2

27,0

25,8

13,5

14,2

25

11,6

12,9

26,4

28,9

27,8

25,1

15,1

13,6

Завдання 6.

За значеннями питомих електричних опорів рк отриманим у точках ВЭЗ 1...12 побудуйте карту залягання покрівлі скельних порід (переріз стратоізогипс в абсолютних позначках прийняти 2,5м), гідроізогіпс (переріз гідроізогіпс прийняти через 1м), визначите коефіцієнт фільтрації водо-насичених пісків по залежності lgk = 0,55 lg рк, з огляду на, що в обводнених пісках верньочетвертинного віку рк, різко падає (< 76 Ом м), а в алевролітах девонського періоду сильно зростає (> 1200 Ом м). точки ВеЗ розташовані по профілі через 50 м. карти будуйте в масштабі 1 : 1000

№ профілю

№ ВЕЗ

абс. позн

D,м

рк Ом м

№ профілю

№ ВЕЗ

абс. позн

D,м

рк Ом м

1

ВЕЗ 1

120

0...5

5...15

> 15

220

55

1280

3

ВЕЗ 7

121

0...5

5...11

>11

300

68

1300

1

ВЕЗ 2

122

0...4

4...18

>18

260

60

1350

3

ВЕЗ 8

121

0...4

4...10

>10

250

76

1405

1

ВЕЗ 3

121

0...2

2...14

>14

240

62

1320

3

ВЕЗ 9

123

0...5

5...8

>8

290

72

1380

2

ВЕЗ 4

117

0.. 1

1...10

>10

210

60

1219

4

ВЕЗ 10

120

0...6

6...9

>9

310

48

1250

2

ВЕЗ 5

118

0...1

1...8

>8

220

58

1315

4

ВЕЗ 11

123

0...7

7...10

>10

260

65

1400

2

ВЕЗ 6

120

0...2

2...5

>5

235

56

1290

4

ВЕЗ 12

120

0...2

2...8

>8

220

54

1360

додатки

Додаток 1. Приріст сейсмічної бальності в залежності від літологічного складу порід будівельного майданчика.

Літологічний склад гірських порід

Приріст сейсмічного балу

Літологічний склад гірських порід

Приріст сейсмічного балу

Вапняки, піщаники

0,2 - 1,3

Гіпси, мергелі, сланці

0,6 - 1,4

Галечник, гравій

1,0 - 1,6

Піски, леси

1,2 - 1,8

Глинисті грунти

1,2 - 2,1

Насипні грунти

2,3 - 3,0

Обводнені пухкі грунти

1,7 - 2,8

Обводнені насипні,

3,3 - 3,9

* обводненими грунтами вважаємо грунти з глибиною залягання ГВ менше 4м.