Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
53.12 Кб
Скачать

Стародубцева Ольга. 33-ш

Тема: Навчання інтонації іноземної мови у початковій школі.

ЗМІСТ

Вступ

Глава I. Особливості ритміко-інтонаційного оформлення англійської пропозиції у порівнянні з російською.

1.1 Інтонація різних типів англійських пропозицій у порівнянні з російськими.

1.2 Ритміко-інтонаційне оформлення англійської мови. Елементи інтонаційної структури.

1.3 Інтонаційне оформлення різних типів англійських пропозицій.

Висновки по Розділу I

Глава II. Методика навчання ритму та інтонації англійської мови

2.1 Прийоми і засоби формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів

2.2 Вправи і завдання для формування ритміко-інтонаційних навичок

Висновки по Розділу II.

Глава III. Дослідно-експериментальне дослідження з навчання ритму та інтонації англійської мови

3.1 Досвід роботи вчителів з навчання ритму та інтонації англійської мови.

3.2 Результати дослідно-експериментального дослідження

Висновки до розділу III

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП

При вивченні англійської мови особливо актуальними виступають завдання формування правильного оформлення мовлення.

Інтонація важлива з того, що має велике значення для змісту того чи іншого висловлювання. Словам і граматичних конструкціях інтонація надає певний сенс. Вона і та ж репліка, сказана різними тонами, може сприйматися як наказ, вимога, затвердження або питання, виголошені з різними модальними та емоційними значеннями.

Правильне володіння мовленнєвою інтонацією є ознакою фонетичної грамотності мовця. Тому що вивчати англійську мову слід вже з перших сказаних пропозицій вміти вірно передавати мелодику англійської мови і розставляти фразовий наголос. Багато хто, маючи теоретичні знання, потребують практичному освоєнні іноземної мови.

Таким чином, на першому етапі навчання іноземної мови більше уваги має приділятися правильній вимові й інтонації. Робота над вимовними і ритміко-інтонаційними навичками повинна проводитися на всіх етапах навчання іноземної мови. Учням необхідно швидко зрозуміти сказане і інтонаційно правильно оформити свою промову. Вправи, які допомагають цьому, повинні сприяти автоматизації навичок вимови.

Але не завжди молоді фахівці досконало володіють ефективними методиками навчання ритміко-інтонаційному оформленню англійської мови. Тому вивчення даної проблематики представляє особливий інтерес.

Незважаючи на те, що навчання цій стороні розглядається в роботах багатьох сучасних вчених фонології, дана проблема є невирішеною і в даний час.

Тому в якості теми дослідження ми визначили: «Навчання інтонації іноземної (англійської) мови в початковій школі».

В якості об'єкта дослідження ми розглядаємо діяльність вчителя з формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів. Предметом дослідження постають умови і чинники успішної діяльності вчителя з формуванням ритміко-інтонаційних навичок англійської мови в учнів в курсі основної школи.

Метою дослідницької роботи виступає вивчення специфічних особливостей і засобів у навчанні ритму та інтонації англійської мови.

Для цього необхідно розглянути наступні завдання:

1. Розглянути поняття «ритм» і «інтонація»;

2. Провести вивчення особливостей ритміко-інтонаційного оформлення російської та англійської мови;

3. Розглянути методичні прийоми з навчання ритміко-інтонаційному оформленню англійських пропозицій;

4. Ознайомитися з вправами і завданнями для формування ритміко-інтонаційних навичок;

5. Ознайомитися з досвідом роботи вчителя з розвитку ритміко-інтонаційних навичок;

6. Дослідно-експериментальним шляхом виявити умови і чинники формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів під час навчання іноземної мови.

В якості гіпотези дослідження ми висунули припущення про те, що формування ритміко-інтонаційних навичок призводить до вдосконалення фонематичного слуху і вимовних навичок учнів, якщо вчитель:

- Систематично працює над формуванням в учнів навичок ритмічного та інтонаційного оформлення мовлення;

- Використовує вірші, пісні для формування ритміко-інтонаційних навичок;

- Реалізовує на своїх уроках вправи для розвитку темпу мовлення учнів;

- Залучає на своїх уроках скоромовки, прислів'я, приказки;

- Сприяє становленню в учнів позитивних мотивів і потреби у формуванні навичок ритмічного та інтонаційного оформлення мовлення.

Для ефективного вирішення поставлених завдань курсової роботи була використана наступна сукупність методів науково-педагогічного дослідження: теоретичні: методи теоретичного аналізу педагогічних ідей, аналіз продуктів діяльності школярів; емпіричні: спостереження, експеримент, вивчення педагогічного досвіду; обробки результатів: графічні методи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]