Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

іст. вчень шпори / 33.Теорія всесвітньої монархії Данте

.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.77 Кб
Скачать

33.Теорія всесвітньої монархії Данте

Данте Алігєрі (1265-1321) відомий широкому загалу, перед¬усім, як італійський поет доби Передвідродження, автор першого автобіографічного твору в європейській літературі ("Нове життя") та славнозвісної поеми "Комедія", котру захоплені нащадки наділили епітетом "божественна"

. Та Данте прославився такожі своєю політичною діяльністю (обіймав різні посади в органах міського самоврядування, навіть певний час був одним з приорів (головних виборних осіб) Флоренції) та філософськими поглядами на різні питання, й зокрема щодо держави.

Державницькі погляди Данте викладені в трактаті "Про монар¬хію" ('ТЗе Мопагспіа", близько 1313 р.). У ньому Данте одним із перших середньовічних мислителів здійснив спробу обґрунту¬вати походження монархії від Бога, а не від Папи, виступивши на захист незалежності королівської влади.

Мріючи про державне обєднання Італії під егідою національної монархії, про припинення міжусобних війн і суперечок, про знищен¬ня влади папства над світським життям, він поєднував вирішен¬ня цих завдань із соціальним оновленням країни.

Та оскільки в тогочасній Італії не було сили, здатної зді йснити таке об'єднання, то ця ідея Данте втілюється у форму" всесвітньої монархії". Вона ґрунтується на тій тезі, що так само, як єдиний Бог володарює у Всесвіті, й рід людський повинен бути влаштований за таким же зразком. Суперечки між князями повинні вирішуватися най¬вищим суддею - імператором. У монархії правитель існує для громадян, а не громадяни для монарха. Всесвітній монарх видає закони для всього людства.

Висуваючи ідею "всесвітньої монархії", поет звертає свій по-гляд на "Священну Римську імперію", мріючи про перетворення її на світову державу з центром в Італії, гаряче підтримує у 1310— 1313 рр. німецького імператора Генріха VIII. Отже, висуваючи цю ідею, Данте вгадав справжні та нагальні потреби історичного розвитку країни, але запропоновані ним засоби їх реалізації були утопічними для того часу, адже це, фактично, була середньовічна мрія про організацію держави заради миру та безпеки.

У світогляді поета відобразилися протилежні тенденції роз-витку тогочасного суспільства та незбіг інтересів різних соціаль-них верств. Отож, він, будучи палким прихильником католицької віри, виступив з різкою критикою католицької церкви та вимагав її повної перебудови, спрямованої на змен шення впливу на держа¬ву, право та світське життя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.