Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

філософія / 11. Енциклопедична філософія Аристотеля

.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
15.98 Кб
Скачать

11. Енциклопедична філософія Аристотеля.

Арістотель - Суть речей Арістотель вказував в самих речах, хоча і вважав, що форма - ідеальний початок віщої, що очолює над їх змістом. Матеріальне буття Арістотель визнає реальним існуванням, проте причину світу або кінцеве джерело всякого руху він зв'язує з Богом як нерухомим перводвигателем усього.

Арістотель один із перших розробив і застосував у пізнанні такі методи дослідження, як індукція і дедукція - він створив вчення про силогізми і їх правила; вперше визначив судження як форму думки, в котрій що-небудь стверджується чи заперечується; вперше здійснив класифікацію категорій логіки, визначивши десять таких категорій (сутність, місце, час, простір, володіння, діяння, страждання).

Одним з найбільш цінних надбань філософії Арістотеля є його вчення про різні види (форми) руху матерії. Він розрізняв шість таких форм: виникнення, знищення, перехід з одного стану в інший, збільшення, зменшення, переміщення.

Погляди Арістотеля на соціальні проблеми, на державу, її сутність та походження, ґрунтувалися на вивченні ним солідного фактичного матеріалу - дослідженні устрою 158 грецьких міст-держав.

Держава, на думку філософа, є продуктом земного походження. Вона створюється задля досягнення загального блага.

По Арістотелю, предмет науки - загальне, таке, що осягається розумом. Проте умоглядне знання, що осягається, не дане нашому розуму від народження і припускає діяльність: збирання фактів. Таким чином, загальне пізнається через індуктивне узагальнення чуттєво сприйманого світу.

Вчення про категорії. Різні поняття не можуть бути узагальнені в єдиному загальному роді, тому Арістотель виділяє 10 категорій, основна з яких - суть, що ототожнюється з буттям. Інші 9: якість, кількість, відношення, місце, час, дія, стан, страждання, володіння - співвідносяться з буттям через категорію суть, які відповідають на питання: "Які властивості речі"?. Тобто категорії - є вищі пологи, до яких зводяться інші.

Аристотель вводить у свою систему першодвигун, який вносить рух у світобудову. Причому сам першодвигун нерухомий (інакше довелося б пояснювати, звідки взялося рух в першодвигун). По суті, цей першодвигун в Аристотеля - Бог, а заразом і «форма всіх форм». Саме ця ідея привела потім до того, що аристотелівська філософія була прийнята як «офіційна» філософія католицької церкви, а сам Аристотель оголошений предтечею християнства. Аристотель був навіть канонізований католицькою церквою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.