Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІЕ та ЕД / ІЕ та ЕД (шпори) / Розвиток економічної думки в період підготовки до здійснення реформи 1861 р

..docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
19.65 Кб
Скачать

Розвиток економічної думки в період підготовки до здійснення реформи 1861 р.

Розстановка класових сил та формування напрямків суспільно-економічної думки в період підготовки та здійснення реформи в Україні не відрізнялись, по суті, від аналогічних процесів у Росії. Поразка у Кримській війні (1853–1856), загострення кризи кріпосної системи, зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху.

Навколо питання про скасування кріпацтва загострюється ідейна боротьба представників різних напрямів суспільно-економічної думки. Вже у сорокових роках формуються ліберально-дворянський та революційно-демократичний напрями, які відображали інтереси протилежних класів – поміщиків і селян.

ВасильНазарович Каразин (1773–1842) – учений та громадський діяч, один із засновників Харківського університету. У питаннях ставлення до кріпацтва він стояв на позиціях дворянського лібералізму, тобто не виступав за негайне і повне визволення селян, закликаючи лише до обмеження зловживань поміщи-ків. Каразин був за поміщецьке землеволодіння, яке розглядав як капітал, що приносить певний зиск його власникові.

Аполон Олександрович Скальковський (1808–1898)2 – працівник канцелярії, а з 1841 року голова статистичного комітету Новоросійського генерал-губернаторства. Його праці відображають різні сторони життя Новоросії: історія, етнографія, географія, статистика, економіка. Найвідоміша його праця з економіки є «Досвід статистичного опису Новоросійського краю» (1850–1853), яка містить величезний матеріал щодо процесів економічного розвитку півдня України.

Д.П. Журавський (1810–1856) – видатний учений, економіст, статистик 40–50 років дев’ятнадцятого століття. З 1851 року – учений секретар і редактор статистичного відділу «Комісії для обстеження Київської учбової округи» при Київському університеті. Найбільш значна його праця – тритомник «Статистичний опис Київської губернії.»

Д.М. Струков – ліберальний економіст, інспектор сільського господарства півдня Росії. У працях 50–60-х років («Про земельне володіння і користування» та інші) Д. Струков намагається з'ясувати умови успішного функціонування сільського господарства, перспективи його розвитку. Однак ці умови він не зв’язував із поліпшенням техніки, агротехніки тощо. Запоруку успішного розвитку сільського господарства він вбачає у вільній праці й забезпеченій власності, тобто заміні феодальних відносин капіталістичними.

Підсумовуючи цей період розвитку вітчизняної економічної думки, слід зазначити, що були різні погляди в українських вчених: це щодо звільнення селян з кріпацтва, шляхи його звільнення, розвитку капіталістичних відносин. Це далі вплинуло на диференціацію поглядів у пізніші часи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.