Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
194.56 Кб
Скачать

32. Середовище проектування

Процес проектування складного об’єкту можна представити у вигляді ієрархічної сукупності процесів проектування будь-яких окремих компонентів проектування, які приводять до виникнення поняття середовища проектування. Середовище проектування включає в себе проектувальника, сукупність обчислювальних засобів і методичне забезпечення.

Рис.4.3 Модель середовища проектування

Будь-який процес проектування може встановлювати зв'язок з будь-яким процесом середовищем проектування і запитувати створення нового підлеглого процесу.

Лінія, що з'єднує процес середовища з окремим процесом проектування, означає відношення "належить до". За допомогою графічної схеми можна представити мережну модель процесів, виділивши її структурні рівні.

Така модель дозволяє розглядати окремий процес проектування і його інтерфейси без спільного розгляду всіх процесів.

33. Схема процесу проектування

Система автоматизованого проектування, які підтримують визначену методологічну схему повинні мати здатність розгортання заданої методології у вигляді лінійної послідовності процедури. Для цього необхідно найточніше обробити методологічні схеми для того, щоб процес проектування за допомогою САПР був визначений тоді, коли повністю задані можливі альтернативи послідовності процедур.

Процес проектування представляється циклічною процедурою і відображає визначену концептуальну модель проектування. В основі даної моделі лежать поняття підпроекта і його шаблону. Шаблон підпроекта – це сукупність питань, які вимагають відповіді на кожному кроці проектування. Тоді під проект представляє собою сукупність відповідей, що надають результат рішення деякої проміжної задачі проектування. Проект будучи результатом виконання визначеної стаді проектування являється сукупністю інформації, яка достатня для виконання наступної стадії.

Підсумком процесу проектування представляється проект, який створюється в ході реалізації процесу проектування і який містить в собі об‘єднання деяких етапів проектування, які в свою чергу можуть представляти собою технологічну схему процесу проектування. Технологічна схема включає в собі методологічні питання проектування і методик рішень будь-яких задач проектування.

САПР побудована по зазначеній схемі повинна мати:

 1. засоби аналізу

 2. способи чи рекомендації проведення проектних перетворень

 3. пакети програм по реалізації методики рішень різних числових задач проектування

 4. сценарій загальної технологічної схеми проектування

 5. вандани для роботи з базами під проектів вихідних і нормативно-довідникових даних окремих задач проектування

 6. діалоговою організацією системи загального сценарію задач проектування

 7. монітор організації паралельних процесів проектування

 8. базу даних проектів.

Методологічна схема загального системного проектування апаратно-програмного комплексу призначена для організації автоматизованого проектування цього апаратно-програмного комплексу і представляє собою алгоритм процесу проектування. Розробка даного алгоритму вимагає попередній аналіз процесів проектування АПК з метою виділення обмеженого числа базових проектних процедур для різних рівнів проектування з різною степеню деталізації. При даній постановці задачі стає можливим створення алгоритмів загальносистемного проектування з обмеженого набору базових проектних процедур.

Методологічна схема має три рівні деталізації:

 1. відображає основний зміст процесу проектування апаратно-програмного комплексу (АПК). Алгоритм цього рівня складається з блоків і зв’язків між ними, які представляють собою структуру проектованої системи, яка поділяється на підсистеми, що забезпечують послідовність проектування підсистеми і системи в цілому.

 2. розкриває зміст проектних процедур першого рівня для конкретного кожного блоку. В цьому випадку складається питання, які необхідно розглянути для рішення конкретної задачі проектування.

 3. представляє собою деталізований людино-машинний сценарій, задач, систем проектування. Даний рівень представляє собою основу для розробку алгоритмів діалогу для різних предметних областей загально системного проектування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування