Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
194.56 Кб
Скачать

31. Організація процесу проектування

Автоматизоване проектування забезпечує підтримку процесу проектування. Процеси проектування сильно відрізняються один від одного і залежать від конкретного виробу або об’єкту проектування, також залежить від організації даного проектування, структури а також від виду проектування. Розробка деякої моделі процесу проектування дозволяє виділити найбільш важливі компоненти даного процесу. Як розробник будь-якої САПР , так і потенційний користувач повинні мати можливість погоджувати опис інтерфейсів автоматизованих етапів процесів проектування з іншими етапами. Такі інтерфейси можна описати, якщо процес проектування адекватно представлений послідовністю будь-яких дій проектування таким чином, що результат кожної дії передбачається для виконання наступного процесу.

Вхідними даними процесу проектування будуть знання, мета а вихідними даними є проект.

Даний варіант процесу проектування може містити наступне: мету проектування, яка має залишатися незмінною хоча б на протязі деякого часу. Для створення проекту вимагаються знання технології певного типу. Процес проектування повинен породжувати інформацію, яка може бути використана для виробництва тим чи іншим способом і обов’язково має бути створена відповідна проектна документація.

Розглянемо 2-й спосіб процесу проектування:

Нехай в нас є мета, результат між ними процес вищого рівня, специфікація, оцінка, представлення результату…

В цьому випадку на початок процесу проектування надається специфікація проекту. В цьому випадку під специфікацією розуміють первинне завдання на даний проект. Дана специфікація може не повністю задовольняти завдання на дане проектування. В цьому випадку через неповне або некоректне формулювання задачі досягнути кінцевої мети неможливо. При розробці даного проекту повинні бути передбачені спеціальні можливості, які можуть вносити зміні до даної початкової специфікації. В цьому випадку обов’язково мають мати місце проміжні результати проектування для будь-яких етапів процесу проектування в цілому. В більшості випадків процес проектування являється ітераційним процесом.

На ранній стаді проектування конкретних характеристик виробу приймаються рішення, які можуть впливати на зміну досягнення кінцевої мети. Цю частину процесу проектування називають синтезом.

На останній стадії проектування необхідно аналізувати і оцінювати отримані результати. Якщо мета проектування в цьому випадку не досягається, то проектні рішення повинні бути відкоректовані. В цьому випадку в процесі проектування може виникати цикл керування. У внутрішньому циклі здійснюються наступні операції над проектними описами, це синтез, аналіз і оцінка. Дані про відхилення попереднього проекту від специфікації передаються до операції синтезу.

Зовнішній цикл замикається не в середині процесу проектування, а тільки при виконання процесів проектування вищого рівня.

Процес проектування складного об’єкту можна представити у вигляді ієрархічної сукупності процесів проектування будь-яких окремих компонентів проектування, які приводять до виникнення поняття середовища проектування. Середовище проектування включає в себе проектувальника, сукупність обчислювальних засобів і методичне забезпечення.

Будь-який процес проектування може встановлювати зв'язок з будь-яким процесом середовищем проектування і запитувати створення нового підлеглого процесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування