Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
33
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
40.62 Кб
Скачать

12. Лінгвістичне забезпечення сапр

 Лінгвістичне забезпечення – сукупність мовних засобів, що використовуються в САПР для представлення інформації про проектовані об’єкти, процеси і засоби проектування, що включає терміни і визначення, правила формалізації природної мови, методи стиснення і розгортання даних, що використовуваних в автоматизованому проектуванні або є результатом проектування. Основу лінгвістичного забезпечення складають формальні мови, призначені для спілкування користувача з технічними і програмними засобами автоматизації, які можна розділити на

  • ·мови програмування (алгоритмічні мови) – служать для запису програм, тобто використовуються переважно при підготовці програм, а не при експлуатації САПР;

  • ·мови проектування (вхідні мови) – призначені для представлення початкової інформації в машинному вигляді – підготовки початкових даних для автоматизованого проектування, а також перетворення інформації при виконанні проектних процедур за допомогою програмного забезпечення. Тобто, мови проектування застосовуються користувачами САПР в процесі їх інженерної діяльності;

  • ·мови управління – призначені для опису інформації, що управляє, для програмно-керованого технологічного устаткування: фотонабірних установок, графічних пристроїв, верстатів з ЧПУ і т.д.

Термін мова в контексті лінгвістичного забезпечення позначає засіб спілкування проектувальника з САПР – систему символів або знаків (алфавіт мови) і правил, що використовуються для обміну інформацією.

Перспективи розвитку лінгвістичного забезпечення:

Математична теорія мов програмування, за допомогою ряду формалізмів (граматика Холмського, параметричних граматик, R-граматик, СМ-граматик, бекусовських нормальних форм) може порівняно просто описувати формальні мови, досліджувати їх синтаксичну структуру, розпізнавати і породжувати їх будь-які речення. Не дивлячись на те, що в даний час ця теорія вже достатньо розвинена, реалізація проблемно-орієнтованої мови все ж таки залишається достатньо складним завданням.

Для її спрощення ведуться розробки синтаксично-орієнтованих трансляторів, які змогли б автоматично настроюватися на формальний опис синтаксису і семантики потрібної мови, що істотно полегшило б створення конкретних мов інженерних САПР.

До компонентів лінгвістичного забезпечення відносять мови проектування (МП), інформаційно-пошукові (ІПМ) і допоміжні мови, що використовуються в обслуговуючих підсистемах, і для зв’язку з ними проектуючих підсистем.

Компоненти лінгвістичного забезпечення повинні бути узгодженими з компонентами забезпечення інших видів, бути відносно інваріантними до конкретного вмісту баз даних, надавати в компактній формі засоби для опису всіх об’єктів і процесів заданого для системи класу з необхідним степенем деталізації і без суттєвих обмежень на об’єкт опису, бути розрахований в основному на діалоговий режим їх використання.

Мови проектування повинні базуватися на термінах, прийнятих в конкретній системі, забезпечувати опис, управління і контроль процесу проектування, бути орієнтованими на користувачів з різним рівнем професіональної підготовки (в тому числі не маючих спеціальної підготовки в області програмування), забезпечувати однозначне представлення інформації, стандартний опис однотипних елементів і високу надійність ідентифікації опису.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування