Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
113
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
20.18 Mб
Скачать

5. Вимоги до виконання і оформлення переліків елементів до схем електричних принципових

При виконанні та оформленні переліку елементів до схеми електричної принципової дотримуватися наступних вимог:

1. Оформити у вигляді таблиці формату А4 (рис. 1.7) з основним написом у відповідності з ГОСТ 2.108–68 на заголовному листі по формі 2 (рис. 1.8), а на всіх наступних листах – по формі 2а (рис. 1.9).

Рис. 1.7. Таблична форма переліку елементів схем електричних принципових

Рис. 1.8. Форма 2 для виконання заголовного листа переліку елементів

схем електричних принципових

У графах основного напису (Форма 2) вказують:

- У графі 1 – найменування виробу згідно з вимогами ГОСТ 2.109, а також найменування документа, якщо цьому документу присвоєний код. В кінці найменування виробу та найменування документа крапку не ставлять. У найменуванні виробу та найменуванні документа перенос слів небажаний. Найменування виробу повинно відповідати прийнятій термінології, бути якомога стислим й записуватися у називному відмінку однини. В найменуванні, що складається з декількох слів, на першому місці ставлять іменник, наприклад: «Колесо зубчасте». В найменування виробу не включають, як правило, відомості про призначення виробу та його місцеположення.

- У графі 2 – позначення документа з доданням його коду (при наявності).

- У графі 3 – порядковий номер аркуша, якщо документ виконаний на декількох аркушах (якщо аркуш один – графу не заповнюють).

- У графі 4 – загальна кількість аркушів документа. Графу заповнюють тільки на першому аркуші.

- У графі 5 – найменування або шифр навчального закладу та кафедри.

- У графі 6 – вид роботи, виконаної особою, яка підписує документ. У вільний рядок цієї графи при необхідності записують: «Консультант».

- У графі 7 – прізвища осіб, які підписують документ:

- розробив – прізвище студента;

- перевірив (технічний контроль) – прізвище керівника;

- т. контр. (технологічний контроль) – прізвище керівника;

- консультант – прізвище консультанта;

- н. контр. (контроль на відповідність нормам і вимогам стандартів) – прізвище особи, що здійснює нормоконтроль.

- затв. (затвердив) – прізвище завідувача кафедрою (на кресленнях загального вигляду та схемах для дипломних робіт (проектів)).

- У графі 8 – підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 11.

- У графі 9 – дату підписання документа.

Рис. 1.9. Форма 2а для виконання всіх наступних листів переліку елементів схем електричних принципових

2. Заповнити таблицю (рис. 1.5) зверху вниз, залишаючи незаповненими перший та останній рядки як на заголовному, так і на всіх наступних листах, а також між окремими групами елементів, при цьому:

а) однойменні елементи схеми об’єднати в окремі групи, наприклад, Конденсатори, Резистори, Діоди, Транзистори та ін.;

б) кожній з груп присвоїти власне найменування українською мовою та занести в графу «Найменування», наприклад, Конденсатори, Резистори та ін.;

в) позначення елементів схеми в групах провести великими літерами латинського алфавіту і занести в графу «Поз. позначення», наприклад, C, R, VD, VT;

г) групи елементів в графі «Поз. позначення» розмістити в алфавітному порядку літерних позиційних позначень A, B, C, D…;

д) в межах кожної групи в графі «Поз. позначення» елементи розмістити за зростанням їх порядкового номера, наприклад, в групі конденсатори – C1, C2, в групі резистори – R1, R2 та ін.;

е) елементи одного типу з однаковими параметрами та з послідовними порядковими номерами в графі «Поз. позначення» розмістити в один рядок;

ж) якщо число елементів одного типу в рядку графи «Поз. позначення» більше 3, то інші елементи розмістити рядками нижче, при цьому параметри елементів розмістити в першому рядку в графі «Найменування», а кількість елементів занести в графу «Кількість» в останньому рядку для даної групи;

з) при наявності в варіанті завдання (або при необхідності) в графу «Примітки» занести параметри елементів для можливої заміни існуючих в схемі;

3) Заповнити основний напис.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Інженерна графіка