Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
113
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
20.18 Mб
Скачать

4. Вимоги до виконання та оформлення схем електричних принципових

При виконанні та оформленні схеми електричної принципової необхідно виконувати наступні вимоги:

1. На форматі А3 накреслити рамку у відповідності до ГОСТ 2.301–68 [1] (рис. 1.3) та основний напису відповідності до ГОСТ 2.108–68 по формі 1 (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Рамка формату А3 з основним написом по формі 1

Рис. 1.4. Основний напис по формі 1

В даний основний напис необхідно заповнити наступну інформацію:

- графа 1 – назва виробу (у відповідності з вимогами), а також назва документа, як що цьому документові надано шифр;

- графа 2 – позначення документа за ГОСТ 2.201-80 чи за прийнятою на кафедрі формою;

- графа 3 – позначення матеріалу деталі (графа заповнюється тільки на кресленнях деталей);

- графа 5 – маса виробу;

- графа 6 – масштаб зображення;

- графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша, графу не заповнюють);

- графа 8 – загальна кількість аркушів документа (графу заповнюють тільки на першому аркуші);

- графа 9 – назва чи індекс підприємства, що випускає документ, а нашому випадку вказуємо навчальний заклад, рекомендується вказувати його скорочену назву та номер групи;

- графа 10 – характер роботи особи, яка підписує документ;

- графа 11 – прізвища осіб, хто креслив і перевіряв кресленик;

- графа 12 – підписи осіб, що вказані в графі 11;

- графа 13 – дата підписання документа.

Графи 4, 5, 14 … 18 заповнюються на документах, що випускаються підприємствами.

2. Основний напис (рис. 1.4) виконати креслярським шрифтом у відповідності до ГОСТ 2.304–81 [1]:

а) в графі 1 вказати назву виробу, починаючи з іменника, наприклад, Аналізатор сигнатурний, Підсилювач потужності звукової частоти та ін.;

б) в графі 1 (під назвою виробу і шрифтом на один-два розміри меншим) вказати назву схеми – Схема електрична принципова;

в) використовуючи спрощений класифікатор позначення виробів, який прийнятий на кафедрі (рис. 1.5), в верхній частині вказати позначення схеми по типу:

Рис.1.5. Спрощений класифікатор позначення схем

3) Елементи схеми в варіанті-заготовці, що позначені колом, необхідно замінити на умовні графічні позначення (УГП) у відповідності з їх номерами із таблиці вихідних даних:

а) при зображені УГП необхідно використовувати Додаток 1 [2…17];

б) необхідно враховувати, що будь-які види схем зображають без масштабу, тому при зображені УГП використовувати тільки пропорційні зміни розмірів всіх елементів одночасно в більшу або меншу сторону;

в) для всіх УГП використовувати суцільну основну лінію у відповідності з ГОСТ 2.303–68 [1] товщиною 0,3…0,5 мм.

4) Характеристики вхідних та вихідних ланцюгів (у вигляді текстових найменувань, наприклад, «Вхід», «Зміщення», «Корпус», «Uвх», «Вихід» та інші), а також їх параметри (у вигляді цифрових значень, наприклад, «+9 В», «~220 В» та інші) занести в графу «Ланцюг» таблиці виводів (рис. 1.6):

а) заголовки таблиць виконати шрифтом 5;

б) характеристики вхідних та вихідних ланцюгів виконати шрифтом 3,5 або 5;

в) в таблиці виводів не заносити текстові написи, що відносяться до типу пояснюючих або необхідних для зборки виробів, наприклад, «До виводу 14 DD1, DD2» – вони повинні бути присутні на схемі та виконуватись шрифтом 3,5 або 5;

г) кількість контактів в графі «Конт.» повинна відповідати кількості контактів у штирьових роз’ємах виробів, що вказані в таблиці вихідних даних;

д) в таблицю виводів не заносити напис «Корпус» та його позначення, якщо характеристики вхідних та вихідних ланцюгів, що мають текстові написи по типу «Телефонна лінія», «До термопари» та ін., що не відносяться безпосередньо до даного виробу та мають за мету підключення до інших виробів;

Рис. 1.6. Таблиця виводів (позначення, розміри та приклад заповнення)

е) при необхідності (для зручності компоновки схеми) таблицю виводів розділити на окремі частини, розмістити їх в різних місцях схеми та присвоїти їм однакові позиційні позначення по типу ХP1.1, ХP1.2 та ін.

5) УГП схеми та таблиці виводів розмістити рівномірно по полю креслення, врахувати, що при наявності більшого числа УГП відстань між ними (по вимогам щільності компоновки) повинна бути не менше 8…15 мм.

6) УГП та таблиці виводів з’єднати горизонтальними та вертикальними лініями зв’язку з найменшою кількістю зламів та взаємних перетинів:

а) для всіх ліній зв’язку використати суцільну основну лінію по ГОСТ 2.303–68 [1] товщиною 0,3…0,5 мм, однакову для всіх УГП та таблиць виводів;

б) місця з’єднання ліній зв’язку позначити точкою діаметром 0,5…0,8 мм;

в) забезпечити відстань від точки перетину, розгалуження або зламу ліній зв’язку до контуру елементів (по вимогам компоновки) не менше 3…5 мм;

г) підводку ліній зв’язку до таблиць виводів виконати з лівого боку (рис. 1.6), а їх можливий перетин уникнути шляхом маніпулювання номерами і послідовністю розміщення контактних роз’ємів в самих таблицях виводів;

7) на всі УГП схеми та всі таблиці виводів нанести горизонтально позиційні позначення, що складаються з літерного коду (табл. 1.3) та порядкового номеру:

а) великими латинськими літерами з цифрами шрифтом 3,5 або 5;

б) порядкові номери присвоюють, начинаючи з одиниці, в межах групи елементів одного виду та ті, що мають однакову першу літеру, наприклад, для конденсаторів C1, C2, C3, для транзисторів – VT1, VT2, VT3 та ін.

Таблица 1.3.

Основні літерні коди для позначення найбільш поширених УГП

схем електричних принципових (ГОСТ 2.710–81)

Перша літера коду

Група видів елементів

Двох і трьох літерний код

Вид елементу

1

2

3

4

A

Підсилювачі, пристрої

B

Перетворювачі неелектричних величин в електричні

BA

BL

BM

Гучномовець

Фотоелемент

Мікрофон

C

Конденсатори

D

Схеми інтегральні

DA

DD

Схема аналогова

Схема цифрова

E

Елементи різні

EK

EL

Елемент, що нагріває

Лампа освітлювальна

F

Розрядники, запобіжники та захисні пристрої

G

Джерела живлення, гальванічні елементи, генератори

GB

Батарея елементів

H

Індикаційні, сигнальні пристрої

HL

HLG

HLR

HLW

Прилад світлової сигналізації

Лампа сигнальна зелена

Лампа сигнальна червона

Лампа сигнальна біла

K

Реле, контактори, пускачі

KK

KT

KV

Реле електротеплове

Реле часу

Реле напруги

L

Котушка індуктивності, дроселі

M

Двигуни

P

Вимірювальні прилади, обладнання

PA

PF

PT

PV

PG

Амперметр

Частотомір

Годинник

Вольтметр

Осцилограф

Q

Вимикачі а роз’єднувачі в силових ланцюгах

R

Резистори

S

Пристрої комунікаційні в ланцюгах керування

A

B

Вимикач, перемикач

Вимикач кнопковий

T

Трансформатори

U

Перетворювачі електричних величин в електричні (крім трансформаторів)

UG

UF

Блок живлення

Перетворювач напруги

V

Прилади електровакуумні, напівпровідникові

VD

VL

VT

VS

Діод, стабілітрон

Прилад електровакуумний

Транзистор

Тиристор

W

Антени

WA

Електричні

Магнітні

X

Контактні з’єднання

XP

XS

X

Штир

Гніздо

З’єднання розбірні

Y

Пристрої механічні з електромагнітним приводом

YA

YB

YC

Електромагніт

Гальма з електромагнітним приводом

Муфта

Z

Резонатори

ZQ

Кварцові

П’єзокерамічні

в) для інтегральних мікросхем, в яких декілька однокових елементів закриті в одному корпусі, а на схемі (з умови зручності компоновки) зображені рознесеними, позиційні позначення проставити по типу: DD1.1, DD1.2 (одна цифрова мікросхема DD1 містить два елемента) або DD2.1, DD2.2, DD2.3, DD2.4 (одна цифрова мікросхема DD2 містить чотири елемента);

г) порядкові номери не присвоюють, якщо в схемі міститься тільки один елемент даного виду, наприклад, якщо одна котушка індуктивності – то тільки L, якщо один вимикач кнопковий – то тільки SB та ін.;

д) розмістити позиційні позначення зверху і одночасно (по можливості) справа по відношенню до УГП, а в межах одної групи елементів – зверху вниз і в направлені зліва направо;

е) при наявності в варіанті завдання (або при необхідності) для інтегральних аналогових і цифрових мікросхем вказати вверху зліва основного поля УГП код його функціонального призначення шрифтом 3,5 у відповідності з даними табл. 1.4;

Таблиця 1.4.

Найменування функцій елементів та міток виводів інтегральних мікросхем

Функції аналогових елементів

Код

Функції цифрових елементів

Код

Мітки виводів

Код

Множення

XxY

Обчислювач

CR

Встановлення по-чаткового значення

S

Ділення

X:Y

Процесор

R

Встановлення в стан нуля

R

Диференціювання

d\dt

Логічне І

& або І

Пуск

ST

Інтегрування

 або ІНТ

Логічне АБО

|

Балансування (корекція нуля)

NC

Логарифмування

log

Лічильник двійковий

CT2

Частотна корекція

FC

Підсилювач

або >

Порівняння

= =

Живлення (від джерела – 15В)

-15V

Перетворення цифро-аналогове

#/

Генератор

G

Загальний вивід

OV

Перетворення аналого-цифрове

/#

Тригер

T

Вивід корпуса схеми

ж) при наявності у варіанті завдання (або при необхідності) для інтегральних аналогових мікросхем вказувати в додаткових полях УГП мітки виводів шрифтом 3,5 у відповідності з даними табл. 1.4;

з) при наявності у варіанті завдання (або при необхідності) для інтегральних аналогових і цифрових мікросхем вказати цифрами номера входів (зліва від основного поля УГП) і номера виходів (справа від основного поля УГП) шрифтом 3,5 или 5.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Інженерна графіка