Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
81
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

Послідовність виконання завдання

1. Розмістити формат А3, накреслити рамку і основний напис.

2. Проаналізувати структуру схеми, сформувати однотипні елементи в групі і підрахувати їх кількість, користуючись варіантом індивідуального завдання (додаток 2) і даними табл. 1 – 10 (додатку 1).

3. Накреслити над основним написом таблицю переліку елементів з необхідним для заданого числа елементів кількістю горизонтальних рядків.

4. Побудувати графічну схему на частині листа, що залишилось, забезпечивши рівномірне розміщення елементів і лінії зв’язку на полі креслення.

5. Замінити кола з номерами позицій, дані в варіанті індивідуального завдання (додаток 2) на зображення елементів або пристроїв, враховуючи, що номера позицій, поміщенні в кола, відповідають номерам графи 4 (Поз. на схемі) (табл. 2 – 10 додаток 1).

6. Заповніть таблицю переліку елементів у відповідності з накресленою схемою і основний напис.

Додаток 1

Таблиця 1. Літерні коди найбільш поширених елементів

Перша

літера коду

Групи видів елементів

Приклади видів елементів

Дволітерний код

A

Пристрій (загальне призначення)

B

Перетворювачі неелектричних величин в електричні або навпаки; аналогові або багаторозрядні перетворювачі або датчики для вказівки і виміри

Громкоговоритель

BA

Телефон (Капсуль)

BF

Фотоелемент

BL

Мікрофон

BM

Пьєзоелемент

BQ

Звукознімач

BS

C

Конденсатори

E

Елементи різні

Лампа освітлення

EL

L

Котушка індуктивності і дросель

Дросель люмінесцентного освітлення

LL

R

Резистори

Терморезистор

RK

Потенціометр

RP

Шунт вимірювальний

RS

Варистор

RU

T

Трансформатори автотрансформатори

Трансформатор струму

TA

Трансформатор напруги

TV

V

Прилади електровакуумні і напівпровідникові

Діод, стабілітрон

VD

Прилад електровакуумний

VL

Транзистор

VT

W

Лінії і елементи УВЧ антени

Відгалужувач

WE

Антена

WA

X

Контактні з’єднання

Штир

XP

Гніздо

XS

Роз’ємне

XT

Таблиця 2. Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори, автотрансформатори і магнітні підсилювачі. ГОСТ 2.723–68 (СТ СЭВ 869–78)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Обмотка трансформатора, автотрансфор-матора, дроселя і магнітного підсилювача

1

2

Магнітопровід:

а) феромагнітний

2

б) феромагнітний з повітряним зазором

3

в) магнітодіелектричний

4

3

Котушка індуктивності, дросель без магнітопроводу

5

4

Дросель, що налаштовується феромагнітним магнітодротом

6

5

Дросель, що регулюється магніто діелектричним магнітодротом

7

6

Трансформатор:

а) з феромагнітним магнітодротом

8

б) з магніто діелектричним магнітодротом

9

в) з загальним феромагнітним магнітодротом (з відводом від середньої точки одної обмотки)

10

г) що налаштовується загальним магніто- діелектричним магнітодротом (з відводом від середньої точки одної обмотки)

11

д) що налаштовується роздільним феромагнітним магнітодротом (з відводом від середніх точок двох обмоток)

12

Таблиця 3. Резистори і конденсатори ГОСТ 2.728–74 (СТ СЭВ 863–76, СТ СЭВ 864–78)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Резистор постійний

13

2

Резистор змінний:

а) регулюючий

14

15

б) регулюючий з відводами

16

в) підлаштований

17

18

3

Терморезистор з температурним коефіцієнтом

19

4

Потенціометр функціональний однообмоточний

20

5

Конденсатор:

а) постійної ємкості

21

б) поляризований

22

6

Конденсатор змінної ємності:

а) регулюючий

23

б) підлаштований

24

Таблиця 4. Прилади напівпровідникові ГОСТ 2.730–73 (СТ СЭВ 661–77)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Діод

25

2

Діод тунельний

26

3

Стабілітрон односторонній

27

4

Варикап

28

5

Світлодіод

29

6

Фотодіод

30

7

Фоторезистор, загальне позначення

31

8

Транзистор:

а) типа PNP

32

б) типа NPN

33

9

Транзистор з двома базами типа N

34

10

Транзистор одноперехідний:

а) с N-базой

35

б) с Р-базой

36

11

Польовий транзистор:

а) з каналом типа N

37

б) з каналом типа Р

38

Таблиця 5. Джерела світла ГОСТ 2.732–68 (СТ СЭВ 866–78)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Лампа накалювання освітлювальна.

Позначення кольору лампи:

С2 – червоний; С4 – жовтий; С5 – зелений; С6 – синій; С9 – білий

39

2

Прилад індикації електролюмі-нісцентний не комутуючий

40

Таблиця 6. Антени ГОСТ 2.735–68 (СТ СЭВ 652–77)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Антена:

а) несимметричная

41

б) симметричная

42

Таблиця 7. Елементи пьезоелектричні і магнітострикційні, лінії затримки

ГОСТ 2.736–68 (СТ СЭВ 4075–68)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Пьезоелемент з двома електродами

43

2

Елемент магнітострикційний однообмоточний

44

Таблиця 8. Прилади акустичні ГОСТ 2.741–68 (СТ СЭВ 868–78, СТ СЭВ 1983–79)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Телефон

45

2

Громкоговоритель

46

Таблиця 9. Електричні зв’язки, дроти, кабелі ГОСТ 2.751–73

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Корпус

47

2

Заземлення

48

3

Лінія екранування

49

4

Екранування групи елементів

50

Таблиця 10. Пристрої комутаційні і контактні з’єднання ГОСТ 2.755–74 (СТ СЭВ 5720–86)

п/п

Найменування

Позначення

Позначення на схемі

1

Контакт роз’ємного контактного з’єднання:

а) штир

51

б) гніздо

52

2

З’єднання контактні роз’ємні

Додаток 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Інженерна графіка