Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomichna_chastina (2).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
230.91 Кб
Скачать

Розділ 3. Економічний розділ.

3.1 Порядок складання кошторисної документації.

Вартість будівництва у кошторисній документації інвестора визначається за двома раннями ціни:

  • у базисному (постійному) рівні на основі діючих кошторисних норм,нормативів і ціни 1997 р.;

  • у поточному або прогнозованому рівні на основі ціни на момент складання кошторисів або прогнозованих до періоду здійснення будівництва.

Кошторисна документація розробляється з урахуванням інформації про поточні зміни цін на різні ресурси, що використовуються у будівництві.

Цю інформацію можна отримати за даними територіальних комітетів згідно з статистикою про зміни цін, регіональних центрів ціноутворення у будівництві як індекси до діючих цін і тарифів, що розробляються центром ціноутворення і менеджменту в будівництві науково-виробнича фірма «Інпроект», а також як індекси до діючих цін і тарифів, які розробляються інститутами, де вивчаються проблеми економіки та кон’юктури будівельного ринку.

Оцінка будівельної продукції в умовах ринку здійснюється інвестором (замовником) і підрядником під час укладання і виконання (контракту) підряду на будівництво підприємств, будинків і споруд.

Кошториси (розрахунки) інвестора та підрядника можуть складатися за різними методами, які вибираються у кожному конкретному випадку залежно від умов будівництва, договірних відносин, що склалися, і загальної економічної ситуації.

При складанні кошторисів (розрахунків) інвестора та підрядника на альтернативні основі можна застосовувати методи визначення кошторисної вартості будівництва, які подано нижче.

1.Ресурсний метод визначення

2. Базисно – індексний метод визначення вартості

3.Базисно – компенсаційний метод

4. Метод розрахунку за цінами на одиницю робочого часу

5. Метод застосування банків даних про вартість раніше побудованих або запроектованих об’єктів.

Ключовим моментом у будівництві є договірна ціна на будівництво об’єкта , узгоджено між замовником і підрядником, яка і є основою договорів підряду і розрахунків між замовником і підрядником . До складу договірної ціни, включаться:

  • інвесторська кошторисна вартість БМР;

  • частина інших витрат, що відноситься до діяльності підрядника;

  • частина загального резерву коштів на непередбачені роботи й витрати;

  • витрати на утримання і формування інфраструктури підрядника.

3.2 Розрахунок кошторисної вартості будівельних та проектних робіт.

3.2.1 Суть кошторисної вартості

Кошторисна вартість будівельних та проектних робіт визначається шляхом складання певних розрахунків до яких належать :

1.Локальний кошторис на загально будівельні роботи які складаються шляхом використання укрупнених показників кошторисної вартості.

2.Локальний кошторис на внутрішні санітарно-технічні роботи.

3.Локальний кошторис на внутрішні електромонтажні роботи.

4.Розрахунок загальновиробничих витрат до всіх кошторисів.

5.Об’єктний кошторис.

6.Розрахунок кошторисної вартості проектно-пошукових робіт.

7.Зведений кошторис розрахунок будівництва.

8.Техніко економічні показники (ТЕП).

3.2.2 Складання локальних кошторисів.

Локальний кошторис № 02-01-01

На проведення загально – будівельних робіт по будівництву «Дитячого садочка на 180 місць»

Основа Кошторисна вартість_______тис грн.

Креслення (специфікації) №1 Кошторисна трудомісткість_____тис.люд-год.

Кошторисна заробітна плата_____тис.грн.

Середній розряд робіт_________розряд

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013року.

Таблиця 3.1 – Вартість загально-будівельних робіт

№ п/п

Шифр 1 номер позиції

нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

кількість

Вартість одиниці,грн..

Загальна вартість,

грн..

Витрати труда робітників, люд.-год., не занятих обслуговуванням машин

всього

експлуатація

машин

всього

заробітної

плати

експлуа-тація

машин

заробітної

плати

в тому числі

заробітної

плати

в тому числі. заробіт-ної

плати

тих,що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

УПКВ,

Додаток 15

Загально-будівельні роботи,м3

Разом прями витрати, грн.________________________________

В тому числі:

Вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн______________

Всього заробітна плата, грн_______________________________

Загальновиробничі витрати, грн___________________________

Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год._____

Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн._________

Всього по кошторису, грн.________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.______________________

Кошторисна заробітна плата, грн.___________________

Для розрахунку вартості санітарно-технічних робіт складається локальний кошторис № 02-01-02, де передбачаються витрати на проведення водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.2.

Локальний кошторис № 02-01-02

На внутрішні санітарно-технічні роботи по будівництву «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість_______тис. грн.

Основа Кошторисна трудомісткість______тис.люд-год

Креслення ( спеціфікації )№ 2 Кошторисна заробітна плата_____тис.грн

Середній розряд робіт_________розряд

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013року.

Таблиця 3.2 – Вартість санітарно-технічних робіт

№ п/п

Шифр 1номер позиції

нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість,

грн..

Витрати труда робітників, люд.-год., не занятих обслуговуванням машин

всього

експлуа-татація

машин

всього

заробітної

плати

експлуа-тація

машин

заробітної

плати

в тому числі

заробітної

плати

в тому числі заробітної

плати

тих,що обслуговують машини

на одини-цю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

УПКВ

Додаток 16

Водопровід,100м3

2

УПКВ

Додаток

16

Каналізація, 100м3

3

УПКВ

Додаток

16

Опалення,100м3

Разом прямі витрати, грн_______________________________________

В тому числі

вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн.._____________________

Всього заробітна плата, грн..______________________________________

Загальновиробничі витрати, грн..___________________________________

Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год._____________

Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн.._________________

Всього по кошторису, грн..________________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.______________________________

Кошторисна заробітна плата, грн..__________________________________

Вартість електромонтажних робіт складається з розрахунків витрат на електропостачання, телефонізацію, пожежну та охоронну сигналізацію,підключення до Інтернету.

Для визначення вартості електромонтажних робіт складається локальний кошторис № 02-01-03.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.3.

Локальний кошторис № 02-01-03

На електромонтажні роботи по будівництву «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість_______тис. грн.

Основа Кошторисна трудомісткість____тис.люд-год

Креслення (спеціфікації)№3 Кошторисна заробітна плата_____тис.грн

Середній розряд робіт___5______розряд

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013року.

Таблиця 3.3 – Вартість електромонтажних робіт

№ п/п

Шифр 1номер позиції

норма-тиву

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількі-сть

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість,

грн.

Витрати труда робітників,люд.-год.,не занятих обслуговуванням машин

всього

експлуата-

ція

машин

всього

заробітної

плати

експлуата-

ція

машин

заробіт-ної

плати

в тому числі

заробітної

плати

в тому числі заробітної

плати

тих,що обслуговують машини

на одини-цю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

УПКВ,

Додаток17

Електропостачання, 100м3

Продовження таблиці 3.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

УПКВ,

Додаток17

Телефонізація,

100м3

3

УПКВ,

Додоток17

Пожежна сигналізація, 1000м3

4

Разом

Разом прямі витрати, грн._________________________________________

В тому числі

вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн.._____________________

Всього заробітна плата, грн..______________________________________

Загальновиробничі витрати, грн..___________________________________

Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год._____________

Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн.._________________

Всього по кошторису, грн..________________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.______________________________

Кошторисна заробітна плата, грн..__________________________________

Для визначення загальновиробничих витрат складається розрахунок №1 загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.4

Будівництво «Дитячого садочка на 180 місць»

Розрахунок №1

Загальновиробничих витрат до локального кошторису

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013 р.

Таблиця 3.4 – Вартість загальновиробничих витрат.

№п/п

Локальні кошториси

Нормативна трудомісткість прямих витрат, люд.-год.

Усереднені коефіціенти переходу від нормативно розрахункової

Трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах(К1)

Трудомісткість

В загальновиробничих витратах

Люд.-год

Гр3*гр4

Вартість люд.-год., грн..

Заробітна плата в загальновиробвничих итратах, грн

Заробітна плата в прямих витратах,грн

Збір до пенсій пенс фонду і внесків до фондів соціального страху страху страх, грн. (гр7+гр8)*0,4033

Усереднені показники для визначення засобів на покритя рештистатей зазагальновиробничих витрат, (К2),грн/люд.-год

Засоби на покриття решти статі в загальновиробничих витратах, грн..гр3*гр10

Всього загальновиробничи витрати гр7+гр9+гр11

1

№ 02-01-01

0,12

16,3

2,73

2

№ 02-01-02

0,105

16.3

2,75

3

№ 02-01-03

0,097

16,3

2.42

Загальна вартість будівельно-монтажних робіт визначається об’єктним кошторисом.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.5

ОБ’ЕКТНИЙ КОШТОРИС № 1

На будівництво «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість _____________тис.грн.

Кошторисна трудомісткість_______тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата______ тис.грн.

Вимірник одиничної вартості______тис.грн.

Таблиця 3.5 – Загальна вартість будівельно-монтажних робіт

№ п/п

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кошторисна вартість, тис. грн..

Кошто-рисна трудоміс-ткість, тис. л-год

Кошторисна заробітна плата,

тис.грн.

Показни-ки одини-чної вартості

Будіве-льних робіт

монтаж-них робіт

Устаткува-ння, меблів та інвентарю

інших витрат

Всього

1

02-01-01

Загально-будівельні роботи

2

02-01-02

Внутрішні санітарно-технічні роботи

3

02-01-03

Внутрішні електромонтаж-ні роботи

Всього

3.2.2 Розрахунок вартості проектно-пошукових робіт

Для визначення вартості проектно-пошукових робіт складається локальний кошторис № 02-01-04 на проектно-пошукові роботи.

Результати розрахунків наведено в таблиці 3.6.

Локальний кошторис № 02-01-04

На проектно-пошукові робот «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість__________тис.грн.

Таблиця 3.6 – Вартість проектно-пошукових робіт

№ п/п

Характеристика підприємства, будинку, споруди або види робіт та проектні роботи для будівництва

№№ розділів таблиць, пунктів і вказівок збірника цін

Розрахунок вартості

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

1

Навчально-лабораторний корпус Розрахунковий показник: 6870,5 (м2)

Розділ 45, табл.1, п.1 k=0,33 – стадія проектування – "Проект

К=1,05 – Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів (ДБН Д1.1-7-2000 дод 5)

К= 1,07 – Вищий навчальний заклад (ДБН Д.1.1-7-2000 дод 2)

К=7,77 – наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва Украіни від01.07.2008 р № 297 (проектні роботи)

(24343+5,421*6870,5)*0,33*1,05*1,07*7,77

131637,087

2

Кафе до 100 посадкових місць

( розрахунковий показник – 50 місць)

Розділ 39, табл.4, п.2 k=0,35 – стадія проектування – "Проект

К=1,05 – Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів (ДБН Д1.1-7-2000 дод 5)

К= 1,19 – Заклади громадського харчування (ДБН Д.1.1-7-2000 дод 2)

К=7,77 – наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва Украіни від 01.07.2008 р № 297 (проектні роботи)

3

Всього

3.2.3 Складання зведених кошторисних розрахунків.

Базою для визначення кошторисної вартості є вартість будівельно-монтажних робіт за номенклатурою

глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.7.

Зведений кошторисний розрахунок вартості

Будівництва «Дитячого садочка на 180 місць»

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013 р.

Таблиця 3.7 – Вартість будівництва.

№ п/п

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків

Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат

Кошторисна вартість,тис.грн.

Інши витрати,

тис. грн.

Загальна кошторисна

вартість,

тис. грн.

будівель-

них робіт

монтаж-

них

робіт

устаткування

меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Глава1 Підготовка території будівництва

2

1-3

Глава2 основні об’єкти будівництва

Разом по главі 2

Разом по главах 1-7

3

Додаток 8

Глава 8 Тимчасові будівлі і споруди (% від разом по главах1-7 і графа 4-5)

Разом по главі 8

Разом по главах 1-8

4

Глава9 Інши роботи та витрати

Продовження таблиці 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 9, 10

Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (% від разом по главах 1-8 графи 4-5)

ДБН Д1.1-1-2000

п.3.1.15.3

Додаткові витрати при виконанні будівельно -монтажних робіт у літній період під відкритим небом при температурі повітря більш ніж +270С (% від разом по главах 1-8 )

ДБН Д 1. 1-1-2000

п.3.1.16.6.

Витрати на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом

(1,5% від разом по главах 1-8 графи 4-5 )

Разом по главі 9

Разом по главах 1-9

5

Глава10 Утримання служби замовника і авторський нагляд

ДБН Д.1.1-1-2000

п.2.8.13.

Утримання служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %підсумку графи 8 глав 1-9 )

ДБН Д.1.1-1-2000

п.2.8.13.

Витрати замовника, пов,язані з проведенням тендерів ( 0,2% від підсумку графи 8 глав 1-9)

Разом по главах 1-10

6

Глава 12 Проектні та вишукувальні роботи

ДСТУ БД.1.1-7:201Х

Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт

ДСТУ БД.1.1-7: 201Х

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації

Разом по главі 12

Продовження таблиці 3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главах 1-12

7

Додаток 11

Кошторисний прибуток

8

Додаток 12

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

9

Додаток 13

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва ( % від разом по главах 1-12 графи 8)

10

ДБН Д 1.1-1-2000 п.3.1.20

Кошти на покриття додаткових витрат, пов,язаних з інфляційними процесами( 5% від разом по главах 1-12 графи 8

11

ДБН Д 1.1-1-2000 п.3.1.21.

Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві( 2% по підсумку глав 1-12 по графі 8)

Разом (глави 1-12 +П+АВ+Р+І+С)

12

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва

Разом

13

Податок на додану вартість ПДВ=20%

14

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

15

Зворотні суми 15% від (тимчасових будівель і споруд) разом по главі 8

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]