Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_virobnichiy_praktitsi.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Програма виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності « Фінанси та кредит» у податкових органи та на підприємствах різних форм власності (6 семестр)

  1. Структура Державної податкової інспекції (служби), її завдання та функції.

Ознайомитись з організаційними основами ДПІ (у районі чи місті) її призначенням, задачами та функціями. Структура ДПІ, підрозділи, їх підпорядкування і взаємозв'язок. Функції управлінь, відділів та секторів. Права керівників органів податкової служби та їхніх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Відповідальність платників податків. Фінансові санкції. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.

Вивчити правове регламентування діяльності податкових органів. Інструктивно-методичне забезпечення. Робота з роз'яснення податкового законодавства. плани та звіти роботи ДПІ.

Примітка: додати до звіту: положення про ДПІ у районі чи місті, статутні документи, структуру, Положення про відділи, сектори, управління посадові інструкції керівників структурних підрозділів. Скласти таблицю інструктивно-методичного забезпечення діяльності ДПІ.

  1. Податкове адміністрування та основні етапи його проведення.

Облік платників податків та податкових надходжень.

Ознайомитись з складом платників податків їх правами та обов'язками. Реєстрація та облік платників податків — юридичних осіб. Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб, його структура, порядок ведення. Журнал обліку платників податків та зборів для юридичних осіб.

Вивчити порядок реєстрації та обліку платників податків — фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі. Порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності самозайнятих осіб. Формування облікових справ платників.

Вивчити порядок реєстрації платників ПДВ.

Ознайомитись з особовими рахунками платника податків, обліковими реєстрами, проведенням контролю за своєчасним надходженням податків та зборів, роботою з комп’ютерними програмами з облікової та контрольної роботи. Вивчити порядок нарахування штрафних санкцій та пені.

Примітка: додати до звіту копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду податкового номера, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва платника ПДВ, заяви про взяття на облік та зняття з обліку, пакет документів який подає платник для реєстрації та обліку ,облікові реєстри обліку податкових надходжень

  1. Податкова звітність, порядок її подання. Порядок проведення камеральних перевірок.

Вивчити зміст податкових декларацій, порядок їх складання та подання. Податкові розрахунки. Порядок узгодження сум податкових зобов’язань. Електронна звітність, порядок отримання електронних ключів.

Ознайомитись з порядком проведення камеральної перевірки декларацій з ПДВ. Своєчасність подання декларацій, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних операцій.

Ознайомитись з порядком проведення камеральної перевірки розрахунків акцизного податку. Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного податку. Обґрунтованість зменшення акцизного податку при експорті підакцизних товарів. Документальне підтвердження здійснення експортної операції.

Ознайомитись з порядком проведення камеральної перевірки декларацій про прибуток підприємства. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних підрахунків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

Вивчити порядок проведення контролю за повнотою нарахування та сплати інших загальнодержавних та місцевих податків та зборів.

Примітка: додати до звіту копії декларацій та розрахунків по всіх податках та зборах як справляються до бюджету на даній території

4. Документальні перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет податків і та зборів.

В управлінні податкового контролю ознайомитись з порядком проведення податкових перевірок, вимогами до їх проведення та податковим законодавство, що регулює податкові перевірки. Програма податкової перевірки.

Ознайомитись з порядком проведення документальної перевірки бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки.

Вивчити порядок дотримання положень про інвентаризацію і правильність відображення в обліку її результатів. Випадки, в яких проводиться інвентаризація. Достовірність відображення в обліку валових доходів платника. Обґрунтованість валових витрат платника. Правильність обліку та списання матеріальних цінностей. Достовірність балансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією основних фондів.

Ознайомитись з порядком проведення документальної перевірки ПДВ, акцизного податку. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

Ознайомитись з порядком проведення документальної перевірки плати за землю. Порядок перевірки розрахунків плати за воду, екологічного податку.

Ознайомитись з порядком проведення перевірки розрахунків ПДФО. Контроль та утримання податку у джерела доходів. Перевірки правильності нарахування податку з доходів фізичних осіб.

Вивчити повноту та своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. Своєчасність подання до податкових органів відомостей про сплачені доходи та утримані податки.

Вивчити порядок оформлення результатів перевірки, порядок донарахувань за результатами перевірки, нарахування штрафів та пені. Дії податкових органів по реалізації матеріалів податкової перевірки

Примітка: додати до звіту копії податкових повідомлень, актів податкових перевірок та розрахунків до них.

  1. Податкове адміністрування загальнодержавних та місцевих податків та зборів

Вивчити порядок адміністрування загальнодержавних та місцевих податків та зборів:

-податку на прибуток;

-податку на доходи фізичних осіб;

-ПДВ;

-акцизного податку;

- екологічного податку;

-плати за користування надрами;

-плати за землю;

-фіксованого сільськогосподарського податку;

-рентних платежів;

-мита;

- єдиного податку;

-збору за проведення деяких видів діяльності;

- збору за паркування транспортних засобів;

-туристичного збору.

Примітка: додати до звіту копії податкових документів, щодо адміністрування загальнодержавних та місцевих податків та зборів.

6. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян.

У відділі оподаткування фізичних осіб ознайомитись з порядком справляння в бюджет ПДФО, його нормативно-правовим забезпеченням, порядком надання пільг, податкових знижок. Вивчити порядок подання до податкових органів форми 2-ДР, декларацій про доходи громадян. Перевірка достовірності даних, наведених у декларації.

Ознайомитись з порядком контроль у сфері оподаткування доходів фізичних осіб отриманих від підприємницької діяльності.

Примітка: додати до звіту копії податкових документів, щодо адміністрування ПДФО.

  1. Контроль в сфері управління податковим боргом.

Ознайомитись в станом справляння в бюджет податків та зборів: переплатою та недоїмкою. Вияснити причини виникнення податкового боргу, джерела погашення податкового боргу. Ознайомитись з порядком виникнення права податкової застави, змістом податкової застави, припиненням податкової застави, адміністративним арештом майна боржника та діями із ними пов’язаними. Розстрочка та відстрочка грошових зобов’язань, списання безнадійного податкового боргу.

Примітка: додати до звіту копії судового позову про стягнення податкового боргу, акту опису, рішення щодо арешту майна боржника рішення суду про право продажу майна.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]