Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІЕН.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
179.2 Кб
Скачать

Зміст

Вступ

  1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві

2.Сутність та структура фінансової науки

3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки

4. Розвиток фінансової науки в Україні

5.  Розвиток фінансової науки у сучасний період

Вступ

Фінанси  є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини  в процесі створення і використання грошових коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну, і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах.

 Первісною  сферою виникнення фінансових відносин є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на складові її елементи і відбувається утворення різноманітних форм грошових доходів і накопичень. Подальший перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання теж відбувається на основі фінансів.  Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність. 

Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відносин, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або скасовувати різноманітні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготоване ходом суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми прояву об'єктивно назрілих економічних відносин.  Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати найновіші впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби. Природнто, що таку важливу галузь економіки не могли оминути своєю увагою її дослідники. Чимало знаменитих економістів внесли свій внесок у розвиток фінансової теорії.  Таким чином, дана тема завжди була актуальною і ще більш актуальною вона є в даний час для нашої країни у зв'язку зі становленням ринкових відносин в економіці. Крім того, вона є важкою і в той же час важливою, оскільки період тоталітарного режиму та адміністративно-планової економіки відсунув фінансову науку в Росії в бік від світової.  Метою даного реферату є: показати виникнення і розвиток світової фінансової думки, та стан фінансової науки в Україні; сучасне виявлення проблем у становленні економічної та фінансової науки в Україні.  У відповідності з поставленою метою завдання курсової роботи полягають у наступному:  - Розкрити значення фінансів і визначити виникнення фінансової думки;  - Показати розвиток фінансової науки;  - Проаналізувати російську фінансову літературу і показати становлення фінансової науки в Україні;  - Вивчити виникнення фінансового права в Україні;  - Показати внесок російської фінансової думки в розвиток науки про фінанси XIX - XX ст;  - Визначити сучасний стан фінансової науки в Україні.  Для досягнення поставлених цілей були вивчені праці фахівців-економістів, вчених,економічна література усіх періодів розвитку суспільства, аналітичні та критичні статті, історія розвитку економічної думки і виникнення науки, а також дослідницькі статті в періодичній літературі про перехід України до ринкової економіки.