Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи наукової комунікації іноземною мовою.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
587.26 Кб
Скачать

Студент повинен знати:

 • Лексичні та граматичні особливості наукового стилю;

 • Основи перекладу, усного та письмового;

 • Особливості ділової та наукової документації.

Студент повинен вміти:

 • Та письмово перекладати тексти за професійним спрямування;

 • Вести професійні бесіду та конференції;

 • Дотримуватися норм ділового етикету;

 • Вести ділову та наукову документації.

Розподіл навчального навантаження «основи наукової комунікації іноземною мовою»

Тема, або розділ

Кількість годин для денної форми навчання

Форма семестрового контролю

всього

лекцій

семінари

Практ. (лабор.) робота

Самостійна робота

Ділова подорож за кордон на наукову конференцію

36

10

-

16

20

На міжнародній конференції

36

10

-

16

20

екзамен

Тема, або розділ

Кількість годин для заочної форми навчання

Форма семестрового контролю

Всього

Лекцій

Семінари

Практ. (лабор.) робота

Самостійна робота

Ділова подорож за кордон на наукову конференцію

36

-

-

8

28

На міжнародній конференції

36

-

-

8

28

екзамен

Змістовий модуль №1

Ділова подорож за кордон на наукову конференцію

Практичний модуль

 1. Introduction. 2 год.

 2. In the English speaking country. 2 год.

 3. Organization of conference. 2 год.

 4. Models of announcements and letters about international conference. 2 год.

 5. At the international conference. 2 год.

 6. The International meeting. 2 год.

 7. Participation in the work of the Conference. 2 год.

 8. Annotation of the article. 2 год

Модуль самостійної роботи

 1. Індивідуальне читання за фахом (50 000 друкованих знаків). 10 год.

 2. Анотування статті суспільно-політичного змісту. 10 год.

Практичний модуль №1

Практичне заняття №1. Introduction.

1. Greeting.

2. Description of people.

3. Traveling by air.

4. Going through customs.

Література:

1. Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения по английскому языку. - М.: Просвещение, 1983.

2. Ворончук А.П., Шабатіна К.М. Підручник англійської мови. - К.: Вища школа, 1998.

3. Бойко В. А. и др. Английский язык для пединститутов. – К.: Высшая школа, 1999.

4. Борковская Н. Б. Пособие для научных роботников по развитию навыков устной речи. – Л.: Просвещение. – 1970.

5. Д. В. Бэдэрэу. Научная конференция. Пособие по развитию навыков устной речи. – Кишинёв: Штиинца. – 1975.

Практичне заняття №2. In the English speaking country.

 1. Asking the way.

 2. At the hotel.

 3. Ordering meals.

 4. Money.

 5. Shopping.

 6. Telephone conversations.

Література:

1. Бурова З.И. Английский язык. Учебник для гуманитарных специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1987.

2. М. Вавилова. Учимся читать быстрее. - М.: Высшая школа, 1994.

3. Вигдорович Е. С. Oral Practice for Scientific Students. – М.: Высшая школа. – 1972.

4. Покорна Л. М., Цоброва І. А., Валуєва І. В. та ін. Навчально методичний посібник з англійської мови як загальноосвітньої дисципліни «Закордонна подорож студента на наукову конференцію». Для студентів І – ІІІ курсів немовних факультетів. Херсон – 2002.

5. Горкун М.Г. Учебник английского языка для студентов неязыковых специальностей вузов. - К.: Вища школа, 2003.

Практичнее заняття3. Organization of conference.

 1. The organization Committee.

 2. First Circular.

 3. Second Circular.

 4. Election of the Chairman.

 5. Duties of the Chairman.

Література:

1. Ворончук А.П., Шабатіна К.М. Підручник англійської мови. - К.: Вища школа, 1998.

2. Борковская Н. Б. Пособие для научных роботников по развитию навыков устной речи. – Л.: Просвещение. – 1970.

3. Бурова З.И. Английский язык. Учебник для гуманитарных специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1987.

4. Вигдорович Е. С. Oral Practice for Scientific Students. – М.: Высшая школа. – 1972.

5. Горкун М.Г. Учебник английского языка для студентов неязыковых специальностей вузов. - К.: Вища школа, 2003.

Практичне заняття №4. Models of announcements and letters about international conference.

 1. Scope and session.

 2. Scientific contributions.

 3. Publication.

 4. Language.

 5. Attendance.

 6. Accommodation.

Література:

 1. Вигдорович Е. С. Oral Practice for Scientific Students. – М.: Высшая школа. – 1972.

 2. Бойко В. А. и др. Английский язык для пединститутов. – К.: Высшая школа, 1999.

 3. Д. В. Бэдэрэу. Научная конференция. Пособие по развитию навыков устной речи. – Кишинёв: Штиинца. – 1975.

 4. М. Вавилова. Учимся читать быстрее. - М.: Высшая школа, 1994.

 5. Покорна Л. М., Цоброва І. А., Валуєва І. В. та ін. Навчально методичний посібник з англійської мови як загальноосвітньої дисципліни «Закордонна подорож студента на наукову конференцію». Для студентів І – ІІІ курсів немовних факультетів. Херсон – 2002.

Практичне заняття №5. At the international conference.

1. Aim and scope.

2. Time and location.

3. Advance registration.

4. Registration fee.

5. Travel stipends.

6. Contributed papers.

7. Deadline.

Література:

 1. Борковская Н. Б. Пособие для научных роботников по развитию навыков устной речи. – Л.: Просвещение. – 1970.

 2. Ворончук А.П., Шабатіна К.М. Підручник англійської мови. - К.: Вища школа, 1998.

 3. Бойко В. А. и др. Английский язык для пединститутов. – К.: Высшая школа, 1999.

 4. М. Вавилова. Учимся читать быстрее. - М.: Высшая школа, 1994.

 5. Д. В. Бэдэрэу. Научная конференция. Пособие по развитию навыков устной речи. – Кишинёв: Штиинца. – 1975.

Практичне заняття №6. The International meeting.

 1. Organization.

 2. Registration.

 3. Invitation and reply.

 4. Program.

 5. Abstract and Publication.

Література:

 1. Бурова З.И. Английский язык. Учебник для гуманитарных специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1987.

 2. М. Вавилова. Учимся читать быстрее. - М.: Высшая школа, 1994.

 3. Вигдорович Е. С. Oral Practice for Scientific Students. – М.: Высшая школа. – 1972.

 4. Покорна Л. М., Цоброва І. А., Валуєва І. В. та ін. Навчально методичний посібник з англійської мови як загальноосвітньої дисципліни «Закордонна подорож студента на наукову конференцію». Для студентів І – ІІІ курсів немовних факультетів. Херсон – 2002.

 5. Горкун М.Г. Учебник английского языка для студентов неязыковых специальностей вузов. - К.: Вища школа, 2003.

Практичне заняття №7. Participation in the work of the Conference.

 1. Preparations of the conference.

 2. Delegates participating in the work of the conference.

 3. Recommendations of the Drafting Comity.

 4. Scientific Council

Література:

 1. Ворончук А.П., Шабатіна К.М. Підручник англійської мови. - К.: Вища школа, 1998.

 2. Зарубина З.В. и др. Продолжайте совершенствовать свой английский.: Учебное пособие./2-е изд.- М.: Высшая школа., 1988.

 3. Совершенствуйте свой английский: Учебное пособие для ин-тов и факультетов иностранных языков./ Э.П. Ельникова, З.В. Зарубина, Л.А.Кудрявцева, М.Ф. Ширманова. – 2-е изд. – М.: Высшая школа., 1988.

 4. Цоброва І. А. Навчально-методичний посібник з англійської мови як загальноосвітньої дисципліни для студентів І – ІІІ курсів заочної та екстернатної форми навчання. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – 48 с.

Практичне заняття №8. Annotation of the article.

  1. The plan for rendering.

  2. The title of the article.

  3. The author of the article.

  4. The main idea of the article.

  5. The contents of the article.

Література:

 1. Королькова В.А., Лызова Р.Н. и др. Учитесь читать газеты. - М.: Высшая школа, 1999.

 2. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. Учебное пособие. 2-е издание. - М.: Высшая школа, 1990.

 3. Горкун М.Г. Учебник английского языка для студентов неязыковых специальностей вузов. - К.: Вища школа, 2003.

 4. М. Вавилова. Учимся читать быстрее. - М.: Высшая школа, 1994.

 5. Бойко В. А. и др. Английский язык для пединститутов. – К.: Высшая школа, 1999.