Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / БОЙКО КРабота для Учет и аудит, СФПК .doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
384 Кб
Скачать

Продовження додатка 2

Стаття

Код рядка

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

минулий період

за планом

звітний період

минулий період

за планом

звітний період

минулий період

за планом

звітний період

минулий період

за планом

звітний період

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4179

5403

6628

9052

12578

11672

12789,1

10172

10637,9

100

123,6

104

Податок на додану вартість

015

696

900

1105

1207

1480

1486

1690,7

1345

1931,5

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3483

4503

5523

7845

11098

10186

11098,4

8827

8706,4

100

123,6

104

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

2927

3453

4527

7148

10112

7131

8947,8

8100

10236,6

50

58

53

Валовий:

прибуток

050

556

1050

996

697

986

3055

2150,6

727

50

65,6

51

збиток

055

1530,2

Інші операційні доходи

060

306

300

342

467

410

173

3455,2

2020,5

585,3

Адміністративні витрати

070

543

335

530

586

530

590

1815,2

1547,5

1279,8

35

36

37

Витрати на збут

080

11

126

8

27

40

-

536,3

342,6

148,9

5

10

5

Інші операційні витрати

090

306

113

212

396

450

785

3815,2

1559

1078,3

5

1

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

2

776

588

155

376

1853

10

14,6

8

збиток

105

560,9

701,6

3451,9

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

0,2

1

0,3