Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / БОЙКО КРабота для Учет и аудит, СФПК .doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
384 Кб
Скачать

Додаток 2 Дані звіту фінансових результатів

Стаття

Код рядка

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

попередній період

за планом

звітний період

попередній період

за планом

звітний період

попередній період

за планом

звітний період

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

11092

13856

15014

7913,9

5780,1

6134,6

4799

5898,9

6035,4

Податок на додану вартість

015

1034

1401

1424

1228,1

896,6

1022,4

346

425

375

Акцизний збір

020

43,4

33,9

37,6

025

Інші вирахування з доходу

030

397

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

10058

12455

13590

6642,4

4849,6

5074,6

4453

5473,9

5263,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5712

8480

9976

6619

4819,6

5046,5

3224

4251,9

4147,8

Валовий:

прибуток

050

4346

3975

3614

23,4

30

28,1

1229

1222

1115,6

збиток

055

Інші операційні доходи

060

652

116

97

41

55,9

55,4

Адміністративні витрати

070

966

1109

924

917

1118,6

1053,6

Витрати на збут

080

521

427

371

81

134

131,2

Інші операційні витрати

090

1240

1932

543

19,4

16

19,7

11

3,1

95

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

2271

623

1873

4

14

8,4

261

22,2

збиток

105

108,8

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

226,6

220

Продовження додатка 2

Стаття

Код рядка

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

минулий період

за планом

звітний період

попередній період

за планом

звітний період

попередній період

за планом

звітний період

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інші доходи

130

1360

1462

385

34,2

358,3

Фінансові витрати

140

2034

1597

1997

55

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

1364

72

65

16,5

15,5

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

233

416

196

4

14

8,4

206

266,5

454

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

62

67

91,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

233

416

196

144

199,5

362,2

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

233

416

196

4

14

8,4

144

199,5

362,2

збиток

225

За планом на факт.реалізацію:

1. Чистий дохід

х

х

12800

х

х

4940

х

х

5390

х

2. Собівартість

х

х

8920

х

х

4922

х

х

4218

х