Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / БОЙКО КРабота для Учет и аудит, СФПК .doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
384 Кб
Скачать

Завдання 5

На підставі результатів аналізу впливу використання виробничих ресурсів /завдання 2, 3, 4/ на обсяг виробництва визначити комплектний резерв збільшення обсягу виробництва.

Розмір комплектного резерву визначається по мінімальному резерву з трьох, оскільки саме в цьому розмірі збільшення виробництва забезпечується всіма групами ресурсів /трудовими, матеріальними, основними виробничими фондами/. Розрахунок виконати у таблиці 5.

Таблиця 5

Зведений підрахунок резервів збільшення обсягу виробництва.

Р е з е р в и

Сума, тис.грн.

1. Поліпшення використання трудових ресурсів.

1.1. Скорочення цілодобових втрат робочого часу

1.2. Скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу

1.3. Збільшення середньогодинного виробітку

Усього за розділом 1

2. Поліпшення використання основних виробничих фондів

2.1. Збільшення питомої ваги активних фондів

2.2. Збільшення фондовіддачі активних фондів

Усього за розділом 2

3. Поліпшення використання матеріальних ресурсів

    1. Зменшення матеріалоємності продукції

Усього за розділом 3

Комплектний резерв збільшення обсягу виробництва продукції


Завдання 6

На підставі результатів розрахунку резервів збільшення обсягу виробництва продукції (завдання 5), а також даних про понаднормативні залишки нереалізованої готової продукції визначити резерв збільшення обсягу реалізації продукції. Дані про фактичні залишки нереалізованої готової продукції наведені в додатку 2, а про нормативні – в додатку 1. Розрахунок виконати у таблиці 6.

Таблиця 6

Зведений підрахунок резервів збільшення обсягу реалізації продукції.

Найменування резервів

Сума,

тис. грн.

1. Резерв збільшення обсягу виробництва продукції

2. Скорочення залишків понад- нормативної нереалізованої продукції:

2.1. Фактичний залишок нереалізованої продукції

2.2. Нормативний залишок нереалізованої продукції

2.3. Понаднормативний залишок нереалізованої продукції

/ряд. 2.1. – ряд. 2.2 /

2.4. Коефіцієнт перерахунку

2.5. Понаднормативні залишки нереалізованої продукції в оптових

цінах /ряд. 2.3. х ряд. 2.4./

3. Усього резервів збільшення обсягу реалізації /ряд. 1 + ряд. 2.5./


Примітка: Оскільки залишки нереалізованої продукції у балансі відображені по собівартості, їх необхідно перерахувати у відпускні ціни за допомогою коефіцієнту перерахунку.

Вартість товарної продукції

Коефіцієнт перерахунку = ------------------------------------------

Собівартість товарної продукції

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта наведені в додатку 1.