Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / РАБОЧАЯ ПРОГР ЕК.АНАЛИЗ УЧЕТ И АУДИТ,ФИНАНСЫ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
107.01 Кб
Скачать

Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Значення і задачі аналізу виробництва продукції, робіт, послуг. Система показників продукції й обсягів виробництва. Чинники виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні.

Аналіз динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних чинників на обсяг виробництва, методика їх розрахунку.

Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції і послуг. Характеристика взаємозв”язків показників випуску , відвантаження і реалізації продукції.

Тема 7. Аналіз забезпеченості та використання виробничих ресурсів підприємства

Задачі аналізу та інформаційне забезпечення.

Аналіз забезпеченості виробництва продукції матеріальними ресурсами. Аналіз ступеня виконання договорів на постачання матеріалів.

Аналіз динаміки матеріалоємності виробів.

Аналіз впливу на витрати виробництва змін цін на матеріали.

Загальна оцінка стану використання матеріальних ресурсів.

Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами. Аналіз чисельності, складу та руху працюючих. Аналіз структури складу працівників підприємства.

Аналіз використання робочого часу на підприємстві. Вплив зміни чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів і тривалості робочого дня на фонд робочого часу.

Аналіз трудомісткості продукції по підприємству.

Аналіз продуктивності праці. Аналіз резервів росту продуктивності праці.

Аналіз наявності, структури і руху основних вирбничих фондів. Аналіз технічного стану, часу роботи, тенденцій розвитку основних фондів. Коефіцієнти відновлення, вибуття і приросту основних фондів. Аналіз фондоозброєності і фондовіддачі основних фондів.

Розрахунок резервів додаткового випуску продукції за рахунок покращення використання виробничих фондів.

Тема 8. Аналіз собівартості продукції підприємства

Значення і задачі аналізу собівартості продукції. Класифікація витрат на виробництво продукції за елементами витрат і статтями калькуляції. Система показників собівартості продукції. Інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції.

Аналіз витрат на виробництво продукції за елементами. Взаємозв'язок витрат на виробництво із обсягом випущеної продукції.

Аналіз витрат на 1 грн. продукції за оптовими цінами. Аналіз чинників зміни витрат на 1 грн. продукції і на весь обсяг.

Аналіз собівартості виробленої продукції за статтями калькуляції.

Тема 9. Аналіз резервів розвитку підприємства на перспективу

Аналіз додаткового випуску продукції при поліпшенні структури та ефективності використання основних виробничих фондів.

Аналіз додаткового випуску продукції при підвищенні ефективності використання робочого часу та росту продуктивності праці.

Аналіз додаткового випуску продукції при підвищенні ефективності використання робочого часу та росту продуктивності праці.

Аналіз додаткового випуску продукції при підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Розрахунок комплектного резерву.

Методика розрахунку резерву збільшення реалізації продукції підприємства, прибутку та рентабельності.