Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / РАБОЧАЯ ПРОГР ЕК.АНАЛИЗ УЧЕТ И АУДИТ,ФИНАНСЫ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
107.01 Кб
Скачать

Тк- тестовий контроль

ІЗ – індивідуальне завдання

Кр- контрольна робота

1. 3.Зміст курсу за темами

Розділ 1. Теоретичні основи економічного аналізу

Тема 1. Економічний аналіз як наука

Аналіз як елемент людського мислення і пізнання. Зміст економічного аналізу.

Роль економічного аналізу в плануванні й управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва. Об'єкти та суб'єкти аналізу. Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, чинники (фактори), показники, ризики, резерви. Їх класифікація.

Завдання економічного аналізу.

Місце економічного аналізу в системі наук.

Тема 2. Види економічного аналізу

Класифікація видів та напрямків економічного аналізу.

Техніко-економічний аналіз або управлінський аналіз. Його зміст та роль в плануванні та управлінні підприємством.

Оперативний аналіз. Особливості його методики, використання інформаційних систем та баз даних.

Функціонально-вартісний аналіз.

Фінансовий аналіз. Спрямованість на вивчення узагальнюючих результативних і фінансових показників діяльності підприємства і задоволення потреб зовнішніх організацій та аналітиків.

Стратегічний аналіз. Прогноз стану ринку, ситуації в галузі та зміни в структурі конкурентних сил.

Тема 3. Метод і прийоми економічного аналізу

Виччення методу. Сутність методу економічного аналізу. Аналіз і синтез економічних явищ.

Класифікація прийомів.

Елімінування як метод розрахунку впиву факторів. Способи елімінування : ланцігові підстановки, абсолютні і відносні різниці, пропорційний розподіл, інтегральний спосіб.

Порівняння та його використання в аналізі. Вимоги , які пред”являються до забезпечення порівняльності даних.

Моделювання. Види моделей.

Балансові зіставлення, Використанння балансових розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів. Сальдовий прийом, його можливості в аналізі.

Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Особливості використання економіко - математичних методів в аналізі господарської діяльності, області застосування.

Тема 4. Інформаційна база економічного аналізу

Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Система іеформаційного забезпечення підприємств.

Техніко-економічні показники як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку і звітності.Характеристика і класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві.

Поділ інформації на табличну, графічну і текстову.

Комп”ютерні технології аналітичних робот. Розробка і клацифікація аналітичних задач.

Перевірка достовірності джерел інформації які використовуються в аналізі. Перевірка за формою та змістом. Методи перевірки якості звіту підприємства.

Тема 5. Організація та етапи економічного аналізу

Загальні методичні принципи організації аналізу. Організація економічного аналізу на підприємствах та фінансово-кредитних установах.

Порядок складання програми аналізу. Узгодження дії та заохочення виконавців аналізу.

Основні етапи аналітичного дослідження та його зміст. Аналітична обробка економічної інформації.

Узагальнення й оформлення результатів аналізу діяльності підприємства.