Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / РАБОЧАЯ ПРОГР ЕК.АНАЛИЗ УЧЕТ И АУДИТ,ФИНАНСЫ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
107.01 Кб
Скачать

Тема 9. Методика розрахунку резервів розвитку підприємства на перспективу.

11.1.Аналіз додаткового випуску продукції при поліпшенні структури

та ефективності використання основних виробничих фондів.

11.2.Аналіз додаткового випуску продукції при підвищенні

ефективності використання робочого часу та росту продуктивності

праці.

11.3.Аналіз додаткового випуску продукції при підвищенні

ефективності використання робочого часу та росту продуктивності

праці.

11.4.Аналіз додаткового випуску продукції при підвищення

ефективності використання матеріальних ресурсів.

11.5. Розробка можливих управлінськи рішеннь по мобілізації

виявлених резервів збільшення обсягу та реалізації продукції.

11.6. Розробка можливих управлінськи рішень по мобілізації виявлених

резервів зниження собівартості продукції та збільшення прибутку

підприємства..

Література : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 28, 37

1.6 План практичних занять

Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства

1 години

1.Завдання та інформаційна база аналізу.

  1. Оцінка динаміки основних показників виробництва та реалізації продукції.

робота у МГ,

тр

тк,

із

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Аналіз виробничих ресурсів підприємства

1 годин

1.Завдання та інформаційна база аналізу.

2.Оцінка забезпеченності підприємства виробничіми ресурсами:

2.1.Розрахунок абсолютного та відносного відхилення чисельності робітників підприємства

2.2.Оцінка фондоозброєності робітників та технічного стану ОФ підприємства.

2.3.Аналіз забезпеченості підприємства окремими видами матеріальних ресурсів.

3.Аналіз використання трудових ресурсів,основних виробничіх фондів,матеріальних ресурсів за узагальнюючими показниками..

робота у МГ,

тр

тк,

із

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

4.Методика факторного аналізу виробництва продукції та визначення резервів її додаткового випуску за лінією чинників.

4.1.трудових ресурсів,

4.2.матеріальних ресурсів,

4.3.засобів праці.

5.Поняття комплектний резерв.Методика визначення.

6.Факторний аналіз реалізації продукції

7.Визначення резервів збільшення реалізації продукції підприємництва

Контрольна робота

Визначення комплектного резерву додаткового випуску продукції