Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив WinRAR / Лабораторна робота №6.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Хід роботи:

 1. Завантажити програму Word;

 1. Набрати перший, другий та третій абзаци тексту теоретичних відомостей.

 2. Для першого абзацу задати наступний параметр форматування: вирівнювання – “по ширине”, міжрядковий інтервал – “одинарний”; пунктирна рамка синього кольору, фон – жовтий.

 3. Для другого абзацу задати наступний параметр форматування: вирівнювання – “по левому краю”, міжрядковий інтервал – “двойной”; рамка об'ємна, подвійна червоного кольору, фон – оранжевий, узор фону – ламана лінія зеленого кольору.

 4. За допомогою лінійки форматування задати виступ першого рядка абзацу 5 символів.

 5. Створити новий стиль форматування абзаців під назвою NewXXX, де ХХХ – назва групи в результаті застосування якого задавалися наступні параметри форматування: Шрифт – Arial, розмір шрифту – 18, колір шрифту – червоний, напівжирний курсив, анімаційний ефект – “фейерверк”, подвійна синя рамка з тінню, вирівнювання по правому краю, міжрядковий інтервал – подвійний, фон – жовтий.

 6. Застосувати стиль форматування NewXXX до третього абзацу набраного тексту.

 7. Розбити набраний текст на дві колонки;

 8. Задати різні масштаби екранного відображення документу (100%, 75%, 25%, 200%, “по ширине страницы”);

 9. В верхній частині сторінок документу створити колонтитул, який би містив наступну інформацію: назву лабораторної роботи та поточну дату;

 10. Пронумерувати сторінки документа в нижньому правому куті;

 11. Задайте наступні параметри сторінок документу: поля – верхнє - 2 см., нижнє - 2 см., ліве – 3 см., праве – 3 см., розмір паперу – А4, орієнтація – альбомна;

 12. Набрати наступній текст:

Іванов

Петров

Маштапа

Черненко

Нор

Кривіцький

Задорожна

Степаненко

Супрун

Кравченко

 1. Для перших двох пунктів встановити нумерацію у вигляді арабських цифр.

 2. Для третього та четвертого пунктів задати нумерацію, вказавши номер статті.

 3. Для п’ятого та шостого пунктів встановити маркер у вигляді „галочки”.

 4. Для чотирьох останніх пунктів створити свій стиль під назвою Мій стиль, в якому задати: маркер на першому рівні – зірочка, на другому рівні - квадрат червоного кольору, на третьому рівні – круг зеленого кольору.

 5. Набрати текст: „Для покращення зовнішнього вигляду документу, в Word використовуються спеціальні засоби, призначені для роботи зі списками.”

 6. Для даного тексту першу букву оформити у вигляді буквиці.

 7. Послідовно змінити положення буквиці в тексті.

 8. Зберегти документ під назвою “Лабораторна робота №6” у власну папку.

 9. Завершити роботу з програмою Word.

Контрольні запитання.

 1. Як можна змінити міжрядковий інтервал?

 2. Яким чином здійснюється форматування за допомогою лінійки форматування?

 3. Які дії необхідно виконати для створення нового стилю форматування абзацу?

 4. Яким чином можна розбити текст на декілька колонок?

 5. Які дії необхідно виконати для зміни масштабу екранного відображення, чи можна одночасно переглядати декілька сторінок?

 6. Яку команду необхідно виконати для задання параметрів сторінок? Поясніть призначення перших двох вкладок діалогового вікна “Параметры страницы”.

 7. З якою метою використовуються колонтитули?

 8. Дайте детальний опис процедури нумерації сторінок.

 9. Які види списків використовуються в MS-Word?

 10. Які дії необхідно виконати для створення нумерованого списку?

 11. Які вкладки має діалогове вікно “Списки”, розкажіть про їх призначення.

 12. Які дії необхідно виконати для вибору додаткових варіантів створення списку, коли наявний перелік можливих варіантів списків не містить потрібного?

 13. Поясніть термін “буквиця”.

 14. Які дії необхідно виконати для створення буквиці?

9