Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Atletizm

.pdf
Скачиваний:
122
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
9.39 Mб
Скачать

6.Стоячи в нахилі, у руках гантелі. Розведення рук із гантелями

вбік.

7.Сидячи, у руці гантель. Опертися ліктем на внутрішню частину стегна. Згинання руки у ліктьовому суглобі.

8.Стоячи в нахилі, у руці – гантель, інша – спирається на опору. Розгинання руки в ліктьовому суглобі назад, за рівень площини опори.

9.Сидячи на лаві, передпліччя – на колінах або на краю невисокої лави, у руках – штанга, хват знизу. Згинання й розгинання кистей рук. У нижньому положенні руху можна частково розгинати пальці.

10.Упор на передпліччях на паралельних брусах. Піднімання ніг до горизонтального положення і повільне опускання у вихідне положення.

11.Стоячи, гантелі в опущених руках. Піднімання на передню частину східців.

12.Стоячи, штанга на плечах. Випад однією ногою, друга ззаду й трохи зігнута в колінному суглобі. Піднятися у вихідне положення.

Тренувальний комплекс С

1.Стоячи, штанга на плечах. Присідання.

2.Сидячи на тренажері для розвитку м’язів передньої групи стегна. Розгинання ніг у колінних суглобах.

3.Лежачи на тренажері для розвитку м’язів задньої групи стегна, ноги заведені під важелі в частині гомілковостопних суглобів. Згинання ніг у колінних суглобах з максимальною амплітудою.

4.Штанга на помості. Тяга.

5.Стоячи в нахилі, в опущених руках штанга. Тяга до живота.

6.Лежачи на лаві з нахилом, у руках – штанга. Жим.

7.Лежачи на лаві, у руках штанга, ширина хвату близько 15 см.

Жим.

8.Сидячи, штанга на плечах, хват широкий. Жим.

9. Стоячи, у руках штанга. Піднімання ваги вперед – угору

іповернення у в.п.

10.Сидячи на лаві, в одній руці гантель. „Французький” жим.

11.Сидячи на лаві з нахилом, руки з гантелями внизу. Поперемінне згинання рук у ліктьових суглобах. У кінцевій фазі кисті обертаються назовні.

12.Стоячи, штанга в опущених руках, хват згори. Згинання рук у ліктьових суглобах.

13.Стоячи у нахилі, у руках гантелі. Розведення рук із гантелями

вбік.

211

14.Стоячи, гантелі в опущених руках. Піднімання на передню частину східців.

15.Сидячи на тренажері „Римський стілець”, опуститися вниз. Піднімання тулуба угору.

16.Лежачи на лаві, руками захопити боки лави. Піднімання випрямлених ніг угору.

Методичні рекомендації. Тренування проводиться тричі на тиждень. На першому тренувальному занятті виконується комплекс А, на другому – В і на третьому – С. Упродовж першого мікроциклу тренувань атлети опановують техніку виконання вправ і визначають вагу обтяження для кожної вправи. Вага обтяження визначається таким чином, щоб вправу можна було виконати на кілька повторень більше рекомендованої при правильній техніці виконання без особливих напружень. Для юнаків початкового рівня підготовки величина обтяження може бути в межах 40-50% від максимуму. В усіх тренувальних комплексах виконується один підхід у кожній вправі з кількістю повторень для м’язів передпліччя, живота та гомілки – 2030, для інших м’язових груп – 15-20. У другому мікроциклі кількість підходів може збільшуватися до 2 при незмінній кількості повторень, у третьому – до 3. Інтервал відпочинку між підходами 1,5-2 хв., між вправами 3-5 хв. Переважно використовується повторний метод виконання вправи.

Останній мікроцикл втягувального мезоциклу проводиться методом колового тренування (поточно-інтервальний), який базується на 20-40-секундному виконанні технічно не складних вправ з обтяженням до 50% від максимуму. Інтервал відпочинку становить 20-40 с. Кількість кіл – 2-3. Такий режим роботи сприяє розвиткові загальної та силової витривалості, підвищує функціональні можливості серцево-судинної та дихальної систем юних спортсменів.

Упродовж втягувального мезоциклу атлети початкового рівня здобувають навички правильного дихання під час виконання вправ. При розслабленні м’язів або при розширенні грудної клітки їм пропонується робити вдих, при напруженні м’язів або при звуженні грудної клітки – видих. Затримка дихання при виконанні вправ юними атлетами не рекомендується.

212

ЛІТЕРАТУРА

Аксенова Л. В. Масс-тренинг для всех / Л. В. Аксенова. – М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2006. – 157, [3] с.

Альциванович К. К. 1000 + 1 совет о питании при занятии спортом / К. К. Альциванович. – Мн. : Современный литератор, 2004. – 288 с.

Андреев В. Н. Атлетическая гимнастика : Методическое пособие / В. Н. Андреев, Л. В. Андреева. – М. : Физкультура и спорт, 2005. – 128 с. – (Физическая культура в школе).

Бельский И. В. Магия культуризма / И. В. Бельский. – Минск : Мога-Н,

1994 – 186 с.

 

 

 

Булич Э. Г.

Здоровье

человека :

биологическая

основа

жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 422, [1] с.

Бухаров Е. Ф. 10000 советов. Бодибилдинг / Е. Ф. Бухаров, К. К. Альциванович. – Мн. : ООО „Харвест”, 2003. – 352 с.

Вейдер Д. Строительство тела по системе Джо Вейдера / Д. Вейдер. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 112 с.

Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю. В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 331 с.

Верхошанский Ю. В. Ударный метод развития взрывной силы / Ю. В. Верхошанский // Теория и практика физкультуры. – 1968. – № 8. – С. 59.

Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл ; пер. з англ. – К. : Олімпійська література, 2003. – 656 с.

Воробьев А. Н.

Тренировка,

работоспособность,

 

реабилитация /

А. Н. Воробьев. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 272 с.

Воробьев А. Н.

Тяжелоатлетический

спорт : Очерки

по физиологии

и спортивной тренировке

/

Воробьев А. Н. –

М. : Физкультура

и спорт, 1977. – 255 с.

 

 

 

 

 

Готовцев П. И. Спортсменам

о

восстановлении

/

П. И. Готовцев,

В. И. Дубровский. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 126 с.

Гунько П. М.

Методика навчання

студентів застосовувати силові

навантаження в процесі фізичного виховання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Гунько Петро Миколайович. – К., 2008. – 200 с.

Дворкин Л. С. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг, гиревой спорт / Л. С. Дворкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 384 с.

213

Дворкин Л. С. Юный тяжелоатлет / Л. С. Дворкин. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 160 с.

Дорохов Р. Н. Спортивная морфология : учебное пособие для высших и средних специальных заведений физической культуры / Р. Н. Дорохов, В. П. Губа. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 236 с.

Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи : навчальний посібник / О. Д. Дубогай, В. І. Завацький, Ю. О. Короп. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 220 с.

Зайберт В. Бодибилдинг. Идеальная тренировка. Путеводитель по современному бодибилдингу / В. Зайберт ; пер. с нем. А. В. Волкова. – М. : Астрель : АСТ, 2006. – 144 с.

Зациорский В. М. Влияние градиента силы на результат скоростносилового движения / В. М. Зациорский, Ю. И. Смирнов // Теория

и практика физической культуры. – 1981. – № 7. – С. 63-68.

 

Игнатьева В. Я.

Скоростно-силовая

подготовленность

юных

гандболистов / В. Я. Игнатьева // Теория и практика

физкультуры. – 1985. – № 8. – С. 24-26.

 

 

Кузнецов В. В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов / В. В. Кузнецов. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 208 с.

Курысь В. Н. Основы силовой подготовки юношей / В. Н. Курысь. – М. : Советский спорт, 2004. – 264 с. : ил.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту / Офіційний вісник України. – № 39. – Київ, 2004. – С. 23.

Олешко В. Г. Силові види спорту / В. Г. Олешко. – К. : Олімпійська література, 1999. – 288 с.

Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. –

584 с.

 

 

 

 

 

Платонов В. М. Фізична

підготовка

спортсмена / В. М. Платонов,

М. М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

Плахтій П. Д.

Основи

гігієни фізичного

виховання : навчальний

посібник / П. Д. Плахтій. – Камянець-Подільський : „Медобори”

(ПП Мошак М. І.), 2003. – 240 с. – (Навчальне видання).

Плехов В. Н.

Возьми

в

спутники

силу

/ В. Н. Плехов. – М. :

Физкультура и спорт, 1988. – 240 с.

 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

у вищих навчальних закладах / [авт. тексту

С. І. Операйло] //

Теорія і методика фізичного виховання. – 2006. – № 5. – С. 4-13.

Похоленчук Ю. Т. Современный женский спорт /

Ю. Т. Похоленчук,

Н. В. Свечникова. – К. : Здоров’я, 1987. – 192 с.

 

214

Програма фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 клас) / Фізичне виховання в школі. 1999. – № 1. – С. 2.

Пуцов О. І. Атлетизм : Навчальний посібник / О. І. Пуцов, І. О. Капко, В. Г. Олешко – К. : Київський університет, 2007. – 230 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергіенко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 440 с.

Синяков А. Ф. Самоконтроль фізкультурника / А. Ф. Синяков. – М. :

Знание, 1987. – 96 с.

 

Спортивная медицина : учеб. для ин-тов

физ. культ. / Под ред.

В. Л. Карпмана. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 304 с.

Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія і

методика викладання :

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Стеценко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 460 с.

Струков С. Бодибилдинг : Методическое пособие / С. Струков. – К., 2006. – 168 с. – (Учебное издание).

Тэнно Г. Атлетизм / Г. Тэнно, Ю. Сорокин. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 288 с.

Учебник инструктора по лечебной физической культуре : Учеб. для интов физ. культ. / Под ред. В. П. Правосудова. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 415 с., ил.

Физиология мышечной деятельности : Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. Я. М. Коца. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 347 с.

Хартман Ю. Современная силовая тренировка / Ю. Хартман, Х. Тюннеманн. – Берлин : Шпортферлаг, 1988. – 336 с.

Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. Хоули, Б. Дон. Френкс. – К. : Олімпійська література, 2004. – 375 с.

Хэтфилд Ф. Всестороннее руководство по развитию силы / Пер. с англ.

– Красноярск, 1992. – 288 с.

 

 

 

 

 

Шварценеггер А.

Энциклопедия

современного бодибилдинга

/

А. Шварценеггер , Б. Доббинс. – М. : Физкультура и спорт, 1993. –

150 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиян Б. М.

Теорія

і методика

фізичного

виховання

школярів.

Частина 1 / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,

2003. – 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Язловетський В. С.

Методика

викладання

в

спеціальних

медичних

групах

з

основами

лікувальної

фізичної культури

/

В. С. Язловецький. – Кіровоград, 1997. – 76 с.

215

Навчальне видання

Стеценко Анатолій Іванович Гунько Петро Миколайович

Теорія і методика атлетизму

Коректор

І. І. Погрібний

Обкладинка

П. Г. Шадрін

Комп’ютерна верстка

П. М. Гунько

Підписано до друку 04.01.2011. Формат 60×84/16. Гарнітура Times. Папір офсет. Ум. друк. арк. 10,5. Тираж 300 пр. Зам. № 3681.

Видавець і виготівник – видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Адреса: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, кімн. 117, тел. (0472) 37-13-16, факс (0472) 37-22-33,

e-mail: vydav@cdu.edu.ua, hhh://www.cdu.edu.ua Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3427 від 17.03.2009 р.

216

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]