Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
465.41 Кб
Скачать

Розділ 2 аналіз загальної ситуації ват „азот”

2.1. Організаційна структура підприємства та функції підрозділів підприємства

Управління ВАТ „Азот” базується на корпоративних принципах: обрано спостережну раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію, щорічно проводяться загальні збори акціонерів.

В структурі ВАТ „Азот” входять такі підрозділи: 18 цехів основного виробництва, в тому числі виробництво капролактаму, іонообмінних смол, аміаку, карбаміду, аміачної селітри, азотної кислоти, мінеральних добрив – карбамідо-аміачної суміші (КАС), 26 допоміжних цехів, а також медико – санітарна частина, соціально – комунальний відділ, комбінат громадського харчування. Схематично зображено додаток А-1.

Загальні збори акціонерів товариства є вищим органом товариства. На зборах визначаються основні напрямки його діяльності, затверджуються результати діяльності, а також розглядаються інші питання що стосуються діяльності товариства.

Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом «одна акція- один голос».

Спостережна рада товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів та регулює діяльність Виконавчої дирекції товариства.

Рішення, що приймаються на загальних зборах акціонерів та Спостережною радою є обов'язковими для виконавчої дирекції товариства.

Виконавча дирекція товариства здійснює керівництво його поточною діяльністю. До складу Виконавчої дирекції ВАТ «Азот» входять: генеральний директор товариства; технічний директор; директор з економіки та фінансів; комерційний директор; директор з правових питань; головний бухгалтер.

Відділ управління – постачання, структуру цього відділу. Відділ складається із п’яти рівнів управління. На першому начальник відділу управління – постачання йому підпорядковуються: начальник сектору забезпечення основною сировиною та матеріалами, начальник сектору устаткування, начальник сектору забезпечення допоміжними матеріалами. На другому рівні начальники секторів, їм підпорядковуються: провідний менеджер з постачання, менеджер з постачання 1 категорії, менеджер з постачання 2 категорії, менеджер з постачання. На третьому рівні провідні менеджери з постачання їм підпорядковуються – менеджери з постачання 1 категорії. На четвертому рівні менеджери 1 категорії їм підпорядковуються менеджери з постачання 2 категорії. На п’ятому рівні менеджери 2 категорії їм підпорядковуються – менеджери з постачання.

Структура на ВАТ „Азот” є лінійно – функціональною вона включає в себе лінійну і функціональну структуру. Основний принцип – розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюються за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідальних управлінських функцій. Перевага цієї структури: - стимулювання ділової і професійної спеціалізації; - висока виробнича реакція підприємства; - поліпшення координації діяльності в функціональних областях. Але є і недоліки: - складність взаємодії лінійних і функціональних керівників; - перевантаження керівників на рівні реорганізації; - опір змінам в організації. Ця структура є ефективною для ВАТ „Азот” так як на підприємстві великий асортимент товару, а також відбуваються незначні зміни в технології виробництва.