Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лекція №5

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
32.26 Кб
Скачать

Лекція №5

Тема 1. Національна державна символіка (прапор, герб, гімн).

План

1.Поняття про державу.

2.Великий дім ­ держава, злагода у ньому ­ закон.

3.Символіка. Що це таке?

4.Знаймо і шануймо символи свого краю.

5.Що означає бути громадянином демократичної держави.

Література для студентів

(основна)

1.Вовк Х.К. Шлюбний ритуал та обряди на Україні // Студії з української етнографії та антропології. - К.,1995. - С.219-323.

2.Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.- 96с.

3.Демографічна криза в Україні. Проблеми, дослідження, витоки, складові, напрями протидії / НАН України, Ін-т економіки. - К,,2001. - 560с.

4.Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. - к., 1997. - 80с.

5.Сімейне право України: Підручник / за ред. В.С.Гопанчука. - К.,2002. - 304с.

(додаткова)

6.Будна Н.О., Головко З.Л. "Я і Україна". Зошит з громадянської освіти. 3 клас. - Тернопіль: навчальна книга - Богдан, 2004. - 48с.

7.Будна Н.О., Головко З.Л. "Я і Україна" зошит з громадянської освіти. 4 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 64с.

Держава, що йде правильним шляхом, ­ найбільша опора.

Демокріт

Держава ­ спілкування схожих один на одного людей заради досягнення можливо кращого життя.

Арістотель

1.Найбільший і центральний елемент сучасних політичних систем ­ держава.

Держава ­ це політичний інститут (частина політичної системи суспільства), що складається навколо відносин, пов'язаних з виникненням і функціонуванням відокремленої від суспільства особливої управлінської системи ­ публічної влади. Він здійснює свої повноваження за допомогою специфічної форми влади ­ державної влади.

2.Розповідь про дуже важливі правила, за якими живе держава. Довідаємося, який глибокий зміст має слово держава і який закон є найголовнішим для всіх, хто живе в цій державі.

3-4.Останнім часом погляди багатьох людей спрямовані до історії своєї країни, її традицій, звичаїв, культури. Ми повертаємося обличчям до замулених джерел нашої духовності. Приступимо до вивчення нашої національної, народної та державної символіки.

Символіка ­ умовне відображення подій, явищ, понять, ідей за допомогою умовних знаків-символів, символічне значення, яке надається чому-небудь.

Символ ­ художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідеї, почуття.

5.На долю кожної держави випадають важкі часи. Навіть сьогодні в Україні є чимало людей, зокрема молодих, які повзують свої плани на краще майбутнє з іншими країнами, сподіваючись на те, що там вони зможуть реалізувати себе краще. Проте ми знаємо й інше: протягом багатьох тисячоліть української історії дуже багато людей, які жили і в добрі і в скрутні часи, пишалися своєю належністю до України.