Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб зан географ¦я рослин 2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
119.81 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 1-2 (4 год)

Тема: Історія розвитку географії рослин. Визначення ареалів виду та їх картографічне зображення.

Мета: охарактеризувати основні етапи розвитку географії рослин; вивчити особливості визначення ареалів та їх картографічного зображення.

Матеріал та обладнання: картосхеми, карти, контурні карти України та світу, гербарні зразки, визначники рослин, «Флора України», «Екофлора України», «Червона книга України».

План заняття

 1. Вступна бесіда.

Загальна характеристика ареалів

Формування ареалу виду:

А) вид виникає в певному пункті – і звідти вже поширюється

Наприклад. Елодея канадська, американська за походженням рослина, завезена в Європу у 1836 році, далі її поширення не залежало від бажання людини і тому її назвали навіть «водяною чумою».

Б) вид в момент свого виникнення вже має ареал, що становить частину материнського виду. Вид змінюється і в результаті в різних частинах материнського виду з’являються нові форми.

Наприклад. Iris pumilaродоначальний вид поділяється на дрібніші одиниці – при однаковій морфологічній будові рослини мають різне забарвлення квітки – жовте, голубе, біле і ця ознака є спадковою. Ареал виду розпався на кольорові раси, які закріплюються в певних частинах ареалу і відбулась диференціація ареалів. Н-д: подібними є і червоні і жовті раси Tulipa Schrenkii.

 1. Виконання лабораторної роботи.

А. Опрацювати статтю А.В. Єни «Короткий огляд історії географії рослин в Україні», законспектувати основні моменти (додаток 1).

Б. Поняття про ареал. Кожний вид (рід, родина тощо) рослин і тварин протягом життя займає певний географічний простір. Якщо дані про місцезнаходження певного виду (роду, родини тощо) нанести на карту і крайні точки з'єднати замкнутою лінією, то окреслена площа означатиме територію (акваторію) поширення відповідного виду (роду тощо), або його ареал.

  1. Завдання: ознайомитись на прикладі «Червоної книги України», «Атласу дерев і кущів», «Екофлори України», «Флори України» із способами картування ареалів. За допомогою додатка № 2 «Типи ареалів рослин» розглянути типи ареалів та методи їх картування.

  2. Серед представлених картосхем ареалів дерев і кущів відібрати по три види з космополітним, суцільним, диз’юнктивним, острівним, стрічковим, плямистим типами ареалу. Виписати їх ареал, обґрунтувати свій вибір.

  3. Виписати по 15 ендемічних, реліктових і космополітних видів, вказавши їх українську і латинську назви та ареал («Червона книга України», «Атлас дерев і кущів», «Екофлора України», «Флора України»).

  4. Описати поширення вказаних виду, роду, родини. Визначити ареал виду, його тип.

Наприклад: Астрагал шерстистоквітковий. Astragalus dasyanthus

Поширення в світі: Пн. Кавказ, Молдова, Румунія, Болгарія, Угорщина.

В Україні: лісостепова і степова зони, Крим.

Тип ареалу: південно-східноєвропейський

4. Нанести на карту, використовуючи різні типи позначення ареалу, ареал зазначених видів, роду, родини.

Питання для самоконтролю:

 1. Основні етапи становлення географії рослин як науки в світі та в Україні.

 2. Що означає поняття «ареал», «ареалогія»?

 3. Які типи ареалів виділяють?

 4. Як зображують ареал на картосхемах?

 5. Що таке ендемічні (неендемічні, палеоендемічні), реліктові та космополітні види?

 6. Охарактеризуйте методи картування ареалів.