Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История эконом и эконом мысли лекции тесты 2.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
308.74 Кб
Скачать

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. До н.Е. – V ст. Н.Е.) План заняття:

  1. Економіка Стародавнього Китаю. Особливості економічної думки та її еволюція.

  2. Особливості господарської еволюції Стародавньої Індії. «Артхашастра».

  3. Економічний розвиток античних держав.

    1. Економіка Стародавньої Греції.

    2. Економічний розвиток Стародавнього Риму.

Тестові завдання:

61. Які періоди економічного розвитку Стародавній Греції можна виділити:

А. Крито-мікенський, гомерівський, архаїчний, класичний.

Б. Критський, мікенський, гомерівський, класичний.

В. Мікенський, гомерівський, архаїчний, класичний.

Г. Гомерівський, архаїчний, класичний.

62. Основою господарського життя в крито-мікенський період було:

А. Дворцове господарство.

Б. Господарство, що привласнює.

В. Господарство, що виробляє.

Г. Немає вірної відповіді..

63. Палац в крито-мікенський період виконував такі функції:

А. Адміністративний і релігійний центр.

Б. Головна житниця і майстерня.

В. Торговельна факторія.

Г. Вірні відповіді А і В.

Д. Вірні відповіді А, Б, В.

64. Яких форм власності існували на землю у період найвищого розквіту Ахейського суспільства:

А. Державна і общинна.

Б. Приватна і колективна.

В. Державна і приватна.

Г. Приватна і общинна.

65. Класичний економічної розвитку Стародавній Греції характеризується:

А. Господарством полісів.

Б. Рабство класичного типу.

В. Удосконаленням розрахункової системи і зародженням банківських операцій.

Г. Усі відповіді вірні.

Д. Вірні відповіді Б і В.

66. Що у Давній Греції стало гальмом в розвитку товарно-грошових відносин:

А. Поліси.

Б. Фіаси.

В. Соціальна диференціація.

Г. Немає вірної відповіді.

67. Що собою представляв Рим в древній період:

А. Антична громада.

Б. Громадянська громада.

В. Родова землеробська громада.

Г. Ахейське суспільство.

68. Яка група вільного населення з'явилася в Римі до VI в. до н.е.

А. Раби.

Б. Фети.

В. Плебеї.

Г. Патриції.

69. З якою метою було проведено реформу царя Сервія Туллія?

А. Для згладжування соціальних і політичних конфліктів між патриціями і плебеями.

Б. Для обмеження прав плебеїв.

В. Для підвищення ролі держави.

70. Що завершило перехід від родового ладу до рабовласницькому державі?

А. Закони царя Хаммурапі.

Б. Глибока криза грецького світу.

В. Закон Тиберія Гракха.

Г. Реформа Сервія Туллія.

71. Що було основою римської економіки?

А. Сільське господарство.

Б. Скотарство.

В. Ремісництво.

Г. Немає вірної відповіді.

72. Що зафіксовано «Законами ХII таблиць»?

А. Приватна власність на землю.

Б. Політичне рівноправність плебеїв і патриціїв.

В. Інститут рабства.

Г. Карбована монета.

73. Що вплинуло на підйом сільського господарства II – I ст. до н.е.?

А. Широке впровадження рабства.

Б. Встановлення ринкових зв'язків між містом і селом.

В. Перехід від дрібного до великому землеробства.

Г. Всі відповіді вірні.

74. Що викликало потужний рух вільного громадянства за аграрні реформи?

А. Розвиток товарно-грошових відносин.

Б. Виникнення латифундій.

В. Зростання населення міст.

Г. Розорення хліборобів.

75. Що стало валютою Середземномор'я?

А. Бронзові і свинцеві монети.

Б. Римські срібні монети.

В. Золоті зливки.

Г. Всі відповіді вірні.

76. Що відбувається з приходом до влади в Давньому Римі Діоклетіана?

А. Розпад і переродження античних господарських структур.

Б. Зміна системи збору податків.

В. Поширення емфітевтичної оренди.

Г. Комендація і зміна положення колонів

Д. Всі відповіді вірні.

77. Який період у всесвітньої історії вважається кінцем стародавнього і початком середньовічного періоду європейської історії?

А. 395 р.

Б. 317 р.

В. 332 р.

Г. 476 р.

78. Конфуцій виклав своє вчення у формі бесід, які були видані під назвою:

А. «Артхашастра»

Б. «Авеста»

В. «Люньюй»

Г. «Домострой»

Д. «Сума теологій»

79. Економічна думка стародавнього Китаю була спрямована на:

А. Державне невтручання в господарські справи та обмеження регулювання земельних відносин.

Б. Державне втручання у розподіл суспільних обов’язків.

В. Охорону власності рабовласників, дотримання законів, державного невтручання у суспільні відносини.

Г. Вдосконалення державного управління, дотримання законів, забезпечення надходження податків, охорону власності.

80. Які видатні винаходи китайських винахідників суттєво вплинули на розвиток світової економіки?

А. Сейсмограф і компас.

Б. Карта зіркового неба і калькулятор.

В. Ієрогліфи-піктограми і колесо.

Г. Компас і географічна карта.

Д. Карта світу і глобус.

81. Які міста стародавньої Індії свідчать про високий рівень економіки, культури і будівниць кого мистецтва:

А. Магадха і Кашала

Б. Гиндукуша і Баранасі

В. Мохенджо-Даро і Хараппа

Г. Ману і Чандрагупта

82. Якими видами ремесел славилася стародавня Індія?

А. Ткацтво, металообробка і деревообробка.

Б. Гончарство, ткацтво, виноробство.

В. Зброярство, металообробка, ковальство.

Г. Скотарство, деревообробка, садівництво.

Д. Зброярство, ткацтво, ковальство.

83. Хто і коли написав «Економікос»?

А. Варрон Марк Теренцій 116-27 рр. до н.е.

Б. Марк Порцій Катон 234-149 рр. до н.е.

В. Колумелла Люцій Юній Модерат 1 ст. до н.е.

Г. Гай Пліній Старший 23-79 рр. до н.е.

Д. Ксенофонт у період 401-399 рр. до н.е.

84. Які економічні категорії, що вважаються видатним науковим відкриттям, розглядав Аристотель?

А. Держава і закони.

Б. Політика і власність.

В. Простий товарний обіг і обіг капіталу.

Г. Власність і держава.

Д. Економія і політика.

85. Які римські мислителі присвятили свої праці землеробству і аграрній економіці?

А. Варрон Марк Теренцій.

Б. Марк Порцій Катон.

В. Колумелла Люцій Юній Модерат.

Г. Гай Пліній Старший.

Д. Всі зазначені мислителі.

86. Чому римські мислителі присвячували свої праці землеробству й аграрній економіці?

А. Оскільки в цей період міста не розвиваються.

Б. Аграрний сектор економіки недорозвинутий, а тому потрібні певні дослідження в цій сфері.

В. Стародавній Рим мав сприятливі умови для формування великих землевласників-латифундистів.

87. Про що свідчать «Закони ХІІ таблиць»?

А. Про право приватної власності.

Б. Про впорядкування аграрних відносин.

В. Про зв'язок економічної думки і політики стародавнього Риму з аграрними справами.

Г. Про зв'язок економічної думки і політики стародавнього Риму з розвитком держав-міст.

88. В основі кризи рабовласницьких держав були протиріччя між:

А. Рабовласниками і державною владою.

Б. Примусовою рабською працею і рабовласницькою власністю.

В. Між господарствами крупних землевласників і дрібних селян.

Г. Між працею і капіталом.

89. Номи – це:

А. Перші державні утворення в стародавніх східних цивілізаціях.

Б. Земельні угіддя у середньовіччя.

В. Форма зовнішньоекономічного примусу селян в період феодалізму.

90. Поліс – це:

А. Великі плантації у стародавньому Римі, господарство яких засноване на праці рабів.

Б. Місто-держава в стародавній Греції.

В. Перші державні утворення в стародавніх цивілізаціях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.