Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Загальна характеристика бази практики.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
590.34 Кб
Скачать

6. Впровадження сучасних інноваційних технологій у сервісно-виробничому процесі закладу

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність»: «Інновації – це новостворені (застосовані, і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційні-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери». Таке трактування сутності інновацій пов’язане лише із засобами виробництва або технологічними процесами, що є необхідною але недостатньою умовою, яка повинна спрямовувати весь інвестиційний потік ресурсів у галузі народного господарства з його ефективним використанням. Саме ці аспекти необхідно мати на увазі при розгляді інноваційного розвитку.

З урахуванням викладеного пропонуємо таке визначення терміну «інновація» для підприємств галузі ресторанного господарства: інновація – процес, в якому винахід або ідея набуває економічного змісту та призводить до створення нових або покращених продуктів, послуг, технологій і т.д.

Інноваційний процес – створення, освоєння та розповсюдження новацій.

На межі XX-XXI століть людство вступило в інноваційну добу, яка характеризується швидким зростанням змін у всіх сферах суспільного буття. Це час наукомістких технологій, прогресу фундаментальних наук, масштабних науково-технологічних проектів. За таких умов джерелом сучасного розвитку суспільства та діяльності людини стає інноваційна діяльність, а відповідно інноваційні технології стають важливим інструментом всіх радикальних змін у розвитку людини і економічної системи в цілому .

Досвід економічного і соціального розвитку суспільства підтверджує, що сталий розвиток всіх сфер, в тому числі, і ресторанного господарства може бути забезпечений виключно завдяки інноваційним технологіям на макро-, мезо- та мікрорівнях, оскільки вони сприяють модернізації та структурній перебудові економіки. Тому, проблеми інноваційних технологій є досить актуальними. Разом з тим, досягнення сталого розвитку на різних рівнях матиме тимчасовий ефект без його інноваційного спрямування. Таким чином, інвестування коштів у інноваційні технології сьогодні – забезпечить сталий розвиток у довгостроковій .

Найважливішими інноваціями в сучасний час являються інформаційно-комп’ютерні технології, які розроблені для підприємств ресторанного господарства, дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу операцій. Проте їх розповсюдженню в секторі заважають, по-перше, ненасиченість попиту на послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька технологічна культура населення. Це все заважає розвитку інноваційних процесів.

Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій клієнтів, так як ІС дозволяють більш оперативно працювати з розрахунками клієнтів, черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню всіма необхідними інгредієнтами, без побоювання, що їх або не вистачить і всю другу половину вечора меню скоротиться наполовину, або, навпаки, їх виявиться в надлишку і вони згниють,так і не потрапивши на стіл у складі страви .

Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій з клієнтами. В результаті все частіше з'являються послуги доставки додому замовлень, зроблених по телефону та Інтернет.

Більше багатообіцяючим напрямком використання web- і телекомунікаційних технологій є технології з нарощування потоку клієнтів ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки на дорогах якраз можуть бути звернені на користь підприємствам ресторанного господарства. Мова йде про RFID-технології. Системи поки мало поширені в Україні і Росії, але вже міцно завоювали популярність за кордоном .

Суть технології – в розміщенні поблизу ресторанів RFID-міток, які можуть прочитуватися спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з сервером, на якому зберігається найрізноманітніша інформація про даний ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний портативний пристрій, що є у власника .

Таким чином, власник даного КПК, наприклад, заблукавши або стоячи в пробці, отримує можливість переглянути меню зареєстрованого пристроєм, розташованого поблизу ресторану, дізнатися про наявність вільних місць, систему знижок і бонусів і т.д.

Подібні технології дозволяють також економити ресторану на рекламі – дійсно, потреба в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично детектується мобільним телефоном або КПК, коли його власник проїжджає мимо на автомобілі .

Цікава інновація впроваджується в США. Там відкривається мережа ресторанів здорового швидкого харчування під такою назвою «Жуй, граючи». Вона абсолютно інноваційна. Адже там можна їсти і насолоджуватися проведенням часу в соціальних мережах. Або грати в комп'ютерні ігри з іншими відвідувачами. Фахівці підрахували, що ресторан економить 8-12% прибутку. Адже не витрачає гроші на маркетинг. За підприємство рекламу роблять його клієнти. Ще одна причина чому інноваційні ресторани такі популярні – їжа там швидка, але при цьому корисна. У меню – більше двохсот найменувань різноманітних сандвічів з натуральних продуктів без генетично модифікованих організмів і з мінімальним вмістом жиру. Особливо успішні геймери можуть там виграти смачні безкоштовні додатки до свого замовлення, якщо будуть грати з професіоналами ресторану.

Отже, розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам ресторанного господарства більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність функціонування підприємства та конкурентоспроможність на ринку.

На інноваційну діяльність підприємства впливають різноманітні чинники, які поділяються на внутрішні і зовнішні, які мають свої особливості прояву у кожній галузі національної економіки. Інновації, як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на повніше задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання конкретного економічного ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних чинників дасть можливість підприємству підвищити конкурентоспроможність та отримати кращі результати інноваційної діяльності

Всі вище перераховані технології можливо впровадити в кафе «Мрія» за умови підтримки керівництва та фінансового підкріплення. В кафе «Мрія» можуть бути використані такі інноваційні розробки: рецептурні компоненти та нетрадиційні види кулінарної обробки, методи оформлення страв, методи сервісного обслуговування, види технологічного устаткування тощо.

Одним з формуючих факторів при обранні інноваційного напрямку розробки нової страви, який можно впровадити в данному закладі, є також харчова цінність страви та її користь для здоров‘я. Так, останнім часом актуальним є питання розробка нових продуктів харчування, що надають необхідні харчові речовини для росту та підтримки життя разом із здатністю забезпечити профілактику, а також лікування деяких захворінь. Харчові продукти, що мають такі властивості, називають нутріцевтики або «функціональні продукти».

Враховуючі сучасні підходи до класифікації нових страв, можна запропонувати та в подальшому використати у діяльності кафе «Мрія» наступну класифікацію категорій нових страв:

1. Абсолютно нові страви – є нетрадиційним для споживачів закладів ресторанного господарства.

2. Нові фірмові лінії страв (продуктів) або розширення існуючих –удосконалення меню та/або його розширення.

3. Удосконалення страв або продуктів – за рахунок заміни існуючих компонентів новими з покращеним харчовими та біологічними характеристиками.

4. Репозиціоновані страви – нові страви, що спрямовані на інше використання та зазвичай на новий сегмент ринку.

5. Страви зі зниженою собівартістю – репозиціонування продукту як дешевшого з аналогічними превагами, але меншими витратами на виробництво.

Для впровадження усіх інновацій в кафе «Мрія» необхідно пройти наступні етапи створення та реалізації:

  1. Теоретичні дослідження.

  2. Фундаментальні дослідження (практичні).

  3. Розробка (конструювання).

  4. Впровадження.

  5. Промислове виробництво (для продукції).

  6. Маркетинг.

  7. Збут (реалізація).

На перших двох етапах здійснюється формування інноваційного задуму; формулюються кінцеві цілі інноваційного проекту; визначаються шляхи досягнення поставлених цілей, потреба в ресурсах і джерела їх надходження.

На третьому етапі відбувається аналіз альтернативних варіантів реалізації проекту і вибір найбільш кращого варіанту, складання плану реалізації проекту, вибір виконавців, оформлення проектної документації. На етапі впровадження (реалізація інноваційного проекту) здійснення робіт з реалізації поставлених завдань, контроль виконання календарних планів і витрачання ресурсів, коректування виниклих відхилень, регулювання ходу виконання проекту.

На етапі збуту відбувається експлуатація (використання) результатів проекту.

Ще один з напрямків інноваційної діяльності може буди придбання інноваційного обладнання, яке прискорить процес приготування їжи та збереже усі якості продукту з мінімальними втратами. Таким обладнанням може бути:

  • Термоміксінг- це міні-котел для приготування їжі з функцією перемішування;

  • Cookvac є компактним приладом для приготування їжі і просочення у вакуумі;

  • Діпфрізінг (морозильники). Швидкість охолодження в такому апараті дуже висока 5 кг продукту охолоджуються до температури від -25 до -35 ° C за 60 хвилин. Ягоди і гриби, а також напівфабрикати з морепродуктів рекомендується заморожувати до температури -65 ° C та інші найновітніші обладнання та технології.

Використання різних інноваційних методів та інноваційного обладнання збільшить ринок збиту продукції, за рахунок нововведення, тому як людині завжди цікаво щось новеньке.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.