Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 1 «Основні поняття І визначення бжд».doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
625.15 Кб
Скачать

Лекція 12

« ДЕРЖАВНЕ КЕРУВАННЯ І НАГЛЯД ЗА БЖД»

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

  • Заходи щодо забезпечення безпеки техносфери

  • Заходи щодо поліпшення екологічної обстановки і раціональному природокористуванню

Заходи щодо забезпечення безпеки техносфери

Державна стандартизація

Стандартизація становить основу проведення державної політики по встановленню єдиних норм, правил, приватних характеристик і вимог, спрямованих на забезпечення: високої якості продукції та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій; безпеки продукції, робіт і послуг; єдності вимірів; безпеки ОГД із урахуванням ризику витримування встановлених припустимих (прийнятних ризиків) техногенних і природних НС.

Стандартизація - це діяльність, що складається у встановленні положень для загального і багаторазового застосування, щодо наявних або можливих завдань із метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів і послуг їхньому функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі та підтримці науково-технічного співробітництва.

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси і послуги, зокрема: матеріали, складові частини, устаткування, системи і їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи і діяльність.

Метою стандартизації в Україні є:

- забезпечення безпеки для життя і здоров'я людини, тварин і рослин;

- забезпечення безпеки майна і охорони навколишнього середовища;

- створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів;

- визначення відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню.

Діяльність державних органів різних рівнів обумовлена статтею 13 Закону, у якій говоряться: "Технічні регламенти й інші нормативно-правові акти встановлюють обов'язкові вимоги по: захисту життя, здоров'я й майна людини; захисту тварин і рослин; охороні навколишнього середовища; безпеки продукції, процесів або послуг; запобіганню введення в оману щодо призначення й безпеки продукції".

Таким чином, стандартизація є одним з важливих напрямків діяльності держави по забезпеченню техногенної безпеки і зниженню ризику виникнення НС.

Державна експертиза

Державна експертиза проектів і рішень об'єктів виробничого і соціального призначення та процесів, здатних викликати НС і вплинути на стан захисту населення і територій організується і проводиться відповідно до законодавства спеціально уповноваженими центральними і місцевими органами виконавчої влади. Якщо буде потреба зазначена експертиза може проводитися об'єднаннями громадян, незалежними експертами і фахівцями міжнародних експертних організацій, у порядку, установленому законодавством України.

Державний нагляд і контроль

Нагляд і контроль полягає в забезпеченні:

- безаварійного функціонування об'єктів економіки і зменшення масштабів можливих збитків при виникненні НС техногенного і природного характеру;

- готовності технічних засобів і споруд інженерного захисту населення і територій від пожеж і небезпечних гідрологічних явищ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.