Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
239.1 Кб
Скачать

Висновки.

Створюючи організаційну структуру проекту треба мати на увазі, що в реалізації проекту беруть участь безпосередньо не тільки його учасники, а і інші зовнішні структури.

Організаційна структура проекту залежить від його масштабності, організаційної форми управління проектом, а також від керівника менеджера проекту, в ролі якого може бути замовник, підрядчик, проектант, консультант і навіть постачальник. Тому базою для створення тієї або іншої структури є вище наведені вимоги, а також сформульовані рівні управління в залежності від функціональної і цільової направленості та взаємовідносини з зовнішніми організаціями.

В свій час управління проектами зводилося до роздільних організаційних форм управління проектами, а саме проектування, поставки, будівництво. Закордонний досвід передбачає комплексну форму управління всіма стадіями проекту, на чолі якого стоїть менеджер проекту. Діє багато організаційних форм які залежать від перерозподілу між учасниками виконання основних функцій і призначення менеджера-проекту.

Сама організаційна структура управління проектом може формуватися як на базі діючої організаційної структури підприємства (зовнішня) або у вигляді самостійного апарату (внутрішня). До зовнішніх організаційних структур відносять функціональна, балансова, проектна, контрактна та інші. До внутрішніх – функціональна, матрична, дивізіональна та інші. Більш економічною, виходячи з практичного опиту , як для зовнішніх так і внутрішніх організаційних структур є матричні.

Будь-яка організаційна структура управління проектом представляє собою апарат, який управляє проектом в ході його реалізації і який створюється в вигляді матричної структури або робочої групи проекту. За менеджером проекту і спеціалістами апарату закріплені окреслені функції, які сприяють успішній реалізації проекту.

Питання для самоперевірки знань

3.1. Від яких факторів залежить склад організаційної структури проекту?

3.2. Як визначається структурний склад організаційної форми проекту?

3.3. Які функції управління проектами визначають організаційну форму проекту?

3.4. Назвіть основні організаційні форми управління проектами.

3.5. Хто може бути менеджером проекту і чим це визначається?

3.6. Організаційна структура проекту, її призначення і цілі.

3.7. На які два напрямки поділяються організаційні структури і які організаційні структури проекту відносяться до того чи іншого напрямку?

3.8. Зовнішня функціонально-організаційна структура та її характеристика.

3.9. Зовнішня балансова організаційна структура та її характеристика.

3.10. Зовнішня проектна організаційна структура та її характеристика.

3.11. Зовнішня контрактна організаційна структура та її характеристика.

3.12. Внутрішня функціональна організаційна структура та її характеристика.

3.13. Внутрішня матрична організаційна структура та її характеристика.

3.14. Дивізіональна організаційна структура та її характеристика.

3.15. Перелічите основний склад робочої групи для великих проектів.

3.16. Основні обов’язки і функції менеджера проекту.

3.17. Основні функції інженера координатора проекту.

3.18. Основні функції менеджера служби МТЗ.

3.19. Основні функції менеджера -будівельника.

3.20. Основні функції менеджера контролю.

3.21. Основні функції координатора робіт з проектування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспект для горчинской