Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТЗА / ПИТАННЯ тза

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
22.53 Кб
Скачать

ПИТАННЯ

До екзамену з дисципліни “Технічні засоби автоматизації”

 1. Дискретні елементи. Класифікація ДЕ.

 2. Характеристики і властивості дискретних елементів.

 3. Контактні та безконтактні дискретні елементи.

 4. Класифікація дискретних пристроїв.

 5. Структурна схема системи СЖАТ на ДЕ.

 6. Алгебра логіки. Основні функції АЛ.

 7. Способи завдання ФАЛ.

 8. Канонічна форма представлення ФАЛ-ДСНФ.

 9. Канонічна форма представлення ФАЛ-КСНФ.

 10. ФАЛ однієї, двох змінних та способи їх реалізації.

 11. Функціонально повні системи АЛ.

 12. Теорема Поста-Яблонского.

 13. Базис ФАЛ: кон’юнкція, диз’юнкція, інверсія.

 14. Закони і властивості ФАЛ.

 15. Мінімізація ФАЛ методом Карно.

 16. Мінімізація ФАЛ методом Квайна-Мак-Класки.

 17. Мінімізація не цілком визначених функцій.

 18. Мінімізація системи ФАЛ.

 19. Скобкові форми ФАЛ.

 20. Розкладення ФАЛ по заданому числу змінних.

 21. Аналіз комбінаційних ДП. Приклад.

 22. Синтез комбінаційних ДП. Приклад.

 23. Синтез контактних схем.

 24. Синтез комбінаційних схем в базисі І-НЕ, АБО-НЕ.

 25. Синтез комбінаційних схем при заданому числі входів.

 26. Синтез спеціальних комбінаційних схем.

 27. Елементи пам’яті багатотактних схем.

 28. Структурна схема ДП з пам’яттю.

 29. Аналіз ДП з пам’яттю. Приклад на ЕП без фіксації впливу.

 30. Аналіз ДП з пам’яттю. Приклад на логічних елементах.

 31. Структурний синтез багатотактних схем (БС), загальний алгоритм.

 32. Приклад синтезу БС на ЕП без фіксації впливу.

 33. Синтез асинхронної БС на тригерах, загальний алгоритм.

 34. Приклад синтезу БС на елементах пам’яті з фіксацією впливу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ТЗА