Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма виробничої практики 5 курс.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
265.22 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник Міністра

В.В.Лазоришинець

1 Червня 2009 р.

ВИРОБНИЧА ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА

програма для студентів 5 курсу

вищих медичних закладів

III – IV рівнів акредитації

Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 «Педіатрія»

7.110105 «Медико-профілактична справа»

«ПОГОДЖЕНО»

Директор Центрального

методичного кабінету з вищої

Медичної лсвіти МОЗ України

І.С.Вітенко

29 травня 2009 р.

КИЇВ-2009

Програма складена колективом співробітників Донецького національного медичного університету ім. М.Горького: завідувачем кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб д.мед.н., професором В.М.Буряком; завідувачем кафедри внутрішньої медицини №3 д.мед.н., професором М.Т.Ватутіним; завідувачем кафедри шпитальної хірургії д.мед.н., професором О.І.Міміношвілі; завідувачем кафедри педіатрії і неонатології д.мед.н., професором А.В.Чуриліною; завідувачем кафедри акушерства та гінекології д.мед.н., професором А.В.Чуріловим; доцентом кафедри пропедевтичної терапії і клінічної кардіології В.В.Пилипенком.

  1. Пояснювальна записка

Програма з виробничої практики студентів V курсу вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105 напрямку підготовки 1101 «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено у X семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії і гінекології.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Відповідно до наказу МОЗ України № 414 від 23.07.2007 обсяг практики студентів V курсу складає 6,0 кредити ECTS. Кількість годин -180.

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості виконуючого обов’язки дільничого терапевта і педіатра, хірурга поліклініки, лікаря жіночої консультації, відповідно до діючого навчального плану і програми. Виробнича практика (лікарська) студентів V курсу в обсязі професійних обов'язків лікаря поліклініки триває 4 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки і жіночій консультації.

Програма практики структурована на 4 змістові модулі.

Орієнтовний структурований план проходження виробничої практики студентами медичних факультетів

Структура виробничої практики

Кількість годин/кредитів ECTS

Рік навчання

Вид контролю

Модуль з виробничої практики

180 годин/

6 кредитів

5

Підсумковий, модульний

Змістовий модуль 1. Практика з внутрішньої медицини

45 години / 1,5 кредити

5

Поточний

Змістовий модуль 2. Практика з хірургії

45 години / 1,5 кредити

5

Поточний

Змістовий модуль 3. Практика з педіатрії

45 години / 1,5 кредити

5

Поточний

Змістовий модуль 4. Практика з гінекології

45 години / 1,5 кредити

5

Поточний

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки та жіночій консультації визначається кожним навчальним закладом та може змінюватись у разі потреби.

Виробнича практика студентів V курсу проводиться після закінчення семестру і тому не має аудиторних годин. Увесь час практики є самостійною роботою студентів, яка контролюється й оцінюється керівниками - викладачами профільних кафедр.

В якості баз виробничої практики можуть виступати поліклінічні відділення районних і міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики відбувається в останній день практики після її завершення.

Контроль модуля проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

Оцінка успішності за виробничу практику студентів V курсу є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточного та підсумкового модульного контролю і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється відповідно до нормативних документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.