Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практичне заняття №1

.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
75.78 Кб
Скачать

Практичне заняття №1

Тема. Розрахунок експлуатаційних показників двигуна та побудова регуляторної характеристики двигуна. Визначення тягової потужності трактора та коефіцієнта корисної дії трактора.

Мета роботи. Навчитись: визначати експлуатаційні показники двигуна трактора, побудувати регуляторну характеристику двигуна трактора. Провести розрахунки: втрат потужності в трансмісії, на пересування, підйом, буксування трактора, тягової потужності трактора та коефіцієнта корисної дії трактора.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця: креслярський інструмент, міліметровий папір, інструкційно-технологічна карта та методичне забезпечення робочого місця.

Хід заняття

1. Побудувати регуляторну характеристику двигуна за даними випробувань.

Розрахункові значення Nе і gе визначають для відповідних значень n за формулами

де Мд – крутний момент двигуна при кожному наступному досліді;

nд – частота обертання колінчастого вала двигуна, що відповідає кожному досліду.

де Gт – годинна витрата пального відповідного досліду, кг/год.

2. Визначити основні експлуатаційні показники двигуна. Користуючись графіком визначимо:

- коефіцієнт пристосованості двигуна

,=

де Мд.н – крутний момент, що відповідає номінальній частоті обертання колінвала

- величину, що характеризує зміну крутного моменту в зоні перевантаження

, =

ступінь нерівномірності регулятора

=

де nхх – частота обертання холостого ходу двигуна;

nн – номінальна частота обертання;

nср – середня частота обертання «(nхх + nн)/2»

Двигун __________________

n, об/хв

Мд, Н*м

Gт, кг/год

Nе, кВт

gе,г/е.кВт*г

3. Визначити:

  • втрати потужності в трансмісії

кВт

- втрати потужності на пересування

= кВт

  • втрати потужності на подолання підйому

= кВт

  • втрати потужності на буксування

= кВт

  • тягову потужність трактора

кВт

  • коефіцієнт корисної дії трактора

=

4. Зробити висновок по роботі.

Контрольні запитання

1. Якими основними показниками характеризують експлуатаційні

властивості тракторних двигунів?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У чому полягає суть регуляторної характеристики двигуна?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які складові має баланс потужності трактора?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назвіть основні шляхи підвищення експлуатаційних властивостей енергетичних засобів?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.