Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практична робота №3

.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
174.59 Кб
Скачать

Практична робота №3

Тема. Розрахунок складу агрегата:

  • одноопераційного (простого);

  • багатоопераційного (комплексного);

  • орного;

  • тягово-приводного;

  • транспортного;

  • самохідного.

Визначення режимів роботи машино-тракторних агрегатів.

Мета. Навчитись: проводити розрахунок машинно-тракторного агрегату; визначати оптимальні режими роботи МТА.

Обладнання. Інструкційно-технологічна карта, обчислювальна техніка, довідкова література.

Хід заняття

  1. Ознайомитись з інструкційно-технологічною картою та теоретичним матеріалом з даної теми.

  2. Отримати завдання у викладача та приступити до його виконання.

а) Розрахунок одноопераційного (простого) та багатоопераційного (комплексного) агрегату__________________________________________

- Встановити відповідно до агротехнічних вимог швидкість з якою можна виконувати задану операцію _____________________________________.

- Встановити передачі трактора у вибраному діапазоні агротехнічних швидкостей.

- Вибрати вихідні дані для розрахунку тягового зусилля та теоретичну швидкість руху ______________________________________________________________

- Розрахувати тягове зусилля трактора на вибраній передачі

, кН

де Nе – ефективна потужність двигуна, _____кВт;

- к.к.д. трансмісії;_____

-передаточне відношення трансмісії;_____

- оберти колінчастого вала двиуна, _______об/хв;

- радіус ведучого колеса (ведучих зірочок), _____м;

- маса трактора, _______кН;

- коефіцієнт опору кочення, ________;

- величина підйому________.

- Розрахувати робочу швидкість МТА

= км/год,

Де - коефіцієнт буксування, ______%.

- Визначити питомий опір грунту з поправкою на швидкість

Кv0[1+П(Vр- V0)]= кН/м,

Де К0 - питомий опір, при швидкості 5км/год, ________кН/м

П – коефіцєнт опору питомого опору, ___________

V0 - швидкість, 5км/год.

- Визначити максимальну ширину захвату

Вmax= Ргак-Rзчv= м

Де Rзчопір зчіпки, що визначається за фориулою

Rзч=Gзч(f+i)= кН

Де Gзч маса зчіпки,_____________ кН

- Визначаємо кількість машин в агрегаті

n=Вmaxм= шт

де Вм конструктивна ширина захвату машини, _____________м .

- Визначаємо тяговий опір агрегату

Rагр=Kv·Bк·n+Rзч= кН

- Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

ηвтз= Rагр/ .=

б) Розрахунок орних агрегатів.

- Встановити відповідно до агротехнічних вимог швидкість з якою можна виконувати задану операцію___________________________________.

- Встановити передачі трактора у вибраному діапазоні агротехнічних швидкостей.

______________________________________________________________________

- Вибрати вихідні дані для розрахунку тягового зусилля та теоретичну швидкість руху ._______________________________________________________________

- Розрахувати тягове зусилля трактора з урахуванням підйому.

Ргакгак.н- (f+і)= кН

- Визначити питомий опір грунту з поправкою на швидкість, кН/м2.

Кv0[1+0,006(Vр2- V02)]= кН/м2,

- Визначити максимальну ширину захвату агрегату

= м

Де а – ширина захвату корпуса, м

- Визначити кількість корпусів в агрегаті

= шт

- Визначити тяговий опір плуга

= кН

- Визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

ηвтз= / .=

в) Розрахунок тягово-привідних агрегатів.

- Встановити відповідно до агротехнічних вимог швидкість з якою можна виконувати задану операцію___________________________________________

- Встановити передачі трактора у вибраному діапазоні агротехнічних швидкостей.

______________________________________________________________________

- Вибрати вихідні дані для розрахунку тягового зусилля та теоретичну швидкість руху ._______________________________________________________________

- Для роботи агрегату потрібно забезпечити таку умову:

,

Де - потужність, що необхідна для приведення в дію механізмів машин,_______ кВт

- потужність, що може передаватись через ВВП при русі агрегату, ___________кВт

= кВт

Де - питома потужність для приведення в дію робочих органів, __________кВт·с/кг

- секундна подача маси в машину, ___________кг/с

= кВт·с/кг

- робоча ширина захвату, _______м

- робоча швидкість агрегату, _______м/с

- урожайність культури, __________кг/м2

- Визначити потужність, що може передаватись через ВВП при русі агрегату

=

= кВт

Де - ККД трансмісії ВВП____________

- опір на перекочування трактора, ____________кН

= кН

- опір на перекочування машини, __________ кН

= кН

- коефіцієнт буксування (=1-/100).

- Визначити додатковий опір, який чинять робочі органи, що приводяться в дію від ВВП

= кН

- Визначити загальний опір агрегату

= кН

- Визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

ηвтз=

г) Розрахунок тракторного транспортного агрегату

- Встановити відповідно до агротехнічних вимог швидкість з якою можна виконувати задану операцію_____________________________________________

- Встановити передачі трактора у вибраному діапазоні агротехнічних швидкостей.

- Вибрати вихідні дані для розрахунку тягового зусилля та теоретичну швидкість руху ______________________________________________________________

- Розрахувати тягове зусилля трактора на вибраній передачі

- Розрахувати робочу швидкість МТА

- Визначити загальну допустиму масу агрегатованих причепів (маса причепів + вантаж) з урахуванням тягових властивостей трактора і стану шляхів

= кН

Де , - коефіцієнти, що враховують підвищення опору трактора і машини при рушанні з місця____________________________________________

- Визначити кількість причепів в агрегаті

= шт

- Визначити опір транспортного агрегата в конкретних умовах

= кН

Де - маса причепа без вантажу, ____________ кН

- вантажопідйомність причепа, ____________ кН

- коефіцієнт використання вантажопідйомності.______________

- Визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

Контрольні запитання

1. Чим відрізняється робоча швидкість руху від теоретичної?__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть способи визначення кількості машин в агрегаті?____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим відрізняється середньотехнічна і експлуатаційна швидкості руху агрегату?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка____________ Дата ______________ Підпис ________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.