Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бойко Саша.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
169.39 Кб
Скачать

Таблиця 1

Структура сільськогосподарських угідь

Показники

Землезабезпеченість

Структура с.-г. угідь

Відхи-лення, %

площа, га

питома вага %

базо-вий

задан-ний

базовий

заданий

1

2

3

4

5

6

7=6-5

Всього сільськогосподарських угідь

20

5000

2350

100

100

Зокрема: рілля

16

4000

1833,0

80

78

-2

сінокоси

1,2

300

137,5

6

5,85

-0,15

пасовища

2,8

700

379,5

14

16,15

2,15

Таблиця 2

Склад і структура посівної площі

Показники

Площа, га

Структура %

Відхилення (+,-), га

базовий

задан-ний

базовий

заданий

1

2

3

4

5

6=3-2

Площа ріллі

4000

3734

Х

Х

Х

Посівна площа

3600

3473

100

100

Х

Зернові і зернобобові культури – всього

1800

1848,5

50

53,2

48,5

з них: - озима пшениця

900

924,3

25

26,61

24,3

- ярі без кукурудзи

540

554,6

15

15,97

14,6

- кукурудза на зерно

360

369,7

10

10,64

9,7

Соняшник

360

336,1

10

9,67

6,1

Овочі

80

74,7

2,2

2,15

-5,3

Кормові культури — всього

1360

1213,7

37,77

34,95

-146,3

з них: - багаторічні трави

272,0

242,7

7,55

6,98

-29,3

- однорічні трави

244,8

230,6

6,8

6,64

-14,2

- кукурудза на з/к і силосі

693,6

619,0

19,26

17,82

-74,6

- інші кормові культури

149,6

121,4

4,15

3,49

-28,2

Пара

400

261,4

Х

Х

Х

.Таблиця 3

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів

Показники

Базовий

Заданий

Відхилення,

%

1

2

3

4=3/2*100-100

1. Ступінь господарського використання землі (ділення площі с.-г. угідь на всю земельну площу)

0,87

0,87

0

2. Ступінь розораності (ділення площі ріллі і багаторічних насаджень на площу с.-г. угідь)

0,8

0,78

-2,5

3. Ступінь меліорації (відношення площі меліорованих земель до площі с.-г. угідь)

0,1

0,09

-10

4. Питома вага інтенсивних культур в загальній посівній площі підприємства %:

- кукурудзи на зерно

10

10,76

7,6

- соняшнику

10

9,89

-1,1

- овочів

2,2

2,2

-0,9

Таблиця 4

Ефективність використання землі (натуральні показники)

Показники

Базовий

Заданий

Відхилення

1

2

3

4=3-2

1. Врожайність культур, ц

- зернові - всього

40,0

30,0

-10

- озима пшениця

45,0

40

-5

- ячмінь

28,0

21

-7

- овочі

150,0

134

-16

- соняшник

20,0

16

-4

- кукурудза

38,0

31,4

-6,6

2. Виробництво зерна на 100 га рілля, ц

1800

1500

-300

3. Виробництво на 100 га с.-г. угідь, ц

а) продукції скотарства

- молока

700

750

50

- приросту живої маси ВРХ

50

65

15

б) продукції вівчарства

- шерсть

8

6,8

-1,2

- приросту живої маси овець

5

5,6

0,6

4. Виробництво продукції свинарства на 100 га рілля (приріст живої маси свиней), ц

30

33

9

5. Виробництво продукції птахівництва на 100 га площі зернових:

- м'яса птиці, ц

10

11

1

- яєць, тис. шт.

20

22

2

Таблиця 5

Ефективність використання землі (вартісні показники)

Показники

Варіанти

Відхилення

базовий

заданий

1

2

3

4=3-2

1. Виробництво валової продукції в порівняних цінах на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.:

- всього по господарству

208940

177514,9

-31425,1

- по тваринництву

83918

84893,6

975,6

2. Виробництво валової продукції рослинництва в порівняних цінах на 100 га рілля, грн.

156280

118739,7

-37540,3

3. Товарна продукція в поточних цінах реалізації на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.:

- всього по господарству

184904

157093,6

-27810,4

- по тваринництву

74264

751276,6

677012,6

4. Товарна продукція рослинництва в поточних цінах реалізації на 100 га рілля, грн.

138300

105079,1

-33220,9

5. Виробництво на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.:

- чистої продукції

60010

20931,9

-39078,1

- операційного прибутку

70580

14034

-56546

Таблиця 6

Структура основних виробничих фондів основного

виду діяльності

Найменування засобів

Сума, тис. грн.

Структура, %

Відхилення, %

базовий

заданий

базовий

заданий

1

2

3

4

5

6=5-4

  1. Будівлі

4138,2

1921,7

41,8

41,3

-0,5

2. Споруди і передавальні пристрої

2079

1209,8

21

26

5

2а. Всього пасивних засобів (1+2)

6217,2

3131,5

62,8

67,3

4,5

3. Силові машини і устаткування

1940,4

744,5

19,6

16

-3,6

4. Транспортні засоби

554,4

232,7

5,6

5

-0,6

5. Виробничий і господарський інвентар

227,7

130,3

2,3

2,8

0,5

6. Виробнича і робоча худоба

752,4

335

7,6

7,2

-0,4

7. Багаторічні насадження

79,2

23,3

0,8

0,5

-0,3

8. Інші основні засоби

128,7

55,8

1,3

1,19

-0,11

9. Всього активних засобів (3+4+5+6+7+8)

3682,8

1521,6

37,2

32,7

-4,5

10. Всього основних засобів (2а+9)

9900

4653

100

100

0

11. Доводиться активних засобів на 1 грн. пасивних (9/2а)

0,59

0,48

Х

Х

Х

Таблиця 7

Показники розміру, руху і стану основних фондів

Показники

Варіанти

Відхилення, %

базовий

заданий

1

2

3

4=(3-2)/2*100

1. Наявність на початок року, тис. грн.

8900

4183

-235,85

2. Поступило (введено в дію нових засобів), тис. грн.

2500

1175

-26,5

3. Вибуло (ліквідовано) основних засобів, тис. грн.

500

235

-5,3

4. Наявність на кінець року, тис. грн.

10900

5123

-288,85

  1. Сума зносу:

а) на початок року, тис. грн.

б) на кінець року, тис. грн.

3204

3095,6

1505,9

1454,9

-84,9

6. Коефіцієнт зростання основних фондів (4/1)

1,22

1,22

-82,03

7. Коефіцієнт оновлення основних фондів (2/4)

0,22

0,22

0

8. Коефіцієнт вибуття основних фондів (3/1)

0,05

0,05

0

9. Коефіцієнт сукупного відновлення основних фондів (2/1)

0,28

0,28

0

10. Коефіцієнт зносу основних фондів:

- на початок року (5А/1)

0,36

0,36

0

- на кінець року (5Б/4)

0,28

0,28

0

11. Коефіцієнт придатності основних фондів:

- на початок року ((1-5А)/1)

0,64

0,63

-0,5

- на кінець року ((4-5Б)/4)

0,71

0,7

0

Таблиця 8

Показники забезпеченості і ефективності використання основних виробничих фондів

Показники

Варіанти

Відхилення, %

базовий

заданий

1

2

3

4=(3-2)/2*100

1.Фондозабезпеченність, грн./га

1,98

1,98

0

2. Фондоозброєність, грн./чол.

39,6

49,5

25

3. Кількість умовних тракторів на 1000 га рілля, шт.

6

6

0

4. Фондовіддача по валовій продукції

1,05

0,89

-15,24

5. Фондомісткість по валовій продукції

0,95

1,12

17,89

6. Рентабельність основних засобів, %

31,27

6,22

-25,05

Питання 3: оборотний капітал аграрних підприємств Завдання для виконання:

  • визначити структуру оборотних фондів;

  • проаналізувати показники оборотності оборотних коштів;

  • розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів.

Оборотні кошти – це засоби виробництва, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, в ході якого повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Оборотні фонди – це грошовий вираз предметів праці, які знаходяться на стадії виробничих запасів і незавершеного виробництва, які беруть участь лише в одному циклі виробництва і повністю переносять свою вартість на знов створену продукцію.

Фонди обертання не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі і не беруть участь в утворенні вартості, а лише обслуговують його, будучи одночасно результатом цього виробництва.

Знаючи, що в створенні додаткової вартості беруть участь лише оборотні фонди, а фонди звернення лише обслуговують цей процес, важливим моментом є визначення структури оборотних коштів.

Під структурою оборотних коштів розуміють співвідношення окремих елементів в загальному обсязі оборотних коштів, виражені у відсотках до підсумку.

Одним з найважливіших показників ефективності, що характеризує швидкість оборотності оборотного капіталу є коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, який розраховується як ділення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотного капіталу.

Зворотну величину коефіцієнта оборотності називають коефіцієнтом завантаження оборотного капіталу, який характеризує його суму, що доводиться на одну гривну реалізованої продукції.

У практиці достатньо широко застосовується показник тривалості одного обороту оборотного капіталу в днях (Тоб), який визначається за формулою:

де Тп – тривалість періоду, за який розраховується показник (найчастіше, береться один рік – 365 днів)

Коб – коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Для оцінки і аналізу ефективності використання оборотного капіталу визначається показник фондовіддачі діленням валової продукції в порівняних цінах на середньорічну вартість цього ресурсу.

Для оцінки використання спожитих оборотних фондів розраховують показники материаловіддача (відношення валової продукції до матеріальних витрат виробництва) і матеріаломісткості (зворотна величина показника материаловіддачі).

Таблиця 9

Склад і структура оборотних коштів

Показники

Варіанти

Відхи-лення, %

базовий

заданий

тис. грн.

структура, %

тис. грн.

структура , %

1

2

3

4

5

6=5-3

1. Виробничі запаси

3741,8

35,3

2072,5

41,59

6,29

2. Тварини на вирощуванні і відгодівлі

2925,6

27,6

1375

27,59

-0,01

3. Малоцінні і швидкозношувані предмети

540,6

5,1

254,1

5,1

0

4. Незавершене виробництво

445,2

4,2

209,2

4,2

0

5. Витрати майбутніх періодів

74,2

0,7

34,9

0,7

0

6. Всього оборотних фондів (1+2+4+5)

7186,2

67,8

3691,7

74,1

6,3

7. Готова продукція

286,2

2,7

134,5

2,7

0

8. Товари в запасах

424,0

4

199,3

4

0

9. Товари, відвантажені, але не сплачені в строк

116,6

1,1

54,8

1,09

-0,01

10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи17,9

1939,8

18,3

597,8

12

-6,3

11. Дебіторська заб8,9оргованість по розрахунках

551,2

5,2

259,1

5,2

0

12. Грошові кошти, всього

53,0

0,5

24,9

0,49

-0,01

в т.ч. в касі

21,2

0,2

10

0,2

0

на розрахунковому рахунку

31,8

0,3

14,9

0,3

0

13. Інші оборотні кошти

42,4

0,4

19,9

0,4

0

14. Всього фондів звернення (7+8+9+10+11+12+13)

3413,2

32,2

129,03

25,9

-6,3

15. Всього оборотних коштів (6+14)

10600,0

100

4982

100

Х

Вихідні дані: таблиця 12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.