Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Knizhka-testi_1_biokhimiya.doc
Скачиваний:
107
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
2.13 Mб
Скачать

D. Розчинні в органічних розчинниках е. Розчинні у воді при нагріванні

51. Який білок не входить до складу β-глобулінів?

А. α2-Макроглобулін

В. Ліпопротеїни

С. С- реактивний білок

D. Трансферин

Е. Фібриноген

52. Ізоелектрична точка білків — це значення рН, при якому...

А. Білок є електронейтральним

В. Білок стає найбільш іонізованим

С. Молекула білка набуває позитивного заряду

D. Розчинність білка найбільша

Е. Білок рухається в електричному полі

53. Сумарний негативний заряд мають білки, в складі яких переважають...

А. Глутамінова і аспарагінова кислоти

В. Лізин і аргінін

С. Аргінін і гліцин

D. Валін і лейцин

Е. Аланін і треонін

54. Які особливості характерні для триптофану?

А. Містить кільце індолу

В. Рідко є в складі білків

С. Виступає α-імінокислотою

D. Є α-аміно-β-гідроксипропіоновою кислотою

Е. Містить кільце імідазолу

55. В утворенні структур білків беруть участь різні зв’язки. Яка роль ковалентних зв’язків у білках?

А. Стабілізують α-спіральну конфігурацію поліпептидного ланцюга

В. З’єднують білковий і небілковий компоненти в молекулах білків

С. Використовуються при приєднанні β-амінокислот у білковій молекулі

D. Стабілізують небілковий компонент у молекулах білків

Е. Забезпечують β-структуру поліпептидного ланцюга

56. Для виявлення білків у біологічних рідинах використовують характерну для них реакцію. Якісною реакцією на пептидний зв’язок є...

А. Біуретова

В. Ксантопротеїнова

С. Міллона

D. Фоля

Е. Нітропрусидна

57. Біологічна цінність білків визначається наявністю в них незамінних амінокислот. Які амінокислоти належать до незамінних?

А. Валін, фенілаланін, треонін

В. Гліцин, серин, аланін

С. Серин, триптофан, аспарагін

D. Пролін, метіонін, гістидин

Е. Триптофан, гліцин, аланін

58. Для кількісного розділення і визначення відносного вмісту кожної амінокислоти в гідролізаті білків використовують...

А. Роздільну хроматографію

В. Електрофорез

С. Поляриметрію

D. Ультрацентрифугування

Е. Гель-фільтрацію

59. Під дією багатьох факторів білки втрачають свої природні властивості внаслідок денатурації. До денатуруючих факторів білків належать...

А. Всі нижче перераховані

В. Високий тиск

С. Іонізуюче випромінювання

D. Дії солей важких металів

Е. Висока температура

60. Під час аналізу первинної структури гемоглобіну виявлено, що в поліпептидному ланцюзі відбулася заміна гідрофільної амінокислоти на гідрофобну. Як це вплине на властивості білка?

61. Через деякий час від початку гідролізу біуретова реакція стає негативною. Про які зміни білка це свідчить?

62. Розчин білка підігріли до + 50°С і він втратив свої властивості. Чим це можна пояснити?

63. Змінилося рН розчину. Які зв’язки зруйновані в структурі молекули білка?

64. Загальний вміст амінокислот у досліджуваній крові дорівнює 65 ммоль/л. Про що це свідчить?

65. До одного розчину білка додали натрію хлорид, до іншого – срібла нітрат. У якому розчині спостерігатиметься висолювання білка, а в якому - денатурація?

66. Із сироватки крові висолюванням виділили білок, що буде використаний у клініці з лікувальною метою. Як очистити його від низькомолекулярних домішок?

67. Якого заряду набуде білок, якщо розмістити його в розчин, рН якого нижче від ізоелектричної точки?

68. Якого заряду набуде білок, якщо розмістити його в розчині, рН якого вище від ізоелектричної точки?

69. Ізоелектрична точка досліджуваних білків перебуває при рН 5,5. Про які особливості амінокислотного складу білка це свідчить?

70. Загальний вміст білка у крові людини становить 50 г/л. Оцініть отриманий результат. Які можуть причини виникнення такого стану?

71. Вміст альбумінів у плазмі крові становить 20 г/л. Як називають такий стан? Чим він може бути спричинений та які наслідки може мати для організму?

72. У сечі спостерігається позитивна реакція з сульфосаліциловою кислотою. Кількісно виявлено 0,253 % білка. Про що це свідчить? До яких наслідків в організмі може призвести такий стан?

73. За одноразове сечовипускання хворий зібрав сечу в три посудини (початкова, середня, кінцева порції). Реакція зі сульфосаліциловою кислотою дає позитивний результат у перших двох порціях, а в третій – негативний. Як трактувати такі результати аналізу?

74. До яких змін у складі білків крові може призвести протеїнурія?

75. Загальний вміст білка у крові становить 95 г/л. Чи відповідає це нормі? Яка причина такого стану?

76. Яка маса трипептиду гліцилсерилаланіну (М = 227) розщепилася в організмі людини до кінцевих продуктів, якщо в результаті цього процесу зі сечею виділилося 5 г азоту?

77. На частку альбумінів сироватки крові здорової людини припадає 56 % вмісту загального білка, який дорівнює 65-85 г/л. Визначте білковий коефіцієнт і поясніть його можливі відхилення при патології.

78. Яка молекулярна маса глутатіону, якщо масова частка сірки в ньому становить 10,42 %? Охарактеризуйте біологічну роль глутатіону.

79. Скільки казеїногену молока (містить 1 % фосфору) розщепилося в організмі дитини масою 8 кг, якщо зі сечею за добу виділилося 20 мг фосфору на 1 кг маси дитини, що становить 50 % від введеного з їжею? Яка біологічна роль фосфопротеїнів?

80. На частку азоту в молекулі серину припадає 13,3 %. Розрахуйте молекулярну масу серину. Яка його біологічна роль?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]