Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Knizhka-testi_1_biokhimiya.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
2.13 Mб
Скачать

Тести для ліцензійного іспиту крок – 1

36. Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

 1. Амінокислоти

 2. Біогенні аміни

 3. Глюкоза

 4. Сечовина

 5. Білки

  1. При огляді порожнини рота пацієнта лікар-стоматолог відзначив сухість слизової оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну спричинила ці явища?

   1. А

   2. К

   3. Р

   4. Н

   5. РР

38. Зазвичай соматичні захворювання супроводжуються змінами в складі слини. При якому із захворювань у слині підвищується рівень залишкового азоту?

 1. Ниркова недостатність

 2. Інфекційний гепатит

 3. Гострий панкреатит

 4. Гострий апендицит

 5. Перфорована виразка шлунка

39. У хворого на парадонтит при дослідженні змішаної слини виявили підвищення вмісту продуктів вільнорадикального окиснення. Який вплив їх надмірного утворення на тканини порожнини рота?

 1. Ушкодження клітин

 2. Гіпосалівація

 3. Зміщення рН слини

 4. Гіперсалівація

 5. Зміна хімічного складу слини

40. Карієс може бути наслідком впливу багатьох чинників. Який головний механізм розвитку множинного карієсу при гіпосалівації?

 1. Зниження мінералізуючої функції слини

 2. Недостатність секреції нейропептидів

 3. Зниження вмісту гормонів

 4. Недостатня механічна обробка їжі

 5. Зниження вмісту вітамінів

41. У хворого на пародонтит підвищується активність кислої фосфатази та гіалуронідази слини. Про що свідчать дані зміни?

 1. Про підсилення катаболізму біомолекул пародонта

 2. Про підвищення екскреції білків зі слиною

 3. Про порушення гормональної регуляції метаболізму тканин пародонта

 4. Про активацію вільнорадикальних процесів

 5. Про недостатність захисної функції тканин пародонта

42. Підвищення вмісту яких гормонів слини характеризує розвиток стресорної реакції організму?

 1. Кортизол, адреналін

 2. Тестостерон, естрадіол

 3. Паратгормон, кальцитонін

 4. Тиреоїдні гормони

 5. Інсулін

 1. 43. Серед захисних ензимів порожнини рота суттєву роль відіграють ензими, які інгібують вільнорадикальне окиснення. Виберіть їх

 1. Мієлопероксидаза та лактопероксидаза

 2. Лізоцим і амілаза

 3. Протеїнази та нуклеази

 4. Гіалуронідаза та колагеназа

 5. Кисла та лужна фосфтази

44. У порожнині рота відбуваються початкові процеси перетравлення їжі. Який із ензимів ротової рідини розщеплює полісахариди?

 1. Альфа-амілаза

 2. Мальтаза

 3. Сахараза

 4. Пероксидаза

 5. Каталаза

45. При повторному дослідженні змішаної слини хворого на порадонтит лікар-стоматолог констатував підвищення вмісту вільних амінокислот. Про що це свідчить?

 1. Активація протеолітичних ензимів

 2. Активація розпаду нуклеїнових кислот у тканинах пародонта

 3. Активація вільнорадикальних процесів

 4. Негативний азотистий баланс

 5. Недостатність водорозчинних вітамінів

46. Для запобігання протеолізу власних білків слинні залози синтезують інгібітори протеїназ. Назвіть інгібітор протеїназ, який синтезується в слинних залозах?

 1. Кислотостабільний інгібітор протеїназ

 2. Альфа-1-антитрипсин

 3. Альфа-2-макроглобулін

 4. Супероксиддисмутаза

 5. Нейрамінідаза

47. Муцин – це сума глікопротеїнів слизової природи, більшість яких секретується слинними залозами. У порожнині рота він виконує наступну функцію

 1. всі відповіді вірні

 2. «огортає» слизову оболонку порожнини рота і зуби, захищаючи їх від ушкодження

 3. інгібує дифузію іонів у тверді тканини зубів

 4. зв'язує іони кальцію

 5. підтримує буферні властивості ротової рідини

48 Амілаза слини гідролізує 1 – 4 глікозидні зв’язки у молекулах полісахаридів. Для стабілізації структури активного центру цього ензиму необхідний іон…

 1. Кальцію

 2. Цинку

 3. Магнію

 4. Селену

 5. Хлору

49. У пацієнта, який звернувся до лікаря з приводу ерозивного стоматиту, в слині виявлена висока концентрація хрому, нікелю, кобальту, заліза, що зв’язано з корозією протезів з хромокобальтових сплавів. Найімовірнішою причиною цього могло бути

 1. зміщення рн слини в кислий бік

 2. гіперсалівація

 3. зміщення рн слини в лужний бік

 4. Отруєння солями тяжких металів

 5. Надмірна кількість фтору в питній воді

50. Основним класом імуноглобулінів, що синтезується привушними слинними залозами і надходить у ротову порожнину, є s ig А. Він перебуває у слині у співвідношенні 20:3 з іншим імуноглобуліном. Назвіть його.

 1. Ig G

 2. Ig А

 3. Ig M

 4. Ig E

 5. Ig D

51. Слинокам’яна хвороба супроводжується утворенням каменів у протоках слинних залоз. Порушенням обміну якого з макроелементів вона спричинена?

 1. Кальцію

 2. Магнію

 3. Натрію

 4. Калію

 5. Хлору

52. Вкажіть ензим, який знаходить ся в слині і гідролізує α-1-4 глікозидні зв’язки між залишками N-ацетилмурамової кислоти та 2-ацетамідо-2-дезокси-D-глюкози в мукополісахаридній оболонці бактерій:

 1. Лізоцим

 2. Муцин

 3. Каталаза

 4. Ренін

 5. Амілаза

53. Відомо, що в слині курців підвищена концентрація роданідів, які можуть викликати згодом дисплазію тканин порожнини рота та дихальних шляхів. Із надходженням якої сполуки в складі тютюнового диму це пов’язано?

 1. Синильної

 2. Лимонної

 3. Оцтової

 4. Нікотинової

 5. Нітратної

54. У ротовій рідині пацієнта виявлено підвищений вміст амінокислот, зростання активності фосфатаз, катепсинів, гіалуронідази. Вміст лізоциму зменшений. Для якого захворювання це характерно?

 1. Пародонтит

 2. Карієс

 3. Гіповітаміноз А

 4. Гіповітаміноз В2

 5. Сіалоденіт

55. Ротова рідина є колоїдним розчином. Які білки підтримують її колоїдні властивості?

 1. Білки, збагачені проліном і гістидином

 2. Білки, збагачені гідрофобними амінокислотами

 3. Білки, збагачені гідрофобними амінокислотами

 4. Фактор росту епідермісу, фактор росту мезодерми

 5. Фібринолітичні ферменти

56. У пацієнта, який страждає на пародонтит, під час дослідження фізико-хімічних властивостей слини виявили, що рН ротової рідини становить 0,1. Які наслідки може викликати дане зміщення показника рН, якщо не вжити терапевтичних заходів?

 1. Демінералізація емалі

 2. Утворення зубного нальоту

 3. Послаблення антибактеріального захисту

 4. Ремінералізація емалі

 5. Запалення слизової оболонки

57. У ротовій рідині містяться протеїнази та їх інгібітори. Який із інгібіторів протеїназ має місцеве походження, тобто синтезується слинними залозами?

 1. γ-1-Інгібітор протеїназ

 2. Кислотостабільний інгібітор трипсиноподібних протеїназ

 3. Калікреїн

 4. γ-Макроглобулін

 5. Ренін

58. Резистентність слизової оболонки порожнини рота обумовлена факторами місцевого імунітету. Які з перелічених компонентів ротової рідини формують місцевий імунітет?

 1. Лізоцим, імуноглобуліни, лейкоцити

 2. Лужна та кисла фосфатази. лейкоцити

 3. Лактатдегідрогеназа, глюкуронідаза, імуноглобуліни

 4. Молочна кислота, сечовина, аміак

 5. Лізоцим, імуноглобуліни, мікроелементи

59. Ензими слини виконують низку важливих функцій. Лужна фосфатаза, наприклад, бере участь у мінералізації емалі шляхом…

 1. Збільшення концентрації неорганічного фосфату

 2. Зменшення концентрації неорганічного фосфату

 3. Зменшення концентрації кальцію

 4. Зменшення концентрації кальцію та фосфору

 5. Зниження резистентності емалі до карієсогенних чинників

60. Однією з функцій слини є захисна. Вона реалізується через формування місцевого імунітету за рахунок виділення привушними залозами білка…

 1. Секреторного імуноглобуліну А

 2. Колагену

 3. Еластину

 4. Фібриногену

 5. Альбуміну

61. Біохімічний аналіз слини пацієнта, який страждає на пародонтоз, виявив суттєве зниження активності каталази. Активація якого процесу буде спостерігатися в пацієнта?

 1. Вільнорадикальне окиснення

 2. Мікросомальне окиснення

 3. Субстрат не фосфоритування

 4. Мітохондріальне окиснення

 5. Анаеробне окиснення

62. У слині знаходить білок – муцин, який належить до складних білків. Які речовини входять до складу його небілкової частини?

 1. Глюкуронова кислота, N-ацетилгалактозамін

 2. Глюконова кислота, N-ацетилгалактозамін

 3. Ідуронова кислота, N-ацетилгалактозамін

 4. Глюкуронова кислота , N-ацетилглюкозамін

 5. Ідуронова кислота, N-ацетилглюкозамін

63. Після аналізу біохімічного складу слини у пацієнта встановлено, що вміст муцину в ротовій рідині становить 1,0 г\л. Це може бути наслідком…

 1. Гіпосекреції підщелепних залоз

 2. Гіпосекреції привушних залоз

 3. Гіперсекреції під нижньощелепних залоз

 4. Гіперсекреції привушних залоз

 5. Гіперсекреції під’язикових залоз

64. У слині неорганічні речовини представлені аніонами та катіонами. Аніони яких солей є продуктом знешкодження ціанідів у людей, що палять?

 1. Роданіди

 2. Сульфати

 3. Хлориди

 4. Флориди

 5. Нітрити

65. Кількість і хімічний склад слини змінюються при різних захворюваннях порожнини рота. При пародонтозі змінюється структура глікопротеїнів слини, що призводить до…

 1. Зменшення в’язкості слини

 2. Збільшення в’язкості слини

 3. Підвищення концентрації глюкози

 4. Зниження концентрації глюкози

 5. Збільшення концентрації глікогену

66. Серед білків слини розрізняють імуноглобуліни п’яти класів. Один із них формує місцевий імунітет слизової оболонки рота, має секреторний компонент і гальмує адсорбцію мікроорганізмів на емалі зубів?

 1. Імуноглобулін А

 2. Імуноглобулін М

 3. Імуноглобулін Е

 4. Імуноглобулін G

 5. Імуноглобулін Н

67. Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує його в’язкість і захисну дію. Ця функція обумовлена наявністю в структурі молекули муцину

 1. Глюкуронової кислоти та N-ацетилгалактозаміну

 2. Холестерину та глюкуронової кислоти

 3. Пентоз і нуклеїнових кислот

 4. Фосфоліпідів і N-ацетилгалактозаміну

 5. Пентоз і глюкуронової кислоти

68. При зниженні рН слини нижче необхідного рівня вона перетворюється з перенасиченої гідроксиапатитом на ненасичену. Це змінює процеси мінералізації на демінералізаційні. Вкажіть нижню межу значення рН. При якій виникають зазначені зміни

 1. 6,2

 2. 5,7

 3. 5,0

 4. 6.9

 5. 7,4

69. У ротовій порожнині міцелярний стан слини відіграє важливу роль у процесах мінералізації тканин зуба. Який із перелічених нижче факторів захищає міцели від агрегації?

 1. Муцин

 2. Лізоцим

 3. Піруват

 4. Лакта

 5. Цитрат

70. Одним із гормонів, які синтезують слинні залози, є паротин. Які з наведених нижче ефектів характерні для цього гормону?

 1. Усі перелічені

 2. Посилення росту та розвитку мезенхіми

 3. Посилення мінералізації зубів і кісткової тканини

 4. Гіпокальціємічна дія

 5. Імуноподібна дія

71. Проміжні метаболіти циклу трикарбонових кислот відіграють в організмі людини низку функцій. Який із цих метаболітів міститься в слині (норма 0,002 – 0,02 г/л), бере участь у регуляції вмісту кальцію в крові та впливає на мінералізацію зубів?

 1. Цитрат

 2. Ізоцитрат

 3. Щавелево-оцтова кислота

 4. Бурштинова кислота

 5. α-Кетоглутарат

72. Зміни хімічного складу слини спостерігаються не лише при захворюваннях органів порожнин рота, а при захворюваннях травного тракту. Яка соматична патологія супроводжується зниженням активності лізоциму в слині?

 1. Рак шлунка

 2. Гепатит

 3. Кишкова непрохідність

 4. Гастрит

 5. Дисбактеріоз

73. У пацієнта внаслідок хронічного запалення слинних залоз знизилася секреція слини. Яку з перелічених патологій може викликати тривала гіпосалівація?

 1. Карієс

 2. Флюороз

 3. Стоматит

 4. Гінгівіт

 5. Пульпіт

74. У хворого спостерігається гіперсалівація, внаслідок якої в шлунок потрапляє велика кількість слини, що зумовлює часткову нейтралізацію хлоридної кислоти в шлунку та порушення процесу перетравлення:

 1. Білків

 2. Вуглеводів

 3. Ліпідів

 4. Білків і ліпідів

 5. Вуглеводів і ліпідів

75. Важливу захисну роль стосовно активних форм кисню відіграють антиоксидантні ензими слини. Який із них належить до селензалежних і знешкоджує пероксид водню та гідропероксиди жирних і нуклеїнових кислот?

 1. Глутатіонпероксдаза

 2. Супероксиддисмутаза

 3. Каталаза

 4. Мієлопероксидаза

 5. Аскорбатредуктаза

76. Слина є джерелом іонів кальцію та фосфатів для мінералізації зубів. Які білки слини запобігають преципітації кальцій-фосфатних солей та підтримують їх у колоїдному стані?

 1. Пролінзбагачені білки

 2. Амілаза

 3. Альбуміни

 4. Глобуліни

 5. Серомукоїд

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]