Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Knizhka-testi_1_biokhimiya.doc
Скачиваний:
107
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
2.13 Mб
Скачать

Розділ 3. Нуклеїнові кислоти тести та ситуаційні задачі вихідного і кінцевого рівнів знань

1. Специфічним компонентом рибонуклеопротеїну є...

А. Урацил

В. Гуанін

С. Аденін

D. Тимін

Е. Цитозин

2. Специфічним компонентом дезоксирибонуклеопротеїну є...

А. Тимін

В. Цитозин

С. Аденін

D. Гуанін

Е. Урацил

3. Які прості білки входять до складу нуклеопротеїнів?

А. Протаміни, гістони

В. Альбуміни, глобуліни

С.Фібриноген, колаген

D. Проламіни, глютеліни

Е. Протеїноїди, цероброзиди

4. Гени РНК-вмісних вірусів складаються з...

А. РНК

B. ДНК

C. ДНП (дезоксирибонуклеопротеїнів)

D. РНП (рибонуклеопротеїнів)

E. Білків

5. ДНК, як високомолекулярний біополімер, складається із окремих мономерів. Як називається структурний мономер ДНК?

А. Мононуклеотид

В. Мононуклеозид

С. Амінокислота

D. Азотиста основа

Е. Динуклеотид

6. Найбільш поширеним типом РНК у клітинах еукаріот є...

А. рРНК

B. мРНК

C. тРНК

D. іРНК

E. преРНК

7. Конденсація хроматину в хромосомах...

А. Супроводжується приєднанням гістонів до ДНК

B. Вимагає подвоєння вмісту гістонів

C. Проходить зворотньо перед кожним поділом клітини

D. Проходить незворотньо в клітинах, що не діляться

Е. Супроводжується втратою гістонів у ДНК

8. Рибосоми еукаріот складаються з двох субодиниць...

А. 60S і 40S

B. 50S і 30S

C. 70S і 40S

D. 60S і 30S

E. 50S і 40S

9. Скільки водневих зв’язків у молекулі ДНК утворюється між аденіном і тиміном?

А. 2

В. 3

С. 5

D. 8

Е. 10

10. Скільки водневих зв’язків у молекулі ДНК утворюється між гуаніном і цитозином?

А. 3

В. 2

С. 5

D. 8

Е. 10

11. До пуринових основ відносять...

А. Аденін, гуанін

В. Урацил, тимін

С. Цитозин

D. псевдоуридин

Е. Тимін, гуанін

12. До піримідинових основ відносять...

А. Урацил, тимін

В. Аденін, гуанін

С. Цитозин, аденін

D. Псевдоуридин

Е. Аденін, цитозин

13. Нуклеїнові кислоти мають абсорбційний максимум в межах 240 – 270 нм.

Абсорбція у цій ділянці обумовлена наявністю в нуклеїнових кислотах...

А. Гетероциклічних основ

В. Рибози

С. Водневого зв’язку

D. Фосфодіефірного зв’язку

Е. Фосфатної кислоти

14. Молекула ДНК спіралізована. Скільки пар основ припадає на один виток подвійної спіралі ДНК, що перебуває в В-формі?

А. 10

В. 5

С. 15

D. 20

Е. 50

15. Структура молекули ДНК стабілізується хімічними зв’язками. Між якими азотистими основами молекули ДНК виникають водневі зв’язки?

А. А-Т

В. Г-А

С. Ц-Т

D. У-А

Е. Ц-А

16. Нуклеїнові кислоти – це біополімери, які складаються із мономерів. Якими хімічними зв’язками з’єднані у молекулах нуклеїнових кислот нуклеотидні залишки?

А. 3’,5’ –фосфодіефірними

В. Водневими

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]