Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОснПрЕПС.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

П.Ф. Гоголюк, Т.М. Гречин

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ загального призначення

НАВЧАЛЬНИЙ посібник

для студентів напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”

Рекомендовано Науково-методичною радою

Інституту енергетики та систем керування

Національного університету

"Львівська політехніка"

Протокол № 1 від 10.09.2010 р.

Львів

Видавництво Національного університету 'Львівська політехніка'

2010

Основи проектування електропостачальних систем загального призначення: Навчальний посібник із дисципліни „Основи проектування електропостачальних систем", курсового й дипломного проектування для студентів напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”/ Укл.: Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – 44 с.

Укладачі Гоголюк П.Ф., канд. техн. наук, доц.

Гречин Т.М., канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск Маліновський А.А., доктор техн. наук, проф.

Рецензенти Климук П.П., канд. техн. наук, доц.

Федишин В.Г., канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ

Переднє слово………...…………………………………………………………………………...........4

1. ЗАГАЛЬНІ відомості про проектування 5

1.1. Основні терміни й означення в царині проектування 5

1.2. Розроблення проектної документації для промислових об'єктів 6

1.3. Загальний алгоритм проектування електропостачальних систем промислових підприємств 8

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ 11

2.1. Показники та критерії економічної ефективності інвестицій в електроенергетику 11

2.2. Визначення ефективності інвестицій від реалізації електроенергії 13

2.3. Визначення ефективності інвестицій , економічним результатом яких є економія витрат 15

3. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ промислових ОБ’ЄКТІВ 16

3.1. Модифікований статистичний метод 17

4. Вибір схеми зовнішнього електропостачання промислових підприємств 22

4.1. Вибір кількості та потужності трансформаторів ПГВ 22

4.2. Вибір оптимального перерізу проводів і жил кабелів 22

4.3. Вибір оптимальної напруги повітряних і кабельних ліній 24

5. Вибір схеми внутрішнього електропостачання 27

5.1. Вибір кількості та потужності трансформаторів і компенсувальних устав 27

5.2. Вибір оптимального місця встановлення трансформаторних підстанцій 34

5.3. Вибір перерізу кабельних ліній і проводів напругою до 1 кВ із пластмасовою ізоляцією 37

Переднє слово

На сучасному етапі інноваційного розвитку промисловості важливого значення набуває підвищення ефективності та якості проектно-конструктоських робіт у сфері електропостачання усіх галузей народного господарства. Розвиток і ускладнення структури електропостачальних систем, зростання вимог до їхньої надійності й економічної ефективності, зумовлені зміною структури та характером споживачів електроенергії, широким впровадженням пристроїв керування розподілом і споживанням електроенергії з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки вимагають суттєвого підвищення рівня кваліфікації фахівців у царині проектування й експлуатації електропостачальних систем сучасних промислових об’єктів.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм навчання, які здобувають фах за спеціальністю 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”. Зміст посібника охоплює основні розділи навчальної дисципліни "Основи проектування електропостачальних систем" і може бути використаний під час курсового та дипломного проектування. У посібнику стисло викладено технологію проектування електропостачальних систем загального призначення, алгоритми проектних процедур якої створено з урахуванням вимог чинних державних стандартів, будівельних норм і галузевих керівних, нормативних й інформаційних документів.

Посібник складається з п'яти розділів у яких викладені основні терміни та їхні означення в царині проектування, склад і вимоги до проектів будівництва та реконструкції електропостачальних систем, алгоритм їхнього проектування в цілому й алгоритми окремих проектних процедур. Головно увагу звернено на застосування рекомендованих сучасних методів техніко-економічного аналізу, розрахунку електричних навантажень, вибору кількості й потужності трансформаторних підстанцій і компенсувальних устав, оптимальних місць встановлення трансформаторних підстанцій, вибору схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання промислових і цивільних об’єктів зі застосуванням методів безумовної й умовної оптимізації.

Автори будуть щиро вдячні за всі зауваження та пропозиції щодо змісту посібника, які просимо надсилати на адресу: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, Національний університет "Львівська політехніка", кафедра "Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.