Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Суспільствознавство

.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
39.54 Кб
Скачать
 1. В якому класі відбувається первинне формування понять "правила поведінки в сім'ї" *у 1 класі

 2. Виділіть основні правила поведінки молодших школярів у музеї *всі відповіді

 3. Виділіть різновидності форми сім'ї: *розширена, нуклеарна

 4. Виділіть функцію культури, яка передбачає процес всебічного вивчення світу, накопичення та передачу інформації *пізнавальна

 5. Визначити триєдину мету при вивченні теми "Державні, релігійні, народні свята" 3 клас *сформувати в молодших школярів цілісне уявлення про свята в Україні, ознайомитися з їх різновидністю, вивчити особливості проведення свят українським народом розвивати спостережливість, мислення, активність виховувати бережливе ставлення до традицій та звичаїв українського народу

 6. Визначити триєдину мету при вивченні теми "Лікарські рослини" на уроках "Я і Україна" - 3 клас *сформувати поняття "лікарські рослини", ознайомити з різними видами лікарських рослин та їх значенням, розвивати спостережливість, уважність, виховавути бережливе ставлення до рослин

 7. Визначити триєдину мету при вивченні теми "Осінь" 2 клас *сформувати в другокласників цілісне уявлення про "пори року", ознайомитися з особливостями та ознаками пори року "осінь", навчитися встановлювати взаємозв'язки та залежності між явищами живої і неживої природи розвивати спостережливість, мислення виховувати бережливе ставлення до навколишнього світу

 8. Визначити, які елементи знань повинен сформувати вчитель у молодших школярів при вивченні теми "Горизонт Сторони горизонту" - 4 клас *поняття горизонту, визначення сторін горизонту

 9. Визначити, які елементи знань повинен сформувати вчитель у молодших школярів при вивченні теми "Гриби Їстівні та отруйні гриби" - 3 клас *поняття гриби, їх види

 10. Визначити, які елементи знань повинен сформувати учитель у молодших школярів при вивченні теми "Гори" - 4 клас *поняття гори, їх особливості

 11. Визначити, які елементи знань повинен сформувати учитель у молодших школярів при вивченні теми "живлення тварин" - 3 клас *поняття живлення тварин, ознайомити з ланцюгами живлення

 12. Визначте мету освітньої галузі "Людина і світ" *формування в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому, уявлень та понять про цілісність світу

 13. Визначте, в якому класі за навчальною програмою передбачено моделювання молодшими школярами поведінки в різних ситуаціях? *2 клас

 14. Визначте, вступний урок-екскурсія з курсу "Я і Україна" за обсягом предметного змісту теми є: *багатотемний

 15. Визначте, до яких функцій держави належить функція захисту суверенітету, недоторканість кордонів. *зовнішні

 16. Визначте, до яких функцій держави належить функція проведення зовнішньої політики міжнародного співробітництва. *зовнішні

 17. Визначте, до яких функцій держави належить функція участі у вирішенні глобальних проблем. *зовнішні

 18. Визначте, до якої галузі діяльності варто віднести таку славетну людину, як Михайла Грушевського *перший президент УНР

 19. Визначте, до якої галузі діяльності варто віднести таку славетну людину, як Володимира Вернедського *вчений природодослідник

 20. Визначте, до якої галузі діяльності варто віднести таку славетну людину, як Миколу Амосова *видатний український хірург

 21. Визначте, до якої галузі діяльності варто віднести таку славетну людину, як Лесю Українку *великий український поет народу

 22. Визначте, до якої галузі діяльності варто віднести таку славетну людину, як Григорія Сковороду *видатний філософ

 23. Визначте, до якої групи відносять біологічне поняття "береза"? *видові

 24. Визначте, до якої групи відносять біологічне поняття "калина"? *видові

 25. Визначте, до якої групи відносять біологічне поняття "рослини"? *родові

 26. Визначте, до якої групи відносять географічне поняття "річка Дніпро"? *прості

 27. Визначте, до якої групи засобів наочності відносять діафільми *аудіовізуальні динамічні

 28. Визначте, до якої групи засобів наочності відносять муляжі *образотворчі об'ємні

 29. Визначте, до якої групи засобів наочності належать таблиці і малюнки *образотворчі плоскі

 30. Визначте, до якої групи засобів наочності належать чучела *образотворчі об'ємні

 31. Визначте, до якої групи належить метод проблемного викладу *продуктивні

 32. Визначте, до якої групи належить метод проблемного викладу *продуктивні

 33. Визначте, до якої групи належить поняття "нежива природа"? *складні

 34. Визначте, до якої групи належить свято Благовіщення *релігійні

 35. Визначте, до якої групи належить свято День Вчителя *професійні

 36. Визначте, до якої групи належить свято День Незалежності *державні

 37. Визначте, до якої групи належить свято День Перемоги *державні

 38. Визначте, до якої групи належить свято Івана Купала *народні

 39. Визначте, до якої групи належить свято Нового року *державні

 40. Визначте, до якої групи належить свято приходу осені - обжинки *народні

 41. Визначте, до якої групи належить свято Різдва Христового *державні

 42. Визначте, до якої групи належить свято Спаса Медового *релігійні

 43. Визначте, до якої групи належить спонукально-репродуктивний метод *репродуктивні

 44. Визначте, за якими ознаками здійснюється класифікація уроків-екскурсій з курсу "Я і Україна"? *за обсягом предметного змісту теми, за місцем у структурі вивчення розділу

 45. Визначте, на які види поділяються біологічні поняття? *видові

 46. Визначте, на які види поділяються уроки-екскурсії за місцем у структурі вивчення розділу? *все разом

 47. Визначте, на які види поділяються уроки-екскурсії за обсягом предметного змісту теми? *однотемні, багатотемні

 48. Визначте, на які групи поділяються аудіовізуальні засоби наочності? *статичні, динамічні

 49. Визначте, на які групи поділяються образотворчі засоби наочності? *плоскі, об'ємні

 50. Визначте, на які основні групи поділяються засоби наочності? *натуральні, образотворчі, аудіовізуальні

 51. Визначте, на якому етапі відбувається виконання завдань поставлених учителем при проведенні уроку-екскурсії *проведення екскурсії

 52. Визначте, на якому етапі відбувається повідомлення теми та мети уроку-екскурсії *проведення екскурсії

 53. Визначте, на якому етапі вчитель готує дітей до уроку-екскурсії *підготовка учнів до екскурсії

 54. Визначте, на якому етапі уроку відбувається актуалізація опорних знань? *постановка цілей і завдань уроку

 55. Визначте, на якому етапі уроку відбувається сприймання та осмислення природничих знань? *засвоєння ЗУН

 56. Визначте, на якому етапі уроку засоби наочності використовуються для створення образів і уявлень про об'єкти і явища природи? *засвоєння ЗУН

 57. Визначте, на якому етапі уроку засоби наочності використовуються для практичного застосування ЗУН? *застосування ЗУН

 58. Визначте, на якому етапі уроку засоби наочності використовуються для загальної мотивації діяльності учнів? *постановка цілей і завдань уроку

 59. Визначте, на якому етапі уроку засоби наочності використовуються як основа систематизації та її узагальнення? *систематизація і узагальнення

 60. Визначте, на якому етапі уроку здійснюється осмислення нових ЗУН з курсу "Я і Україна"? *засвоєння ЗУН

 61. Визначте, на якому етапі уроку здійснюється спостереження за навколишнім світом та фіксуються результати? *постановка цілей і завдань уроку

 62. Визначте, підсумковий урок-екскурсія з курсу "Я і Україна" за обсягом предметного змісту теми є: *багатотемний

 63. Визначте, поточний урок-екскурсія з курсу "Я і Україна" за обсягом предметного змісту теми є: *однотемний

 64. Визначте, при вивченні якої змістової лінії зміст навчального матеріалу з курсу "Я і Україна" передбачає розв'язування прогностичних задач "Що буде, якщо"? *Правила життя в суспільстві

 65. Визначте, при вивченні якої змістової лінії змістом навчального матеріалу з курсу "Я і Україна" пропонується відвідування музеїв та виставок? *Культура

 66. Визначте, при вивченні якої змістової лінії молодші школярі виконують практичну роботу "Складання родовідного дерева своєї сім'ї"? *Родина, рідня, рід

 67. Визначте, при вивченні якої змістової лінії молодші школярі виконують практичну роботу "Складання словесного портрета "Який я" *Про тебе самого

 68. Визначте, при вивченні якої змістової лінії молодші школярі виконують практичну роботу "Урок-звіт для бабусь і дідусів "Чого я навчився"? *Родина, рідня, рід

 69. Визначте, при вивченні якої змістової лінії молодші школярі виконують практичну роботу "Дотримання правил культурного поводження за столом"? *Людина серед людей

 70. Визначте, при вивченні якої змістової лінії молодші школярі знайомляться з найбільшими містами України? *Громадянські права і обов'язки

 71. Визначте, при вивченні якої змістової лінії на уроках "Я і Україна" другокласники виготовляють подарунки для бабусі, матусі? *Твоя країна - Україна

 72. Визначте, при вивчення якої змістової лінії відбувається процес формування світогляду молодших школярів? *Всі змістові лінії

 73. Визначте, при вивчення якої змістової лінії відбувається процес формування особистості молодшого школяра? *Всі змістові лінії

 74. Визначте, процес відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей природних об'єктів і явищ це: *сприймання

 75. Визначте, у якому класі зміст підручника "Я і Україна" поділений на дві частини (природознавчого і суспільствознавчого напрямі? *3-4 класі

 76. Визначте, чи пов'язаний зміст позашкільних громадських організацій з тематикою освітньої галузі "Людина і світ" *так

 77. Визначте, що передбачає вивчення змістової лінії "Культура" за програмою ВІльченко та КГуз *знання про пам'ятки культури, національних, визначних діячів культури, про духовне мистецтво та спадщину народу

 78. Визначте, що передбачає вивчення змістової лінії "Людина серед людей" за програмою ВІльченко та КГуз *формування уявлень про поведінку людини в сім'ї, колективі, у суспільстві, ознайомлення з правопорушеннями дітей, з відповідальністю за них

 79. Визначте, що передбачає вивчення змістової лінії "Людина як особистість" за програмою ВІльченко та КГуз *дає змогу учням скласти про себе уявлення як склад неорганізовану і самоцінну істоту, про свою неповторність, про цінність свого життя і здоров'я набути знання щодо будови свого організму уміння зберігати і зміцнювати своє здоров'я

 80. Визначте, що передбачає вивчення змістової лінії "Людина, природа і суспільство" за програмою ВІльченко та КГуз *учні вивчають, спостерігають, досліджують довкілля суспільне, природне в їх єдності

 81. Визначте, що передбачає виховна мета курсу "Я і Україна"? *виховання особистісних якостей молодшого школяра, його екологічну культуру, поведінку

 82. Визначте, що передбачає освітня мета курсу "Я і Україна"? *формування системи уявлень і понять про предмети і явища природи та взаємозв'язки між ними, засвоєння основних природничих понять

 83. Визначте, що передбачає розвивальна мета курсу "Я і Україна"? *спрямування на розвиток розумових здібностейдитини, розвиток психологічних процесів у молодших школярів

 84. Визначте, що передбачає функція гуманізації та демократизації при формуванні громадянських якостей. *рівноправність, відкритість до сприйняття громадянських цінностей (щирості, доброти, справедливості і ін.)

 85. Визначте, що передбачає функція інтеркультурності при формуванні громадянських якостей у молодших школярів на уроках "Я і Україна. *інтегрованість української та загальнолюдської культури

 86. Визначте, що передбачає функція культуровідповідності при формуванні громадянських якостей у молодших школярів на уроках "Я і Україна". *єдність громадянського виховання з історією та культурою народу

 87. Визначте, що передбачає функція наступності та безперервності при формуванні громадянських якостей у молодших школярів. *полягає в системному та етапному вихованні на кожному уроці

 88. Визначте, що передбачає функція самоактивності й саморегуляції при формуванні громадянських якостей у молодших школярів. *формування здатності до критичності й самокритичності, прийняття самостійних рішень

 89. Визначте, що передбачають випереджувальні спостереження *проводяться до засвоєння знань

 90. Визначте, що собою являють морфологічні гербарії *засушені рослини, де представлені всі її органи

 91. Визначте, що собою являють систематичні гербарії *окремі гербарії різних видів рослин

 92. Визначте, що являють собою короткочасні спостереження *виконуються на уроці

 93. Визначте, як здійснюються фронтальні спостереження *здійснюються класом за однаковим завданням

 94. Визначте, як називається процес відчуття пам'яттю образів сприйнятих в минулому об'єктів природи і явищ *уявлення

 95. Визначте, як плануються проведення дослідів на уроках "Я і Україна"? *за програмою та підручником

 96. Визначте, яка головна мета української держави. *забезпечити цілісність та стабільність існування і розвитку суспільства

 97. Визначте, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Живлення тварин Ланцюги живлення" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *жива природа

 98. Визначте, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Повітря" у 1 класі? *природа навколо нас

 99. Визначте, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Розмноження рослин у природі" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *жива природа

 100. Визначте, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Рослини - живі організми" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *жива природа

 101. Визначте, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Що належить до природи" у 1 класі? *природа навколо нас

 102. Визначте, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Як хліб на стіл прийшов" у 1 класі? *твій рідний край

 103. Визначте, яка функція забезпечує реалізацію людських потреб у подружжі *регулювання шлюбно-статевих відносин

 104. Визначте, яка функція забезпечує формування особистості дитини *соціалізація нового покоління

 105. Визначте, яка функція передбачає забезпечення матеріального статусу в сім'ї *забезпечення соціального добробуту

 106. Визначте, яке з міст відзначається найбільшою промисловістю, наявністю металургійного заводу *Дніпропетровськ

 107. Визначте, яке з міст України займає друге місце за кількістю населення *Харків

 108. Визначте, яке з міст України називають "перлиною моря" *Одеса

 109. Визначте, яке з міст характеризується найстаровиннішими і найгарнішими фасадами будинків і брам *Львів

 110. Визначте, який вид спостереження будуть здійснювати учні коли спостерігатимуть за температурою повітря, станом неба, опадами *метеорологічні

 111. Визначте, який ефективний метод варто використовувати при вивченні теми "Софійський собор" 4 клас? *спонукально-репродуктивний

 112. Визначте, який ефективний метод варто використовувати при вивченні теми "Ввічливість" 2 клас? *метод проблемного викладу

 113. Визначте, який ефективний метод варто використовувати при вивченні теми "Умови розвитку рослин" 3 клас? *дослід

 114. Визначте, який з напрямків освітньої галузі "Людина і світ" спрямований на соціалізацію особистості молодшого школяра? *суспільствознавча складова

 115. Визначте, який засіб наочності варто використати при вивченні теми "Комахи Види комах" у 3 класі *колекцію комах

 116. Визначте, який матеріал притаманний підручникам "Я і Україна" (за програмою В.Ільченко, К.Гуз)? *статті, оповідання, казки, прислів'я, практичні роботи, досліди

 117. Визначте, який матеріал притаманний підручникам "Я і Україна" (за програмою Т.Байбари, Н.Коваль, Н.Бібік)? *статті, оповідання, казки, прислів'я, практичні роботи, досліди

 118. Визначте, який найефективніший метод допоможе вивчити тему "Вода Властивості води" у 2 класі? *дослід

 119. Визначте, який найефективніший метод допоможе вивчити тему "Жива і нежива природа Зміни у живій і неживій природі" у 2 класі? *спостереження

 120. Визначте, який найефективніший метод допоможе вивчити тему "Зміна пір року Осінь" у 2 класі? *спостереження

 121. Визначте, який найефективніший метод допоможе вивчити тему "Комахи Охорона комах" у 2 класі? *метод проблемного пошуку

 122. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Вода Властивості води" в 3 класі? *комбінований

 123. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Гірські породи" в 3 класі? *комбінований

 124. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Комахи Види комах" в 3 класі? *предметний

 125. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Людське "Я" Неповторність кожної людини"" в 4 класі? *комбінований

 126. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Правила поведінки в громадських місцях" в 3 класі? *комбінований

 127. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Скарби українського народу" в 4 класі? *комбінований

 128. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Тварини - частина живої природи" в 3 класі? *вступний

 129. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Твоя сім'я, рід, родина"? *комбінований

 130. Визначте, який тип уроку найефективніший при вивченні теми "Тіла Речовини Молекули" в 3 класі? *комбінований

 131. Визначте, які види гербаріїв використовуються в початкових класах на уроках "Я і Україна"? *систематичні морфологічні

 132. Визначте, які види екскурсій за пізнавальною активністю учнів притаманні курсу "Я і Україна"? *ілюстративні, дослідні

 133. Визначте, які види застосування ЗУН існують на уроках "Я і Україна" *теоретичне, практичне

 134. Визначте, які досліди вважають довготривалими *потребують певного проміжку часу і виконуються на дослідницьких ділянках

 135. Визначте, які досліди вважають короткочасними *виконуються в межах одного уроку та отримують результат

 136. Визначте, які існують види класної позаурочної роботи з курсу "Я і Україна"? *випереджувальні довготривалі досліди, ведення календаря природи

 137. Визначте, які міста України належать до найбільших міст *Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ

 138. Визначте, які практичні методи використовуються на уроках "Я і Україна" при вивченні нового матеріалу? *практична робота, досліди, спостереження

 139. Визначте, які природничі поняття формуються в учнів при вивченні курсу "Я і Україна"? *біологічні і географічні

 140. Визначте, які риси характеру характеризують людину як сангвініка *рухлива, яка легко запалюється від будь-якої нової ідеї, любить спілкуватися з людьми, прагне нових вражень, настрій швидко змінюється

 141. Визначте, які риси харктеру характеризують людину як меланхоліка *людина, яка глибоко відчуває світ, але зовні це майже непомітно, часто буває сумною, замріяною, приятелів небагато

 142. Визначте, які словесні методи використовуються на уроках "Я і Україна" при вивченні нового матеріалу? *розповідь, бесіда, опис, пояснення

 143. Визначте, яку людину можна назвати флегматиком *спокійна, не схильна до швидкої зміни настрою людина, розмірковує повільно та наполегливо

 144. Визначте, яку людину можна назвати холериком *людина неврівноважена, вона глибоко переживає радощі й печалі, схильна до необдуманих дій

 145. Виховна мета курсу "Я і Україна" означає *виховання особистісних якостей молодшого школяра, його екологічну культуру, поведінку

 146. Вкажіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Промисловість рідного краю" у 4 класі? *Рідний край

 147. Вкажіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Рослинництво в рідному краї" у 4 класі? *Рідний край

 148. Вкажіть основні принципи побудови підручників з курсу "Я і Україна" *науковість, послідовність, доступність, наочність

 149. Вкажіть через які види конкретних цілей досягається головна мета курсу "Я і Україна"? *освітня, виховна, розвивальна

 150. Вкажіть, для чого на уроках "Я і Україна" використовується глобуси *для вивчення світу

 151. Вкажіть, для чого на уроках "Я і Україна" використовується плани і карти *для вивчення назв різних країн світу, їх рослинність та тваринність

 152. Вкажіть, для чого на уроках "Я і Україна" використовується телурії *для вивчення руху Землі навколо Сонця

 153. Вкажіть, до яких функцій держави належить культурно-виховна функція. *внутрішні

 154. Вкажіть, до яких функцій держави належить функція захисту існуючого способу виробництва, створення найкращих умов для розвитку економіки. *внутрішні

 155. Вкажіть, до яких функцій держави належить функція збереження існуючого устрою в Україні. *внутрішні

 156. Вкажіть, до яких функцій держави належить функція підтримання соціального миру, порядку та законності. *внутрішні

 157. Вкажіть, до якого виду роботи належить діяльність гуртків природознавчого напряму *гурткова робота

 158. Вкажіть, до якого виду роботи належить закладання і проведення довготривалих дослідів *позаурочна робота

 159. Вкажіть, до якого виду роботи належить проведення свят природознавчого спрямування *масова робота

 160. Вкажіть, до якої групи відносять біологічне поняття "подорожник"? *видові

 161. Вкажіть, до якої групи відносять поняття "пісок"? *прості

 162. Вкажіть, до якої групи засобів наочності відносять грамзаписи *аудіовізуальні динамічні

 163. Вкажіть, до якої групи засобів наочності відносять ґрунти *натуральні неживі

 164. Вкажіть, до якої групи засобів наочності відносяться слайди та діафільми *аудіовізуальні статичні

 165. Вкажіть, до якої групи засобів наочності належать вологі препарати *живі у фіксованому вигляді

 166. Вкажіть, до якої групи засобів наочності належать гербарії *живі у фіксованому вигляді

 167. Вкажіть, до якої групи засобів наочності належать колекції корисних копалин *натуральні неживі

 168. Вкажіть, до якої групи засобів наочності належать фотографії рослинного та тваринного світів *образотворчі плоскі

 169. Вкажіть, до якої групи належить дослідницький (пошуковий) метод *продуктивні

 170. Вкажіть, до якої групи належить евристичний (частково-пошуковий) метод *продуктивні

 171. Вкажіть, до якої групи належить інформаційно-рецептивний метод *репродуктивні

 172. Вкажіть, до якої групи належить свято Великодня *державні

 173. Вкажіть, до якої групи належить свято День Конституції *державні

 174. Вкажіть, до якої групи належить свято День студента *неофіційні

 175. Вкажіть, до якої групи належить свято Святого Валентина *неофіційні

 176. Вкажіть, з якими основними правилами поведінки в сім'ї знайомляться молодші школярі на уроках "Я і Україна" *всі відповіді правильні

 177. Вкажіть, за допомогою яких методів молодші школярі визначають взаємозв'язки і залежності між явищами природи? *спостереження

 178. Вкажіть, за якими підручниками молодші школярі вивчають курс "Я і Україна" (за програмою Т.Байбари, Н.Коваль, Н.Бібік)? *"Я і Україна"

 179. Вкажіть, за якими підручниками молодші школярі вивчають курс "Я і Україна" (за програмою В.Ільченко, К.Гуз)? *"Я і Україна"

 180. Вкажіть, людина неврівноважена, яка глибоко переживає радощі й печалі, схильна до необдуманих дій це - *холерик

 181. Вкажіть, людина рухлива, яка легко запалюється від будь-якої нової ідеї, любить спілкуватися з людьми, прагне нових вражень, настрій швидко змінюється це: *сангвінік

 182. Вкажіть, людина спокійна, не схильна до швидкої зміни настрою, розмірковує повільно та наполегливо це: *флегматик

 183. Вкажіть, людина, яка глибоко відчуває світ, але зовні це майже непомітно, часто буває сумною, замріяною, приятелів небагато це - *меланхолік

 184. Вкажіть, на які види поділяється культура в залежності від видів *політична, естетична, моральна

 185. Вкажіть, на які види поділяється культура в залежності від сфер життя *матеріальна і духовна

 186. Вкажіть, на які види поділяється культура в залежності від форми життя *національна, масова

 187. Вкажіть, на які групи поділяються свята в Україні *державні, релігійні, народні, сімейно-побутові, професійні

 188. Вкажіть, на які регіони поділяється теритирія України *Наддніпрянщина, Поділля, Слобожанщина, Полісся, Карпати, Південь

 189. Вкажіть, скільки годин за Державним стандартом початкової освіти вивчається курс "Я і Україна" у 1 класі? *35 год

 190. Вкажіть, скільки годин за Державним стандартом початкової освіти вивчається курс "Я і Україна" у 2 класі? *35 год

 191. Вкажіть, скільки годин за Державним стандартом початкової освіти вивчається курс "Я і Україна" у 3-4 класах? *70 год

 192. Вкажіть, скільки годин за Державним стандартом початкової освіти вивчається курс "Я і Україна" у 3-4 класах лише природознавчого напрямку? *35 год

 193. Вкажіть, скільки існує етапів проведення екскурсій на уроках "Я і Україна" *чотири

 194. Вкажіть, хто є авторами підручників "Я і Україна" (за програмою В.Ільченко, К.Гуз)? *В.Ільченко, К.Гуз

 195. Вкажіть, хто є авторами підручників "Я і Україна" (за програмою Т.Байбари, Н.Коваль, Н.Бібік)? *Н.Коваль, Т.Байбара, Н.Бібік

 196. Вкажіть, що відносять до позашкільних громадських організацій де здійснюється процес формування молодших школярів *всі відповіді правильні

 197. Вкажіть, що включає в себе предметний зміст курсу "Я і Україна" *знання, уміння

 198. Вкажіть, що є важливим при проведенні дослідів у початковій школі на уроках "Я і Україна"? *матеріальна база

 199. Вкажіть, що означає принцип науковості матеріалу поданого у підручниках "Я і Україна"? *нова інформація

 200. Вкажіть, що передбачає виховний аспект вивчення галузі "Людина і світ" *виховання в дитини свого власного "Я", віри у свої сили, талант, здібності виховання гуманної, творчої, соціальне активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності

 201. Вкажіть, що передбачає мета екскурсій з курсу "Я і Україна" *збагатити, розширити, поглибити чуттєве й логічне пізнання дітей, їх знання з природи

 202. Вкажіть, що передбачає освітній аспект вивчення галузі "Людина і світ" *формування особистості молодшого школяра, формування у молодших школярів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, державотворчість, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, соборність, природолюбство, людинолюбство, працелюбство, взаємоповага

 203. Вкажіть, що передбачає розвивальний аспект вивчення галузі "Людина і світ" *формування досвіду творчої діяльності учнів, розвиток загальнопізнавальних, організаційних, контрольно-оцінних умінь оволодіння узагальненими способами дій моделювання культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях розвиток активного пізнавального ставлення до природного та соціального оточення пізнання школярами своїх можливостей

 204. Вкажіть, що передбачають опорні спостереження *спостереження організовуються у процесі засвоєння знань

 205. Вкажіть, що передбачають розширювальні спостереження *спостереження після засвоєння теоретичних знань

 206. Вкажіть, що собою являє дослідницький метод *метод проблемного навчання, де відбувається організація творчої діяльності учнів під час ров'язання проблеми

 207. Вкажіть, що являють собою довготривалі спостереження *проводяться у позаурочні години

 208. Вкажіть, як здійснюються групові спостереження *виконуються групами по 2-4 учні

 209. Вкажіть, як називається програма з курсу "Я і Україна" за В.Ільченко, К.Гуз? *Довкілля

 210. Вкажіть, як називається процес відображення в мозку дитини наочних образів предметів і явищ дійсності *відчуття

 211. Вкажіть, як називається сім'я, де здійснюється спільне проживання багатьох родичів кількох поколінь *розширена

 212. Вкажіть, як називається сім'я, де здійснюється спільне проживання батьків та залежних від них дітей *нуклеарна

 213. Вкажіть, яка діяльність людини допомагає пізнати навколишній світ *свідома діяльність

 214. Вкажіть, яка діяльність людини змінює природничі стани та властивості об'єктів природи, використовуючи знаряддя праці *предметна діяльність

 215. Вкажіть, яка діяльність людини має творчий характер *перетворююча діяльність

 216. Вкажіть, яка діяльність людини передбачає результат *діяльність спрямована на досягнення мети

 217. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Гірські породи" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *нежива природа

 218. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Гриби Бактерії" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *жива природа

 219. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Людина - частина живої природи"? *про тебе самого

 220. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Охорона природи, негативний вплив діяльності людей на природу" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *природа і ми

 221. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Повітря" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *нежива природа

 222. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Пори року Осінь" у 2 класі? *природа навколо нас

 223. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Рослини Зовнішня будова рослин" у 2 класі? *природа навколо нас

 224. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Сонце - джерело світла і тепла" у 2 класі? *природа навколо нас

 225. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Сонячне світло і тепло" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *нежива природа

 226. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Тіла Речовини Молекули" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *природа і ми

 227. Вкажіть, яка змістова лінія передбачає вивчення теми "Що таке природа" у 3 класі з курсу "Я і Україна"? *природа і ми

 228. Вкажіть, яка функція, що впливає на процес формування громадянських якостей молодших школярів, передбачає формування здатності до критичності й самокритичності, прийняття самостійних рішень. *самоактивності й саморегуляції

 229. Вкажіть, яка функція, що впливає на процес формування громадянських якостей молодших школярів, передбачає рівноправність, відкритість до сприйняття громадянських цінностей (щирості, доброти, справедливості і ін.). *гуманізації та демократизації

 230. Вкажіть, яка функція, що впливає на процес формування громадянських якостей молодших школярів, полягає в системному та етапному вихованні на кожному уроці. *наступності та безперервності

 231. Вкажіть, яка функція, що впливає на процес формування громадянських якостей молодших школярів, передбачає єдність громадянського виховання з історією та культурою народу. *культуровідповідності

 232. Вкажіть, який вид спостереження будуть здійснювати учні коли спостерігатимуть ростом та розвитком тваринного світу *фенологічні

 233. Вкажіть, який ефективний метод варто використати при проведенні уроку "Я і Україна" на тему "Пристосування тварин до навколишнього середовища"? *проблемно пошуковий

 234. Вкажіть, який ефективний метод варто використати при проведенні уроку "Я і Україна" на тему "Повітря Склад повітря"? *дослід

 235. Вкажіть, який засіб наочності найефективніше використовувати при вивченні теми "Рослини Різноманітність рослин" у 2 класі? *рослини, гебрарії

 236. Вкажіть, який засіб наочності найефективніше використовувати при вивченні теми "Тварини Різноманітність тварин" у 3 класі? *тварини, ілюстрації

 237. Вкажіть, який засіб наочності найефективніше використовувати при вивченні теми "Грунти Склад грунту" у 3 класі? *колекцію грунтів

 238. Вкажіть, який засіб наочності найефективніше використовувати при вивченні теми "Корисні копалини Види корисних копалин"у 3 класі? *колекцію корисних копалин

 239. Вкажіть, який засіб наочності найефективніше використовувати при вивченні теми "Термометр" у 3 класі? *натуральний та штучно виготовлений термометр

 240. Вкажіть, які досліди називаються репродуктивними *результати досліду відомі учням

 241. Вкажіть, які досліди називаються творчими *розв'язання навчальної проблеми - результат дослідів не відомий

 242. Вкажіть, які змістові лінії курсу "Я і Україна" для 1-2 класу передбачають вивчення природознавчого напряму? *природа навколо нас, твій рідний край, твоя країна - Україна

 243. Вкажіть, які змістові лінії курсу "Я і Україна" для 3 класу передбачають вивчення природознавчого напряму? *природа і ми, жива і нежива природа

 244. Вкажіть, які змістові лінії курсу "Я і Україна" для 4 класу передбачають вивчення природознавчого напряму? *планета Земля, Україна - наша Батьківщина, рідний край

 245. Вкажіть, які міста належать Наддніпрянщині *Київ, Черкаси, Дніпропетровськ

 246. Вкажіть, які міста належать регіону Карпатам *Івано-Франківськ, Тернопіль

 247. Вкажіть, які міста належать регіону Півдня *Одеса, Миколаїв, Херсон

 248. Вкажіть, які міста належать регіону Поділля *Кам'янець-Подільський, Могилів-Подільський

 249. Вкажіть, які міста належать регіону Поліссі *Луцьк, Рівне

 250. Вкажіть, які міста належать регіону Слобожанщина *Полтава, Луганськ

 251. Вкажіть, які ознаки характеризують сім'ю *всі відповіді правильні

 252. Вкажіть, які функції здійснює сім'я для її повноцінного існування *всі відповіді правильні

 253. Вкажіть, яку назву має навчальна програма з курсу "Я і Україна", що передбачає вивчення суспільствознавчого напрямку в 3-4 класах *громадянська освіта

 254. Дайте визначення позакласній роботі з курсу "Я і Україна" *це робота організована на добровільних засадах учнів

 255. Дайте визначення поняття "діяльність людини" *діяльність - це специфічна людська форма, спосіб активного ставлення до навколишнього світу

 256. Дайте визначення поняття "культура" *культура - це специфічна сукупність способів та форм відтворення і розвитку людської життєдіяльності, яка представлена процесами і продуктами матеріальної та духовної праці

 257. Дайте визначення поняття "мораль". *мораль - один із способів регулювання поведінки людини у суспільстві, особлива форма суспільної свідомості і вид суспільних відносин

 258. Дайте визначення поняття "спілкування" *спілкування - це процес взаємозв'язку і взаємодії суспільних об'єктів у якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, здібностями, уміннями, навичками, а також результатами діяльності

 259. Дайте визначення поняття "сприймання" *сприймання - це процес відображення в мозку дитини наочних образів предметів і явищ дійсності в результаті їх безпосереднього впливу на органи чуття

 260. Дайте визначення поняття "уявлення" *уявлення - це відчуття пам'яттю образів сприйнятих в минулому об'єктів природи і явищ

 261. Дайте визначення поняття засоби наочності у процесі вивчення курсу "Я і Україна" *це спеціальні пристосування, які допомагають учителю здійснювати навчальний процес, навчати дітей, а учням - навчатися

 262. Дайте визначення, що собою являє евристичний метод *спосіб поетапного засвоєння досвіду творчої діяльності, тобто окремих її етапів

 263. Дайте визначення, що таке виставка *місце, де відбувається виставка робіт, присвячених одній темі

 264. Дайте визначення, що таке вологі препарати? *це природні об'єкти, які законсервовані у спирті, або концентрованому розчині солі

 265. Дайте визначення, що таке гербарії *засушені рослини або частини, які прикріплені до цупкого паперу і мають запис про назву

 266. Дайте визначення, що таке засвоєння нових знань, умінь та навичок на уроці "Я і Україна" *пізнання навколишнього світу, яке здійснюється у процесі цілеспрямованого навчання

 267. Дайте визначення, що таке зміст природничого поняття? *безліч предметів, кожному з яких належать істотні ознаки

 268. Дайте визначення, що таке колекції *зібрання однорідних об'єктів, які мають спільні ознаки

 269. Дайте визначення, що таке метеорологічні спостереження *спостереження за природними явищами неживої природи

 270. Дайте визначення, що таке мнемічна діяльність учнів на уроці "Я і Україна" *діяльність, оволодіння якою дозволяє управляти накопиченням, збереженням необхідної інформації

 271. Дайте визначення, що таке модель *спрощений реальний об'єкт (оригінал) в якому абстрагуються тільки істотні ознаки

 272. Дайте визначення, що таке музей *місце, де зберігаються цікаві, старовинні речі або предмети мистецтва

 273. Дайте визначення, що таке муляжі *точна копія натурального об'єкта, в якій відображаються ознаки кольору, форми та розмірів

 274. Дайте визначення, що таке навчальна проблема *штучна педагогічна конструкція, яка моделюється вчителем у структурі змісту навчального предмету

 275. Дайте визначення, що таке навчальні таблиці *засоби наочності, на яких показано інформацію про явища природи у певній логічній послідовності за допомогою малюнків, текстів та цифрових даних

 276. Дайте визначення, що таке об'єм природничого поняття? *сукупність істотних ознак предметів, відображених у понятті

 277. Дайте визначення, що таке осмислення ЗУН? *це діяльність, яка здійснюється через сприйняття, порівняння ознак і властивостей природних об'єктів, встановлення їх взаємозв'язків

 278. Дайте визначення, що таке перевірка нових знань, умінь та навичок на уроці "Я і Україна" *обов'язковий компонент навчання, який забезпечує зворотній зв'язок між вчителем та учнем

 279. Дайте визначення, що таке позакласна робота з курсу "Я і Україна" *це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на їх розширення

 280. Дайте визначення, що таке позаурочна робота з курсу "Я і Україна" *це робота спрямована на оволодівання учнями фактичним матеріалом, який використовується на наступних уроках

 281. Дайте визначення, що таке практична робота? *це навчальна діяльність, у процесі якої учні виконують практичні дії з об'єктами

 282. Дайте визначення, що таке систематизація і узагальнення ЗУН? *це мислительська діяльність, у процесі якої знання про об'єкти і явища природи зводяться в певну систему

 283. Дайте визначення, що таке сприймання на уроці "Я і Україна" *сприймання об'єктів та предметів природи в сукупності

 284. Дайте визначення, що таке фенологічні спостереження *спостереження за етапами росту та розвитку рослин і тварин

 285. Дайте визначеня поняття "держава" *держава - це основний інститут політичної системи суспільства, що здійснює організацію, управління та контроль спільною діяльністю і відносинами між соціальними групами, класами, окремими індивідами

 286. Дайте визначеня поняття світу *світ - всезагальна єдність, яка включає в себе різноманітну конкретність і цілісність речей, процесів, станів, організмів, структур, систем, людських індивідів тощо

 287. Дайте повне визначення поняття "відчуття" *відчуття - це процес відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей природних об'єктів і явищ, внаслідок їх безпосереднього впливу на органи чуття

 288. Дайте повне визначення поняття "оцінка" *оцінка - процес усвідомлення позитивної чи негативної значущості будь-яких явищ природи та витворів праці

 289. Дайте повне визначення поняття "пізнання" *пізнання - це об'єктивно-істинне відбиття дійсності, яке опосередковується суспільно-історичним розвитком практичного ставлення людини до світу

 290. Дайте повне визначення поняття "порядність" *порядність - моральне почуття причетності і відповідальності за долю іншої людини чи суспільства

 291. Дайте повне визначення поняття "совість" *совість - моральне почуття, в якому виявляється самооцінка людиною відповідності її поведінки прийнятим у суспільстві і перетвореним у переконання нормам моральності

 292. Дайте повне визначення, що таке дослід? *це метод вивчення об'єктів або процесів природи у спеціально створених штучних умовах

 293. Дайте повне визначення, що таке національна свідомість? *усвідомлення себе часткою національної спільноти, носієм національних цінностей

 294. Дайте повне визначення, що таке патріотизм? *глибоке громадянське почуття, змістом якого є повага до свого народу

 295. Дайте повне визначення, що таке правосвідомість? *усвідомлення прав, свобод, обов'язків людства

 296. Дайте повне визначення, що таке світогляд? *система принципів, знань, ідеалів, цінностей, надій, вірувань, поглядів на сенс і мету життя, які визначають діяльність індивіда

 297. Дайте повне визначення, що таке совість? *моральне почуття, в якому виявляється самооцінка людиною відповідності її поведінки прийнятим у суспільстві

 298. Дайте повне визначення, що таке спостереження? *цілеспрямоване пізнання предметів і явищ навколишнього середовища органами чуттів, які можна спостерігати в самій природі

 299. Дайте повне визначення, що таке суспільство? *система економічних, політичних, ідеологічних, правових, моральних, релігійних, філософських, наукових, культурно-естетичних, форм, відносин, зв'язків і взаємодій між людьми, які створюються у процесі їхньої діяльності

 300. Дайте повне визначення, що таке щастя? *душевний стан найвищого і повного задоволення людини, з абсолютною відсутністю її прагнень до ідеалу

 301. Дайте повне правильне визначення поняття "людина" *людина - це істота, здатна до праці, соціально і культурно зумовленого споживаня та спілкування з іншими людьми, свідомої діяльності

 302. Дайте правильне визначення поняття "сім'я" *група людей, пов'язаних родинними зв'язками та шлюбом

 303. До аудіовізуальних статичних засобів наочності відносимо: *діафільми, слайди

 304. До гурткової позакласної роботи відносять: *гуртки

 305. До індивідуальної позакласної роботи відносять: *збір марок, фотографій

 306. До масової позакласної роботи відносять: *свята, туристичні походи, конкурси

 307. До натуральних живих засобів наочності належать: *рослини, тварини, гербарії, колекції, вологі препарати

 308. До натуральних неживих засобів наочності належать: *корисні копалини, ґрунти

 309. До образотворчих плоских засобів наочності належать: *схеми, таблиці, малюнки, фотографії, графіки

 310. До якої групи відносять поняття "гори"? *складні

 311. До якої групи відносять поняття "кам'яне вугілля"? *прості

 312. До якої групи відносять поняття "Карпати"? *прості

 313. До якої групи відносять поняття "корисні копалини"? *складні

 314. За допомогою яких методів молодші школярі визначають властивості та ознаки природничих предметів та явищ? *дослід

 315. За способом організації діяльності учнів практичні роботи з курсу "Я і Україна" поділяються на: *фронтальні, індивідуальні, групові

 316. За якими критеріями оцінюють молодших школярів з курсу "Я і Україна"? *за 12-ти бальною системою

 317. За якою програмою з курсу "Я і Україна" переважно навчаються в початкових класах? *програма Н.Бібік, Н.Коваль, Т.Байбара

 318. Знайдіть правильну відповідь, ідеал - це: *уявлення про найвищу досконалість, котра є взірець, норма і найвища мета, що визначає певний спосіб і характер дії людини

 319. Знайдіть правильну відповідь, порядність - це: *моральне почуття причетності і відповідальності за долю іншої людини чи суспільства

 320. Знайдіть правильну відповідь, цінності - це: *суспільні визначення матеріальних і духовних об'єктів, які виражають їхнє позитивне чи негативне значення для людини і суспільства

 321. Знайдіть правильну відповідь, честь - це: *поняття моральної свідомості й категорія етики, які визначають усвідомлення людиною своєї суспільної значущості та її визнання суспільством

 322. З'ясуйте, при вивченні яких змістових ліній відбувається процес формування загальнолюдських позитивних цінностей в учнів? *Всі змістові лінії

 323. Коли був прийнятий референдум про незалежність Української держави? *1 грудня 1991 року

 324. Назвати структуру узагальнюючого типу уроку *організаційна частина постановка цілей і завдань уроку Мотивація діяльності учнів систематизація та узагальнення засвоєних ЗУН застосування ЗУН домашня робота підсумок уроку

 325. Назвіть види позаурочної роботи з курсу "Я і Україна" *класна позаурочна робота, завдання на літо

 326. Назвіть види практичних робіт з курсу "Я і Україна" *практичні роботи за зразком шляхом перенесення практичних дій в подібну ситуацію та у нові умови

 327. Назвіть види спостережень за рівнем пізнавальної діяльністі учнів *репродуктивні, евристичні, дослідницькі

 328. Назвіть види спостережень за тривалістю їх виконання *довготривалі, короткочасні

 329. Назвіть види спостережень за часом проведення *довготривалі, короткотривалі

 330. Назвіть всі можливі види позакласної роботи з курсу "Я і Україна" *індивідуальна, гурткова, масова

 331. Назвіть всі можливі завдання на літо з курсу "Я і Україна" *спостереження за неживою і живою природою, працею людей, перевірка народних прикмет

 332. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Грунти рідного краю" у 4 класі? *Рідний край

 333. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Корисні копалини в рідному краї" у 4 класі? *Рідний край

 334. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Материки Землі" у 4 класі? *планета Земля

 335. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "План і маштаб План місцевості" у 4 класі на уроках "Я і Україна"? *Планета Земля

 336. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Природні зони України" у 4 класі? *Україна - наша Батьківщина

 337. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Сонячна система Земля в сонячній системі" у 4 класі? *Планета Земля

 338. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Тваринництво в рідному краї" у 4 класі? *Рідний край

 339. Назвіть змістову лінію, що передбачає вивчення теми "Форми земної поверхні" у 4 класі? *Україна - наша Батьківщина

 340. Назвіть інші форми організації навчального процесу з предмету "Я і Україна" *позаурочна робота, позакласна робота

 341. Назвіть методи, які входять до групи продуктивних методів *метод проблемного викладу евристичний, дослідницький

 342. Назвіть методи, які входять до групи репродуктивних методів, що використовуються на уроках "Я і Україна" *інформаційно-рецептивний спонукально-репродуктивний

 343. Назвіть найбільш характерні різновидності успадкування майна в сім'ї *всі відповіді правильні

 344. Назвіть основний вид роботи при формуванні громадянських почуттів у молодших школярів на уроках "Я і Україна" (суспільствознавчий напрям). *аналізувати проблемні ситуації та робити власні виснови

 345. Назвіть основні блоки тем курсу "Я і Україна" (Навколишній світ) (1-2 клас) - (за програмою Н.Коваль, Т.Байбари) *Про тебе самого рід, родина, рідня людина серед людей, природа навколо нас, твій рідний край, твоя країна - Україна

 346. Назвіть основні блоки тем курсу "Я і Україна" за програмою В.Ільченко, К. Гуз. *Людина, природа, суспільство культура планета Земля рідний край

 347. Назвіть основні блоки тем курсу "Я і Україна" (Природознавство) (3 кл) - (за програмою Т.Байбари) *Природа навколо нас, жива природа, нежива природа

 348. Назвіть основні блоки тем курсу "Я і Україна" (Природознавство) (4 кл) - (за програмою Т.Байбари) *Планета Земля, твій рідний край, наша Батьківщина - Україна

 349. Назвіть основні етапи проведення уроків-екскурсій з курсу "Я і Україна" *підготовка вчителя, підготовка учнів, проведення екскурсії, післяекскурсійна робота

 350. Назвіть основні змістові лінії, що пронизують весь курс "Я і Україна" *природознавчі, суспільствознавчі

 351. Назвіть основні змістові лінії, які передбачає освітня галузь "Людина і світ" *природознавчі, суспільствознавчі

 352. Назвіть основну форму організації навчального процесу з предмету "Я і Україна" *урок

 353. Назвіть структурні компоненти комбінованого типу уроку *організаційна частина постановка цілей і завдань уроку Мотивація діяльності учнів засвоєння нових ЗУН систематизація та узагальнення засвоєних ЗУН застосування ЗУН перевірка ЗУН домашня робота підсумок уроку

 354. Назвіть типи уроків із предмету "Я і Україна" *вступний, комбінований, узагальнюючий, предметний, екскурсія

 355. Назвіть функцію культури, яка контролює норми та права людського співіснування, поведінку індивідів: *регулятивна

 356. Назвіть, що відноситься до моделей, які є засобами наочності і використовуються на уроках "Я і Україна" *глобус, карти, телурій

 357. Одиничний представник людського роду, соціальної групи, окрема людина це: *індивід

 358. Основними обов'язками громадян України є: *повага до державних символів захист батьківщини, сплачувати податки

 359. Основними правами громадян України є: *право на освіту право на життя право на працю

 360. При вивченні якої змістової лінії в молодших школярів формується поняття "славетні українці"? *культура

 361. При вивченні якої змістової лінії в молодших школярів формується поняття "правопорушення"? *правила життя в суспільстві

 362. При вивченні якої змістової лінії в молодших школярів формуються поняття "людина", "людське "Я", "неповторність кожної людини"? *людина

 363. При вивченні якої змістової лінії в молодших школярів формуються поняття "сім'я", "рід", "родина"? *людина серед людей

 364. При вивченні якої змістової лінії в молодших школярів формуються поняття "культура", "пам'ятки культури"? *культура

 365. При вивченні якої змістової лінії в молодших школярів формуються поняття "держава", "символи України"? *громадянські права та обов'язки

 366. При вивченні якої змістової лінії зміст навчального матеріалу з курсу "Я і Україна" передбачає обговорення досягнень успіхів людства? *Людина

 367. При вивченні якої змістової лінії зміст навчального матеріалу з курсу "Я і Україна" передбачає створення карти основних історичних пам'яток України? *Громадянські права і обов'язки

 368. При вивченні якої змістової лінії учні другого класу виконують практичну роботу на тему "Підготовка виставки власних досягнень "Я сам"? *Про тебе самого

 369. При вивченні якої змістової лінії учні другого класу знайомляться з символами держави (герб, гімн, прапор)? *Твоя країна - Україна"

 370. При вивченні якої змістової лінії учні першого класу знайомляться з державними, народними та релігійними святами? *Твоя країна - Україна"

 371. При вивченні якої змістової лінії учні третього класу знайомляться з людськими чеснотами? *Людина серед людей

 372. При вивченні якої змістової лінії учні четвертого класу знайомляться з історією виникнення символів держави? *Громадянські права і обов'язки

 373. При вивченні якої теми здійснюється процес формування поняття "правопорушення" *Основні правопорушення, поширені серед дітей

 374. Розвивальна мета курсу "Я і Україна" передбачає *спрямування на розвиток розумових здібностейдитини, розвиток психологічних процесів у молодших школярів

 375. Свята, які офіційно оголошуються вихідними днями це - *державні

 376. Скільки програм з курсу "Я і Україна" розроблено насьогодні і затверджено Міністерством освіти і науки? *дві

 377. Сфера справжнього життя людей, дійсної свободи це - *громадянське суспільство

 378. Тему "Рід, родина, рідня" молодші школярі вивчають у: *у 1 класі

 379. У якому класі відбувається формування понять "видатні спортсмени, науковці, митці" при вивченні курсу "Я і Україна"? *3 клас

 380. У якому класі відбувається формування понять "характер людини", "види темпераменту" при вивченні курсу "Я і Україна"? *3 клас

 381. Хто вперше ввів предметний тип уроку? *О.Герд

 382. Хто являється автором навчальної програми "Я і Україна" (громадянська освіта)? *Н.Бібік

 383. Через які предмети в початковій школі реалізується освітня галузь "Людина і світ"? *Я і Україна

 384. Через які психологічні процеси відбувається пізнання природи молодшими школярами? *відчуття, сприймання, уявлення

 385. Через які уроки в початкових класах реалізується освітня галузь "Людина і світ"? *"Я і Україна"

 386. Що собою являють засоби наочності на уроках "Я і Україна" *це спеціальні пристосування, які допомагають учителю здійснювати навчальний процес, навчати дітей, а учням - навчатися

 387. Як називається освітня галузь, що вивчає основи природознавства в початкових класах і передбачена Державним стандартом початкової школи? *Людина і світ

 388. Як називаються природничі поняття, які включають в себе один елемент знань про об'єкт чи явище? *прості

 389. Як називаються природничі поняття, які включають в себе сукупність елементів знань про об'єкти чи явища? *складні

 390. Яка змістова лінія курсу "Я і Україна" (суспільствознавчий напрям) передбачає формування позитивних людських якостей людини? *людина серед людей

 391. Яка змістова лінія передбачає формування понять "регіони України", "найбільші міста України"? *громадянські права та обов'язки

 392. Яка мета освітньої галузі "Людина і світ": *сприяти формуванню у малого українця потреби до пізнання світу і людини в ньому як соціальної і біологічної істоти сприяти засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах життя

 393. Який етап предметного типу уроку передбачає самостійну роботу учнів з природничими предметами та об'єктами? *засвоєння нових ЗУН

 394. Який тип уроку має таку саму структуру як і комбінований? *предметний

 395. Які ви знаєте інноваційні гуртки, що впровадженні в початкову школу? *фітодизайну, ланшафтного дизайну

 396. Які види дослідів за рівнем пізнавальної самостійності учнів ви знаєте? *репродуктивні, творчі

 397. Які засоби наочності варто використовувати при вивченні теми "Зернові культури Різновидність культур" в 3 класі? *рослини колекції гербарії систематичні

 398. Які змістові лінії курсу "Я і Україна" (суспільствознавчий напрям) передбачають формування понять "свято", "державні та релігійні свята України"? *громадянські права та обов'язки

 399. Які натуральні засоби наочності варто використовувати при вивченні теми "Рослини Будова рослин" в 3 класі? *гербарії морфологічні

 400. Які функції повинна виконувати держава для її всебічного розвитку? *внутрішні зовнішні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.