Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
econ-kursov / MV4838.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
326.19 Кб
Скачать

 

К – питома вага ІТП у чисельності всіх робочих.

 

Розкриваємо сутність і зміст категорії «інженерно-технічні працівники».

 

Кількість службовців (Сл) становить, чол.:

 

Сл = Зч × К,

де

Зч – загальна чисельність робочих, чол.;

 

К – питома вага службовців у чисельності всіх робочих.

 

Розкриваємо сутність і зміст категорії «службовці».

 

Кількість МОП становить, чол.:

 

МОП = Зч × К,

де

Зч – загальна чисельність робочих, чол.;

 

К – питома вага МОП у чисельності всіх робочих.

 

Розкриваємо сутність і зміст категорії «молодший обслуговуючий персонал».

 

Розраховуємо загальну чисельність працюючих (ЧП), чол.:

 

ЧП = Зч + ІТП + Сл + МОП,

де

Зч – загальна чисельність робочих, чол.;

 

ІТП – чисельність інженерно-технічних працівників, чол.;

 

Сл – чисельність службовців, чол.;

 

МОП – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу, чол.

 

Розкриваємо сутність і зміст факторів та резервів росту продуктивності праці

персоналу підприємства.

6. Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями працюючих)

Визначаємо величину фонду заробітної плати (за категоріями працюючих).

6.1. Річний фонд основної заробітної плати основних робочих ( ФОЗПор.) (за тарифною системою) становить, тис. грн.:

ФОЗПор. = Чр × Фд × Тс, де Чр – чисельність основних робочих, чол.;

Фд – дійсний річний фонд роботи, год.; Тс – тарифна ставка (середня) основних робочих, грн./год.

6.2. Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робочих(ФОЗПдр.) становить, тис. грн.:

ФОЗПдр = Др × Фд × Тс, де Др. – чисельність допоміжних робочих, чол.;

Фд. – дійсний річний фонд роботи, год.; Тс. – тарифна ставка (середня) допоміжних робочих, грн./год.

6.3. Річний фонд додаткової заробітної плати основних робочих(ФДЗПор.) становить, тис. грн.:

ФДЗПор.= ФОЗПор × К, де ФОЗПор. – фонд основної заробітної плати основних робочих, тис. грн.;

К– відношення додаткової заробітної плати до основної.

6.4.Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робочих (ФДЗПд.р.) становить, тис.грн.:

ФДЗПд.р. = ФОЗПд.р. × К, де ФОЗПд.р. – фонд основної заробітної плати допоміжних робочих, тис. грн.;

К– відношення додаткової заробітної плати до основної.

6.5.Сумарний річний фонд заробітної плати основних робочих(СФЗПо.р.) становить, тис.грн.:

СФЗПо.р. = ФОЗПо.р. + ФДЗПо.р., де ФОЗПо.р. – фонд основної заробітної плати основних робочих, тис. грн.;

ФДЗПо.р. – фонд додаткової заробітної плати основних робочих, тис. грн.

12

 

6.6. Сумарний річний фонд заробітної плати допоміжних робочих(СФЗПд.р.)

становить, тис. грн.:

 

СФЗПд.р. = ФОЗПд.р. + ФДЗПд.р.,

де

ФОЗПд.р. – фонд основної заробітної плати допоміжних робочих, тис. грн.;

 

ФДЗПд.р. – фонд додаткової заробітної плати допоміжних, тис. грн.

 

6.7. Річний фонд заробітної плати ІТП (ФЗПіТП) складає, тис. грн.:

 

ФЗПітп = ІТП × Соітп × 12,

де

ІТП – чисельність інженерно-технічних працівників, чол.;

 

Соітп – середньомісячний оклад ІТП, грн./особу;

12– кількість місяців у році.

6.8.Річний фонд заробітної плати службовців ( ФЗПсл) становить, тис.грн.:

 

ФЗПсл = Сл × Сосл × 12,

де

Сл – чисельність службовців, чол.;

 

Сосл – середньомісячний оклад службовців, грн./особу;

 

12 – кількість місяців у році.

 

6.9. Річний фонд заробітної плати МОП ( ФЗПмоп) становить, тис. грн.:

 

ФЗПмоп = МОП × Сомоп × 12,

де

МОП – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу, чол.;

 

Сомоп – середньомісячний оклад МОП, грн./особу;

 

12 – кількість місяців у році.

 

6.10. Обчислюємо річний (сумарний) фонд заробітної плати всіх працівників

(СФЗПо.р.) підприємства, тис. грн. (результати обчислень зводимо в таблицю 6.1):

 

СФЗП = СФЗПо.р. + СФЗПд.р. + ФЗП ітп + ФЗПсл + ФЗПмоп,

де

СФЗПо.р. – сумарний фонд заробітної плати основних робочих, тис. грн.;

 

СФЗПд.р. – сумарний фонд заробітної плати допоміжних робітників, тис.грн.

ФЗПітп – фонд заробітної плати ІТП, тис. грн.; ФЗПсл. – фонд заробітної плати службовців, тис. грн.; ФЗПмоп – фонд заробітної плати МОП, тис. грн.

Таблиця 6.1 – Річний фонд оплати праці виробничого персоналу

Категорія виробничого

Основна

Додаткова

Сумарний

 

персоналу

з/п,

з/п,

річний фонд оплати

 

 

тис. грн.

тис. грн.

праці,

 

 

 

 

тис. грн.

1.

Основні виробничі робітники

 

 

 

 

 

 

 

2*. Допоміжні виробничі робітники:

 

 

 

 

а) зайняті обслуговуванням

 

 

 

устаткування;

 

 

 

 

б) всі інші

 

 

 

3.

ІТП

 

 

 

 

 

 

4.

Службовці

 

 

 

 

 

 

5.

МОП

 

 

 

 

 

 

 

Всього :

 

 

 

 

 

 

*) Приймаємо, умовно, що чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування складає60% від загальної чисельності допоміжних робітників, всі інші – 40%.

13

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.