Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КС 008

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

Таблиця

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Приміт ки*

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Нормативні навчальні дисципліни

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1

Українська мова

(за професійним спрямуванням) (18)

Мамич М.В.

Доцент каф.юридичної психології та журналістики

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1986, філолог, викладач російської мови і літератури;

ОДУ ім..Мечникова, 1993, філолог, викладач української мови і літератури;

НУ «ОЮА», 2012, правознавство, юрист.

Кандидат філологічних наук,

13.11.02

Українська мова

Писаренко Л.М.

Ст. викладач каф.юридичної психології та журналістики

ОДУ ім.. І.І. Мечникова, 1993, соціологія, викладач соціології та соціально-політичних дисциплін

Ануфрієва Н.Д.

Асистент каф.юридичної психології та журналістики

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1974, російська мова та література, викладач російської мови та літератури.

Дуброва Н.І.

Асистент каф.юридичної психології та журналістики

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1986, філолог, викладач російської мови і літератури;

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1993, філолог, викладач української мови і літератури;

2

Історія Української культури (26)

Бондар О.М.

Доцент каф.соціальних теорій

Одеська національна юридична академія(2009р.-правознавство).

к.іст. н.

07.00.01 - історія України, доцент, каф. оперативно-тактичної підгготовки

Сушко А.І.

Доцент каф. соціальних теорій

ОДУ ім. І.І.Мечникова 1974 р., історія

к. іст. н.

07.00.01 - Історія України, доцент, каф. Історії, «Розвиток творчої активності працівників морського транспорту(1971-1975рр.)

Каретна О.О.

асистент каф. соціальних теорій

ОНЮА 2002р.,

Правознавство, юрист

к.політ.н.

 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Краснопольська Т.М.

Асистент каф. соціальних теорій

ОНЮА 2008 р., правознавство , юрист

Милосердна І.М.

Асистент каф. соціальних теорій

ОНЮА , 2005р., правознавство,юрист

к.політ.н

 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Короход Я.Д.

Асистент-сум. каф. соціальних теорій; аспірант

НУ "ОЮА"

НУ "ОЮА". Правознавство, юрист

Купцова І.М.

Асистент-сум. каф. соціальних теорій; аспірант

НУ "ОЮА"

НУ ОЮА" 2010р., правознавство, юрист

Матієнко А.В.

Асистент-сум. каф. соціальних теорій; Навчальна лабораторія соціологічних та політичних досліджень, фахівець, НУ «ОЮА»

ОДУ ім Мечнікова, 2009р., мова та лит-ра

Третьякова Т.М.

Асистент –сум. каф. соціальних теорій; Лаборант кафедри морського та митного права НУ «ОЮА»

НУ "ОЮА" 2007р.

правознавство, юрист

Полухіна А.В.

Асистент сум. каф. соціальних теорій; аспірант

НУ "ОЮА"

НУ "ОЮА" 2012р

правознавство

3

Філософія (34)

Івакін О.А.

зав.кафедри філософії,

професор

Ленінградський держ.унів-т, 1959, геологія і пошуки місцязародження радіоактивних елементів

Д.філос.н.

Спеціальність не вказано, професор, каф.

марксисько-ленінська філософія і науковий комунізм

Білий І.Л.

Доцент каф. філософії

ОДУ ім . І.І.Мечникова, правознавство, юрист

К.ю.н. спеціальність не вказано, доцент, каф.

теоріїі історії держави і права

Капустіна Н.Б.

Доцент каф. філософії

ОДЮА 1999 р., правознавство, юрист

К.ю.н.

12.00.01 – філософія права

Матюшина І.І.

Доцент каф. філософії

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., рос.мова та лит-ра

К.філос. н.

09.00.06 -

діалектика і методологія пізнання

Смазнова І.С.

Доцент каф. філософії

ОНЮА 2003 р., правознавство, юрист

К.ю.н.

12.00.01 – філософія права

Балабанова Дарина.О.

Асистент-сум. Каф. Філософії; аспірант НУ «ОЮА»

ОНЮА, 2010р, правознавство, юрист

Русова В.Л.

Асистент-сум. каф.філософії;

ОНЮА , 2009р., правознавство, юрист

Колеснікова Ю.С.

Асистент каф. філософії

ОНЮА 2008 р., правознавство

Стаднік С.Є.

Асистент каф. філософії

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1996 р., російська мова та література

Палій О.М.

Асистент-сум. каф. філософії; ст..лаборант каф.філософії НУ «ОЮА»

НУ «ОЮА», 2011Р., правознавство, магістр права

4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (0)

Мізецька Віра Ярославівна

Професор каф. Іноз.мов за сум.; Зав.кафедри іноземних мов НУ «ОЮА»

ОДУ ім Мечнікова, 1979р.,

англ.мова і літ-ра

філолог,викладач,перекладач

д.філол.н., 10.02.04 – Германські мови, професор кафедри іноземних мов.Тема докторської дисертації: “Композиційно-мовленнєва організація драматургічного тексту (на матеріалі англійських та американських п’єс ХУІ – ХХ ст.).

Курс лекцій проф.Королевой Т.М

ЮНПУ ім.. Ушинського

Грудень 2011.

Варєшкіна Наталія Володимирівна

Доцентт каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 1981р., англійська мова і література. філолог,викладач,перекладач.

к.пед.н,

спеціальність 13.00.02. теорія та методика навчання (з галузей знань);

доцент

каф.іноземних мов, тема: «Методика,відбір і організація словника мінімума для навчання англійської мови на гуманітарному факультеті університета».

Одеський національний політехнічний університет Січень

2010

Михайлюк Ніна Петрівна

Доцентт каф. Іноземних мов

ОДУ ім. Мечнікова, 1986р.,

Англійська мова та література

філолог,викладач,перекладач.

к.філол.н.

Спеціальність 10.02.04.

германські мови, доцент каф. Іноземних мов, тема: «Функціонально – стилістичні особливості про номінальної транспозиції в різних типах тексту ( на матеріалі англійської мови.)»

Курси підвищення кваліфікації на здобуття сертифікату CELTA (Certificate in English. Teaching to adults) м. Йорк, Великобританія. вересень-жовтень 2011

Юлінецька Юлія Василівна

Доцент каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1998,українська мова та література

філолог,викладач української мови та зарубіжної літератури.

к.філол.н.

спеціальність – 10.02.04

германські мови

Доцент кафедри іноземних мов.

тема : «Кодифікаційно – інтерпритаційні особливості текстів міжнародних нормативно – правових актів (на матеріалі аналогових версій МНПА XX - XI ст.)»

Жовтень 2011 р. ОНУ ім.. І.І.Мечникова

Кулік Тетяна Леонідівна

Ст..викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. Мечникова 1987, філолог, англійська мова та література, викладач

Не має

Березень 2010 р. ОНУ ім.. І.І.Мечникова

Алексєєв Микола Едгардович

Ст..викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1980р. англійська мова та література

Філолог.

Не має

Одеський національний політехнічний університет Травень

2010

Наконечна Оксана Василівна

Ст..викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1977 р. англ.мова, викладач

Філолог - германіст

Не має

Лютий 2010 р. ОНУ ім.. І.І.Мечникова

Бабій Оксана Юріївна

Ст..викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова 2000 р., англійська мова та література

філолог,викладач англійської та німецької мови.

Не має

Одеський державний екологічний університет Квітень

2010 р.

Робу Наталія Володимирівна

Викладач каф. Іноземних мов

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського 2006 р., педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)

Вчитель мови (англ.,нім.)та зарубіжної літератури.

Не має

Одеський державний екологічний університет Лютий

2010 р.

Лютенко Юрій Володимирович

Асистент каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 1989р., англ.мова і лит-ра

філолог, викладач англійської мови і літератури.

Не має

Одеський національний політехнічний університет Березень

2009

Анісімова Юлія Павлавна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1999р, , англійська мова та література

філолог

Не має

Курси підвищення кваліфікації на здобуття сертифікату CELTA (Certificate in English. Teaching to adults) м. Йорк, Великобританія. вересень-листопад 2010

Драч Людмила Андріївна

Асистент каф. Іноземних мов

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 2001,українська мова і література та англійська мова

Вчитель укр. Мови і літер.,та англ. Мови і заруб. літератури

Не має

Одеський державний екологічний університет Грудень

2010

Байло Іван Якович

ст.викладач каф. Іноземних мов

Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського 1989 р., англійська мова та література

філолог , викладач англ. мови і літерат.

Не має

Одеський національний політехнічний університет Лютий

2011

Білоброва Олена Василівна

Викладач каф. Іноземних мов

Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000р.,англійська і німецька мови та зарубіжна література.

Філолог.

Не має

Одеський державний екологічний університет Листопад

2009 р.

Бабятинська Юлія Олександрівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009р., англійська мова та література.

Філолог.

Не має

Одеський державний екологічний університет Жовтень

2010 р.

Абрамова Євгенія Юріївна

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009р., філолог, викладач англійської та французької мови

Не має

Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова Лютий

2013 р.

Самохвалова Ганна Володимирівна

Викладач каф. Іноземних мов

Ізмаїльський державний педагогічний інститут , 2000р., англійська і німецька мови та зарубіжна література

вчитель

Не має

ЮНПУ ім.. Ушинського

Травень 2009

Васильєва Ольга Олександрівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 2006р.,англійська мова та література

Філолог.

Не має

Міжнародний гуманітарний університет

Вересень 2011

Кононова Нелі Василівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1981 р., англійська мова і література

філолог, викладач, перекладач

Не має

Кантур Кирило Олександрович

Доцент каф. Іноземних мов

ОНУ ім. І.І. Мечникова 2003 р., міжнародні відносини; Київський нац..університет, 2007р англійська мова та література.

Філолог.

к.філол.н.

Спеціальність – 10.02.15

загальне мовознавство

Доцент кафедри іноземних мов.

тема: «Антропосемичні евфемізми і їх функціонально – прагматичні особливості.

Міжнародний гуманітарний університет

Тревень 2011

Смирнова Наталія Миколаївна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1987 р., англійська мова і література

філолог, викладач, перекладач

Не має

Одеський державний екологічний університет Вересень 2011

Сушак Вікторія Василівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім. І.І. Мечникова 2007 р., англійська мова та література. філолог, викладач

Не має

ЮНПУ ім.. Ушинського

Квітень 2010

Омел’яненко Тетяна Вікторівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 2008р., англійська мова та література,іспанська мова та література

філолог, викладач

Не має

Міжнародний гуманітарний університет

Квітень 2011

Матієнко Анна Валеріївна

Асистент каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 2009р., англійська і німецька мова та лит-ра.філолог.викладач.

Не має

Одеський державний екологічний університет Жовтень 2009

Третьяков Ігор Георгійович

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім. І.І. Мечникова 2008р., англійська, іспанська мова та література.філолог.

Не має

Одеський державний екологічний університет Листопад

2012 р.

Ладиненко Альбіна Павлівна

Асистент каф. Іноземних мов

ОНЮА, 2008р., правознавство, юрист;

Інст.іноваційної та після диплом-ної освіти ОНУ ім. І.І.Мечнікова, 2011р., англійська мова та літ-ра

філолог викладач

Не має

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

Квітень 2011

Мітькіна Євгенія Миколаївна

Асистент каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 2000р., іспанська та анг.мова і літ-ра

Філолог. Викл.

Не має

Міжнародний гуманітарний університет

Квітень 2009

Безушко Наталія Миколаївна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1993р., англійська мова і література

Філолог.

Не має

Ізмаїльський державний педагогічний інститут

Березень 2009

Балабуха Катерина Вікторівна

Доцент каф. Іноземних мов

Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського 2002 р, мова і література (англійська, німецька)

вчитель

к.пед.н.

13.00.02 - теорія та методика навчання (германські мови) Доцент кафедри іноземних мов.

Тема: «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників фразеології».

Міжнародний гуманітарний університет

Травень 2010

Гроза Ірина Миколаївна

Викладач каф. Іноземних мов

Південноукр.держ.пед.ун-т, 2001р., педагогіка та методіка середньої освіти вчитель мови і літератури (англ.,нім.) та заруб.літер.

Не має

ЮНПУ ім.. Ушинського

Грудень 2011

Каракасіді Ольга Валеріївна

Асистент каф. Іноземних мов

ОДУ ім. І.І. Мечникова 2000,англійська мова та література

Філол.викладач.

Не має

Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова Листопад 2010 р.

Маміч Олена Валентинівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОДУ ім Мечнікова, 2010р., міжнародні відносини, політолог-міжнародник з поглибленим знанням турецької та англійської мови

Не має

Міжнародний гуманітарний університет

Листопад 2009

Нижнікова Лариса Вікторівна

Доцент каф. Іноземних мов

Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов 1972 р., англійська і французька мови

Вчитель середньої школи.

к.філол.н.

спеціальність 10.02.04 германські мови

Доцент кафедри іноземних мов.

Тема : «Лист як вид текста»

Міжнародний гуманітарний університет

Січень 2010

Гусейнова Каміла Сарзханівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім Мечнікова, 2009р., викладач англ.мови та літератури.

Філол..викл.

Не має

Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова Жовтень 2012 р.

Недокус Олена Сергіївна

Викладач каф. Іноземних мов

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 2011 р.педагогіка тв. Методика середньої освіти, англійська мова та літ-ра.

Викладач.

Не має

Одеський національний політехнічний університет Березень 2013 р

Лемберський Олександр Юрійович

Викладач каф. Іноземних мов

Од.держ.пед.ун-т, 1995р., фіз.культура; Південноукр. Держ.університет ім. Ушинського, 2005р., англійська мова та літ-ра.Педагогіка і методика середньої освіти.

Вчитель.

Не має

ЮНПУ ім.. Ушинського

Травень 2011

Яковлєва Марина Леонідівна

Викладач каф. Іноземних мов

Кіровоградський держ.педагогічний ун-т, 2001р., анг.та нім.мова

Вчитель.

Не має

Кіровоградський держ.педагогічний університет

Лютий 2011

Мелащенко Марина Валентинівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім Мечнікова, 2001р., англійська мова та літ-ра.,філол.,викл.,перекладач.

Не має

ЮНПУ ім.. Ушинського

Грудень 2012

Полякова Ганна Павлівна

Доцент каф. Іноземних мов

ОНУ ім Мечнікова, 2005р.,анлійська мова та літ-р

Філолог.викладач англ. та нім. мов та літерат.

К.пед.н

Спеціальність – 13.00.04

Доцент кафедри іноземних мов.

Тема : «Деонтологічна підготовка науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі».

Міжнародний гуманітарний університет

Вересень 2011

Пономарьов Юрій Михайлович

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім Мечнікова, 2000р., філологія, перекладач англійської та нім. мови

Не має

Кіровоградський держ.педагогічний університет

Вересень2012

Юшкевич Юлія Юріївна

Викладач каф. Іноземних мов

Міжнародний гуманітарний університет, 2010, перекладач, викладач англ.., нім. мови

Не має

ЮНПУ ім.. Ушинського

Березень 2012

Язвінська Вікторія Василівна

Викладач каф. Іноземних мов

ОНУ ім Мечнікова, 2010р. мова та літ-ра, філолог, викладач англ.. французької мови

Не має

Одеський державний екологічний університет Січень

2012

Дихта Наталія Миколаївна

Викладач-сум каф. Іноземних мов; викладач каф. Германських та романських мов НУ «ОЮА»

ОНЮА 2005,

правознавство

юрист

Не має

Методичні семінари для молодих викладачів з підвищення якості викладання:2005, 2006, 2007, 2008, 2009 рр., які проходили в Національному університеті «Одеська юридична академія»

1.1.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

1

Українська мова

(за професійним спрямуванням) (18)

Калкутіна В.В.

Доцент-сум. Каф. Юр.психол.та журналістики; доцент каф.укр.та заруб.літ-ри ПУНПУ ім. Ушинського

ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1993, філолог, викладач російської мови та літератури з правом викладання української мови та літератури

К.філолог.н,

Українська література; доцент, каф.української та заруб. літ-ри, «Літературно-естетичні погляди Миколи Вороного (за поетичними циклами майстра)»

2

Філософія (34)

Розова Т.В.

Професор-сум каф.філософії;

зав.кафедри філософської антропології Од.нац.пед.унів-ту

ОДУ ім Мечнікова, 1984р., історія, викладач; Інст-т філософії НАН, 1996р. Філософія

Д.філософ.н. спеціальність не вказано,

Професор, каф. філософії

1.2. Цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін

1.2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1

Логіка (80)

Сумарокова Л.М.

доцент

Івановський державний педагогічний інститут 1960 р., російська мова, література і історія

09.00.06

Матюшина І.І.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., рос.мова та лит-ра

09.00.06

Токар Л.В.

12.00.12

Палій О.М.

Асистент-сум. каф. філософії; ст..лаборант каф.філософії НУ «ОЮА»

НУ «ОЮА», 2011Р., правознавство, магістр права

2

Юридична деонтологія (10)

Сон С.С.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1995 р., правознавство

12.00.02

Волкова Д.Є.

асистент

ОНЮА,2002р.,

правознавство

12.00.02

Назарко А.Т.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова

12.00.02

3

Теорія держави і права (76)

Оборотов Ю.М.

зав.кафедри, професор

ОДУ ім Мечнікова, 1973р., правознавство

д.ю.н., 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Завальнюк В.В.

ректор

ОДУ ім Мечнікова, 1991р. Правознавство

к.ю.н., 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Дудченко В.В.

професор

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1986,правознавство

д.ю.н., 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Крестовська Н.М.

професор

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1981 р., історія

д.ю.н., 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Овчиннікова А.П.

доктор мистецтвознавства, теорія і історія культури

Кормич А.І.

доцент

ОНЮА 1998,правознавство

к.іст.н.

Бальжик І.А.

доцент

ОДУ ім. І.І. Мечникова, правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Чувакова А.М.

доцент

ОДЮА 1998 р., правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Терія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Джураєва О.О.

доцент

ОНЮА 2002,правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Тароєва В.В.

доцент

ОНЮА, 2003р., правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Скуріхін С.М.

зав.кафедри

Ленінградское ВУЖВіВОСО, 1986р., командная тактична ВОСО; ОНЮА 2002р., правознавство; кол.з питань безпекиі міжнар.відносин, 2004.

к.ю.н.

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Кожухар В.А.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.00.01

Павлов С.С.

доцент

Міжрегіональна Академія управління персоналом 2004,правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Ковбасюк С.В.

асистент

ОНЮА 2006 р., правознавство

12.00.01

Дзевелюк А.В.

асистент

ОНЮА 2006,державна служба

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Рязанов М.Ю.

асистент

ОНЮ 2007 р., правознавство

12.00.01

Личко В.С.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.00.01

Осадча О.Г.

асистент

ОНЮА,, 2004р., правознавство

12.00.01

Тіщенко Ю.В.

асистент

ОДУ ім Мечнікова, 1995р., рос.мова і лит-ра

12.00.01

Кубинець В.В.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

12.00.01

Федоров В.А.

асистент

ОНЮА, 2010р., правознавство

12.00.01

Арнаутова Л.П.

ОНЮА 2009 р., правознавство

12.00.01

Іванченко О.М.

асистент

ОНЮА, 2007р., правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Горобець К.В.

НУ «ОЮА», 2011, правознавство

к.ю.н.

12.00.12

Філософія права

Мельничук О.С.

доцент

ОНЮА, 1999р., правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

4

Історія держави і права України (70)

Єфремова Н.В.

доцент 2005

каф.історії держави та права

ОДУ ім Мечнікова, 1996р., правознавство

к.ю.н. 11.12.02

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Горяга О.В.

асистент

ОНЮА, 2000р., правознавство

к.ю.н. 18.11.09

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Долматов І.В.,

доцент

ОНЮА 2001,правознавство

к.ю.н. 08.07.09

теорія та історія держави та права;історія політичних і правоих учень

Резнік О.І.

асистент

ОНЮА 2001р., правознавство

к.ю.н. 03.12.08

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Остапенко Т.О.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

к.ю.н. 31.05.11

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Розуменко І.В.

 асистент

ОНЮА правознавство

12.00.01

Лисакова Т.В.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

12.00.01

Воєводіна В.В.

12.00.01

Ченкова К.П.

асистент

ОНЮА, 2009р. Правознавство

12.00.01

Грищенко-Веселовська О.В.

асистент

ОНЮА, правознавство

12.00.01

Васькевич Я.С.

12.00.01

5

Історія держави і права зарубіжних країн (64)

Вітман К.М.

декан магістратури держслужби

ОДУ ім Мечнікова,1980р., історія, ОНЮА, 1998р.,правознавство

д.пол.н. 02.07.08

етнополітологія та етнодержавознавство

Аніщук Н.В.

Професор

ОДЮА, правознавство

д.ю.н. 28.04.09

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Попсуєнко Л.О.

доцент

ОНЮА 2001,правознавство

к.ю.н. 14.12.06

теорія та історія держави та права;історія політичних і правоих учень

Шевчук-Бєла Я.В.

асистент

ОНЮА 2003,державна служба

к.ю.н. 18.10.08

теорія та історія держави і права;історія політичних і правових учень

Лисакова Т.В.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

12.00.01

Шершенькова В.А.

12.00.01

Корнієнко І.В.

асистент

ОНЮА, 2010р., правознавство

12.00.01

Павелко В.О.

12.00.01

Мокін І.С.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.00.01

6

Судові та правоохоронні органи України (32)

Полянський Ю.Є.

проректор з виховної роботи та організації навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1977,правознавство

12.00.08

Свида О.Г.

доцент

ОНЮА 2003 р., правознавство

12.00.10

Іртегов В.К.

12.00.10

Нестерчук Л.П.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1997 р., магістр державного управління-спеціалізація "Право"

12.00.10

Курганський О.В.,

асистент

ОНЮА 2000,правознавство

12.00.10

Ковальчук І.С.

доцент

ОНЮА 2006 р., правознавство

12.00.10

Іскендеров Е.Ф.

асистент

ОНЮА, 2009р., правознавство

12.00.08

Грічун Г.С.

асистент

ОНЮА, 2007р.

Правознавство

12.00.10

Приємська Н.М.

асистент

НУ «ОЮА», 2010р.

правознавство

12.00.10

Кулинич К.С.

НУ «ОЮА», 2010 р.

правознавство

12.00.03

7

Конституційне право України (66)

Крусян А.Р.

зав.кафедри,професор

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1991,правознавство

д.ю.н. 23.02.11

конституційне право;муніципальне право

Афанасьєва М.В.

доцент

ОНЮА, 2000р. Правознавство

к.ю.н. 30.06.04

конституційне право

Бальцій Ю.Ю.

доцент

ОДЮА 1998 р., правознавство

к.ю.н. 12.10.06

конституційне право

Оськін А.А.

Терлецький Д.С.

доцент

ОНЮА, 2003р., правознавство

к.ю.н.14.06.07

конституційне право

Барський В.Р.

доцент

ОДУ ім І.І. Мечнікова, 1996 правознавство

к.ю.н 2006

Конституційне право

Сон С.С.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1995 р., правознавство

12.00.02

Оськіна В.М.

Олькіна О.В.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

К.ю.н. 2011

Волкова Д.Є.

асистент

ОНЮА, 2002р.,

правознавство

12.00.02

Кулі К.К.

асистент

ОНЮА 2004 р., правознавство

12.00.02

Назарко А.Т.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова

12.00.02

8

Державне право зарубіжних країн (38)

Мішина Н.В.

професор

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., правознавство

д.ю.н. 2011

конституційне право; муніціпальне право

Міхальов В.О.

доцент

ОДУ ім.Мечнікова, 1983р., правознавство

12.00.02

Куранін В.О.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1994,правознавство

12.00.02

Сон С.С.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1995 р., правознавство

12.00.02

Назарко А.Т.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова

12.00.02

9

Адміністративне право (70)

Біла-Тіунова

Любов

Романівна

професор

Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського в 1986р.

правознавство

д.ю.н. 06.2012

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Стрельников А.В.

доцент

ОНЮА 2000 р., правознавство

к.ю.н. 11.05.05

теорія управління; адміністративне право і процес фінансове право; інформаційне право

Залюбовська І.К.

доцент

ОДЮА, 1999р., правознавство

к.ю.н. 03.07.02

теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право

Фоміч Г.В.

доцент

ОНЮА 2006р., правознавство

к.ю.н. 23.02.11

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Маслова Я.І.

доцент

ОНЮА, 2007р., правознавство

к.ю.н. 22.12.10

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Бондаренко К.В.

доцент

ОНЮА 2008, правознавство

к.ю.н. 22.12.10

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Зубов К.М.

доцент

ОНЮА в 2000р, правознавство

к.ю.н. 06.10.10

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Михайлов О.М.

асистент

ОНЮА, 2005р., правознавство

12.00.07

Корнута Л.М.

асистент

ОНЮА 2004 р., правознавство

12.00.07

Неугодніков А.О.

декан ф-ту цивільно-господарсь-кої юстиції

ОНЮА 2002 р., правознавство

к.ю.н. 15.03.07

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

10

Фінансове право (32)

Латковська Т.А.

професор

Чернівецький держ.ун-тім Ю.Федьковича, 1996р.,правознавство

д.ю.н. 02.07.08

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Царьова Л.К.

професор

Одеський кредитно-економічний інститут 1963 р., фінанси та кредит

к.ю.н. 20.02.93

спеціальність не вказана

Пархоменко-Цироциянц С.В.

доцент

ОДЮА 1999,правознавство

к.ю.н. 15.12.05 теорія управління;адміністративне право і процес;фінансове право;інформаційне право

Нестеренко А.С.

доцент

ОДЮА 1998 р., правознавство

к.ю.н. 10.11.04

теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Боднарук Ю.В.

доцент

ОНЮА, правознавство

к.ю.н. 21.05.08

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Кіценко В.С.

доцент

ОНЮА, 2007р., правознавство

к.ю.н. 23.02.11

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

11

Цивільне та сімейне право (116)

Кізлова О.С.

доцент

ОНЮА, 2007р., правознавство

12.00.03

Адамова О.С.

доцент

ОНЮА, 2002р., правознавство

к.ю.н. 09.02.06

трудове право; право соціального забезпечення

Бабич І.Г.

доцент

ОНЮА, правознавство

к.ю.н 12.04.07

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Берназ-Лукавецька О.М.

доцент

ОНЮА, правознавство

к.ю.н. 06.10.10

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Гарєєв Є.Ш.

доцент

ОНЮА, 2002р., правознавство

к.ю.н. 09.04.08

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Глиняна К.М.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., правознавство

к.ю.н. 15.02.07

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Голубєва Н.Ю.

к.ю.н. 09.02.06

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Гончаренко В.О.

доцент

Нац.гірничн.ун-т,правознавство; ОНЮА, 2003р., правознавство

к.ю.н. 2006

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Давидова І.В.

доцент

ОНЮА 2008,

правознавство

к.ю.н. 10.11.11

цивільне право і ивільний процес;сімейне право;міжнародне приватне право

Деревнін В.С.

доцент

Державний університет м.Одеса 1992,правознавство

к.ю.н 22.12.10

цивільне право і ивільний процес;сімейне право;міжнародне приватне право

Зубар В.М.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., правознавство

к.ю.н. 12.06.02

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Калітенко О.М.

доцент

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1994,правознавство

к.ю.н. 10.04.02

цивільне право і цивільний процес;сімейне право;міжнародне приватне право

Колянковська Т.О.

доцент

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1989,правознавство

к.ю.н. 12.03.08

цивільне право і цивільний проце;сімейне право;міжнародне право

Матійко М.В.

доцент

ОНЮА, 2004р., правознавство

к.ю.н 14.10.99

цивілне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Некіт К.Г.

доцент

Економічна академія Молдови 2007 р., правознавство

к.ю.н 31.05.11

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Омельчук О.С.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1999р., міжнародні відносини

к.ю.н. 13.02.08

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Прутян Д.С.

доцент

ОНЮА,2004р.,

правознавство

к.ю.н. 13.02.07

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Сафончик О.І.

доцент

ОНЮА 2001 р., правознавство

к.ю.н 09.02.05

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Смілянець І.П.

доцент

ОНЮА 2007 р., правознавство

к.ю.н. 23.04.11

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Токарева В.О.

асистент

ОНЮА, 2007р., правознавство

к.ю.н. 10.11.11

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Цибульська О.Ю.

асистент

ОНЮА 2007 р., правознавство

к.ю.н. 10.11.11

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Чанишева А.Р.

доцент

2006 р. -2009 р.-аспірантура ОНЮА; 01.09.2009 р.-асистент каф. цивільного права

к.ю.н. 14.10.09

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Черногор Н.В.

доцент

ОНЮА 2001 р., правознавство

к.ю.н. 11.10.11

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Вороніна Н.В.

доцент

ОНЮА, правознавство

к.ю.н. 10.11.10

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Варавко А.Ю.

асистент

ОНЮА, 2010р., правознавство

12.00.03

Позов І.І.

асистент

ОНЮА 2009,правознавство

12.00.03

12

Кримінальне право (208)

Туляков В.О.

д.ю.н.

каф.кримінального права

ОДУ ім Мечніко-ва, 1995р.,

Право-знавство, юрист

проф,2001 р.

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Мирошниченко Н.А.

професор

ОДУ ім Мечнікова, 1972р., правознавство

доцент 1987

к.ю.н. 23.02.85

Підгородинський В.М.

директор Інституту прокуратури та слідства

ОНЮА 2001,правознавство

к.ю.н. 2006

кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право

Чугуніков І.І.

доцент 2007

кримінального права

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1990 р., правознавство

к.ю.н. 10.10.01

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Горбачова І.М.

доцент

ОНЮА, 2003р., правознавство

к.ю.н. 08.10.08

кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право

Федоров В.М.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1978р., правознавство

к.ю.н. 22.07.87

спеціальність не вказано

Березовська Н.Л.

доцент

ОНЮА,2001р., правознавство

к.ю.н. 10.11.10

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Хімченко С.А.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1975р.,

правознавство

к.ю.н. 28.11.90

спеціальність не вказано

Гуртовенко О.Л.

доцент

ОНЮА, 2003р., правознавство

к.ю.н. 08.10.08

кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право

Полянський Євген Юрійович

доцент

Одеська національна юридична академія 2004 р. правознавство

к.ю.н. 11.10.07

кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право

Коломієць Ю.Ю.

доцент

ОНЮА 2001,правознавство

к.ю.н. 19.01.06

кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право

Балобанова Д.О.

доцент

ОНЮА 2002 р., правознавство

к.ю.н. 2007

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Михайленко Д.Г.

доцент

ОНЮА, 2006р., правознавство

к.ю.н. 10.02.10

кримінальне права та кримінологія, кримінально-виконавче право

Гусак О.А.

асистент

ОНЮА, 2000р., правознавство

12.00.08

Мирошниченко Н.М.

асистент

ОНЮА, 2004р., правознавство

12.00.08

Оцяця А.С.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

12.00.08

Макаренко А.С.

12.00.08

Кузембаєв О.С.

асистент

ОНЮА 2004 р., правознавство

12.00.08

Ободовський О.В.

12.00.08

Колодін Д.О.

12.00.08

Ігнатенко М.П.

12.00.08

Данільченко І.Р.

асистент

ОДЮА 1998,правознавство

12.00.08

13

Трудове право (28)

Чанишева Г.І.

декан соціально-правового

факультету

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1983 р., правознавство

д.ю.н. 09.10.02

трудове право; право соціального забезпечення

Щукін О.С.

доцент

ОНЮА, 2000р., правознавство

к.ю.н. 09.02.06

трудове право; право соціального забезпечення

Краснов Є.В.

доцент

ОНЮА 2003,правознавство

к.ю.н. 28.04.09

трудове право; право соціального забезпечення

Тарасенко В.С.

доцент

ОНЮА, 2000р., правознавство

к.ю.н. 15.12.05

трудове право соціального забезпечення

Сорочишин М.В.

асистент

ОНЮА 2010 р., правознавство

к.ю.н. 26.09.12

трудове право соціального забезпечення

Лагутіна І.В.

доцент

ОНЮА, 2004р., правознавство

к.ю.н. 08.11.07

трудове права, право соціального забезпечення

Римар Б.А.

асистент

ОНЮА, 2005р., правознавство

к.ю.н. 16.12.09

трудове права, право соціального забезпечення

Іщик І.І.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова

1993 р.,

філолог-викладач рос.

12.00.05

Волошина С.М.

доцент

ОНЮА,

2006 р., правознавство

к.ю.н.29.03.12

трудове право; право соціального забезпечення

Форманюк В.В.

асистент

ОНЮА, 2009р., правознавство

к.ю.н. 29.03.12

трудове право; право соціального забезпечення

14

Право соціального забезпечення ( 26)

Чанишева Г.І.

декан соціально-правового

ф-ту

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1983 р., правознавство

д.ю.н. 09.10.02

трудове право; право соціального забезпечення

Сирота І.М.

професор

Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка

к.ю.н. 28.12.73

спеціальність не вказана

Щукін О.С.

доцент

ОНЮА, 2000р., правознавство

к.ю.н. 09.02.06

трудове право; право соціального забезпечення

Краснов Є.В.

доцент

ОНЮА 2003,правознавство

к.ю.н. 28.04.09

трудове право; право соціального забезпечення

Тарасенко В.С.

доцент

ОНЮА, 2000р., правознавство

к.ю.н. 15.12.05

трудове право соціального забезпечення

Сорочишин М.В.

асистент

ОНЮА 2010 р., правознавство

к.ю.н.26.09.12

трудове право соціального забезпечення

Лагутіна І.В.

доцент

ОНЮА, 2004р., правознавство

к.ю.н. 08.11.07

трудове права, право соціального забезпечення

Римар Б.А.

асистент

ОНЮА, 2005р., правознавство

к.ю.н. 16.12.09

трудове права, право соціального забезпечення

Іщик І.І.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова

1993 р.,

філолог-викладач рос. мови та літ-ри з правом викладання укр. мови та літ-ри

ОНЮА,

2006 р., правознавство

12.00.05

Волошина С.М.

доцент

ОНЮА,

2006 р., правознавство

к.ю.н.

29.03.12

Форманюк В.В.

асистент

ОНЮА, 2009р., правознавство

к.ю.н. 29.03.12

трудове право; право соціального забезпечення

Мартинюк В.Д.

асистент

НУ ОЮА

2010 р.,

12.00.05

Кайтанський О.С.

асистент

НУ ОЮА

2010 р., правознавство

12.00.05

15

Екологічне право (38)

Степська Олена Володимирівна

професор

Одеська державна юридична академія 1998р. Правознавство

к.ю.н. 09.06.2004

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Черемнова А.І.

доцент

Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського 1988 р., правознавство

к.ю.н 16.05.2001

господарське право; арбітражний процес

Чумаченко І.Є.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникаова 1993 р., правознавство

12.00.06

Погорєлова О.М.

асистент

Одеський Державний політехнічний університет 1997,ливарне виробництво чорних та кольорових металів;ОНЮА 2002,правознавство

12.00.06

Калищук Л.А.

доцент

ОНЮА 2002 р., правознавство

к.ю.н. 23.05.2011

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Юрескул В.О.

доцент

ОНЮА 2005,правознавство

к.ю.н. 28.04.2009

земельне право;аграрне право;екологічне право;природоресурсне право;

16

Аграрне право (32)

Гавриш Н.С.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р.,правознавство

к.ю.н. 10.04.2002

земельне право; аграрне право, екологічне право, природоресурсне право

Гальчинська Н.Ю.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

12.00.06

Суща Л.М.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.00.06

Платонова Є.О.

доцент

ОДЮА 1998,правознавство

к.ю.н. 13.12.2007

земельне право;аграрне право;екологічне право;природоресурсне право;

Караханян К.М.

асистент

ОНЮА 2008 р., правознавство

12.00.06

Годованок А.Й.

доцент

ОНЮА, 2003 р., правознавство

к.ю.н. 03.12.08

Гайдаржи Х.А.

асистент

ОНЮА, 2011р., правознавство

12.00.06

17

Кримінальний процес (134)

Аленін Юрій Павлович

професор

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

1973 р. правознавство

д.ю.н. 23.04.97

спеціальність не вказана

Лукашкіна Т.В.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1969р., правознавство

12.00.09

Главюк І.В.

доцент

ОНЮА 2004р., правознавство

к.ю.н. 27.04.09

Пожар В.Г.

доцент

ОНЮА 2004,правознавство

к.ю.н. 2011

кримінальний процес та кримінастика;судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність

Шилін Д.В.

доцент

ОНЮА 2003,правохнавство

к.ю.н. 22.06.2010

кримінальний процес та криміналістика;судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність

Стоянов М.М.

доцент

ОНЮА 2005 р., правознавство

к.ю.н. 22.12.10

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Волошина В.К.

доцент

ОНЮА, 2003р.,

правознавство

к.ю.н. 01.07.10

кримін.процес та криміналістика; судова експертиза

Гуртієва Л.М.

доцент

ОНЮА, 1999р., правознавство

к.ю.н 03.12.08

кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність

Гідулянова Є.М.

доцент

ОНЮА, 2000р., правознавство

к.ю.н. 02.07.08.

кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність

Дришлюк В.К.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова,правознавство

12.00.09

Дидич А.Ю.

викладач

ОНЮА, 2010р., правознавство

12.00.09

Мудрак І.С.

асистент

ОДУ ім Мечнікова, 1991р., історія

12.00.09

Мурзиновська А.В.

асистент

ОДУ ім Мечнікова, 1991р., історія

12.00.09

Бардаш А.А.

12.00.09

Підгородинська А.В.

асистент

ОНЮА 2005,правознавство

12.00.09

Смирнов М.І.

доцент

ОНЮА 2001 р., правознавство

к.ю.н. 09.05.06

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Солдатський

асистент

ОНЮА 2007 р., правознавство

12.00.09

18

Цивільний процес (54)

Мінченко Р.М.

зав.кафедри,професор

ОДУ ім Мечнікова, 1990р., правознавство

д.ю.н. 08.07.09

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Єрмолаєва В.О.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, правознавство

12.00.03

Гонгало Р.Ф.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., юрист

12.00.03

Волкова Н.В.

доцент

ОНЮА, 2003р.,

правознавство

к.ю.н. 28.04.09

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Андронов І.В.

доцент

ОНЮА, правознавство

к.ю.н. 02.07.08

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Голубцова О.О.

ст.викладач

ОДУ ім Мечнікова, 1994р., правознавство

 юрист

Соломахіна О.М.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1986 р., правознавство

юрист

Островська Л.А.

доцент

ОНЮА, 2003р., правознавство

к.ю.н. 02.07.08

цивільне право і цивільний процес;сімейне право, міжнародне приватне право

Іліопол І.М.

асистент

ОНЮА, 2009р., правознавство

юрист

Яніцька І.А.

асистент

ОНЮА 2005,правознавство

юрист

Цал-Цалко Ю.Ю.

доцент

ОНЮА 2007 р., правознавство

к.ю.н. 10.11.10

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Неклеса Ю.В.

асистент

ОНЮА 2006 р., правознавство

к.ю.н. 17.05.12

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Стоянова Т.А.

доцент

ОНЮА 2007 р., правознавство

12.00.03

Можаровська К.В.

юрист

Казаков Ю.Ю.

асистент

ОНЮА. 2009р., правознавство

 юрист

Розман Ю.В.

асистент

НУ «ОЮА»

юрист

Полавчук Ю.О.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

юрист

Черемнов Д.В.

асистент

2011р. – НУ «ОЮА» правознавство

юрист

19

Криміналістика (108)

Тіщенко Валерій Вікторович

професор

Одеський державний

університет 1969р.

правознавство

д.ю.н. 10.03.04

кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза

Аркуша Л.І.

професор

у 1997 р. ОДУ ім. І.І. Мечникова, правознавство; у 2010 р. ОНЮА, правознавство

д.ю.н. 10.11.11

кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Шульга Н.Н.

доцент

Вища школа МВД УССР 1961,правознавство

к.ю.н. 28.12.77

криміналістика

Баланюк О.В.

ст.викладач

ОНЮА, правознавство

12.00.09

Плахотіна В.М.

ст.викладач

ОНЮА, 1998р., правознавство

12.00.09

Супруновський А.І.

асистент

ОНЮА 2004 р., правознавство

к.ю.н 22.12.11

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Комисарчук Р.В.

доцент

ОНЮА 2006 р., правознавство

к.ю.н. 27.04.09

Барцицька А.А.

асистент

ОНЮА 2008 р., правознавство

к.ю.н. 29.03.12

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дардас В.М.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова,правознавство

12.00.09

Чумак С.П.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1987 р., правознавство

12.00.09

Ващук О.П.

ОНЮА 2008 р., правознавство, ОНЮА 2009 р., державна служба

к.ю.н. 26.09.12

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Баркар О.А.

асистент

ОНУ ім Мечнікова, 1990р., фізика

12.00.09

Єфремова І.О.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1996р., правознавство

12.00.09

Чіпко Н.В.

12.00.09

20

Міжнародне право (34)

Пашковський М.І.

зав.кафедри

ОДЮА 1998,правознавство

кандидат юридичних наук

12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Зелінська Н.А.

професор

ОДУ ім Мечнікова, 1978р., правознавство

доктор юридичних наук

12.00.11 - міжнародне право

Троянівський О.В.

доцент

Одеська національна юридична академія, 2005, правознавство

кандидат юридичних наук

12.00.03 - цивільне право і цивільний поцес, сімейне право, міжнародне приватне право

21

Основи інформатики та обчислювальної техніки ( 6)

Ємельянов С.Л.

зав.кафедри,

доц.

Київське вище інж.радіотехнічне училище, радіотехнічні засоби

к.тех.н. 16.11.88

Якутко В.Ф.

доцент

Військова інженерна радіо-технічна академія ПВО 1982,інженерна оперативно-тактична

к.тех.н. 22.12.86

не вказано

Логінова Н.І.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1993р.фізика

к.пед.н. 22.02.08

теорія і методика професійної освіти

Задерейко О.В.

доцент

Од.політехнічний інст-т, 1992р., конструювання і технологія радвоелектронних засобів

к.тех.н. 14.10.98

елементи та пристрої обчислювальної техніки та системи керування

Трофименко О.Г.

доцент

Од.політех.унів-т, 1995р., машини і технологія ливарного виробництва

к.тех.н. 01.07.01

автоматизація технологічних процесів

Чанишев Р.І.

ст.викладач

Тамбовський інститут хімічного машинобудівництва 1983 р., технологія машинобудівництва, металоріжущі станки та інструменти

12.00.05

Толокнов А.А.

асистент

Південноукр.держ.пед.унів-т, 2000р., фізика

Базаров Д.А.

асистент

Од.державна морська академія, 2004р., радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Маляренко О.А.

22

Безпека життєдіяльності та цивільний захист (16)

Самкнулов В.І.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1983 р., історія

Фірсенко М.В.

асистент

ОНУ ім Мечнікова, 2006р., журналістика; Од.рег.інст-тдерж.управління при Президентові Укр., 2009р., держ.управління

1.2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

1

Юридична деонтологія (10)

Ларіонов С.Б.

асистент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., правознавство

12.00.02

Нікітюк О.М.

асистент

ОНЮА, 2003р., правознавство

12.00.02

Ідесіс І.В.

асистент

ОНЮА, 2010р., правознавство

12.00.01

2

Теорія держави і права

(76)

Крижанівський А.Ф.

12.00.01

Богуцький П.П.

асистент

ОДУ ім Мечнікова, 19856р., правознавство

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Колісниченко В.В.

к.ю.н. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Копиленко О.Л.

професор

Київський держ.унів-т, 1983р., юрист-міжнародник

12.00.01

д.ю.н.

3

Історія держави і права України (70)

Долматова Н.І.

доцент

ОГУ ім Мечнікова, 1974р., правознавство

к.ю.н. 28.02.90

спеціальність не вказано

4

Історія держави і права зарубіжних країн (64)

Крумаленко М.В.

доцент

ОНЮА, 2003р., правознавствоо

к.ю.н. 09.04.08

теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень

5

Судові та правоохоронні органи України (32)

Нечипоренко Н.Я.

асистент

ОНЮА, 2000 р.

правознавство

12.00.10

Кривенко О.В.

асистент

ОНЮА, 2006р., правознавство

к.ю.н. 13.12.07

цивільне право і цивільний процес;сімейне право;міжнародне-приватне право

6

Конституційне право України (66)

Шаповал В.М.

професор

Київський держунів-т ім Т.Г.Шевченка, 1970р. Міжнародне право

д.ю.н. 25.09.92

спеціальність не вказано

Ідесіс І.В.

асистент

ОНЮА, 2010р., правознавство

Мельниченко Н.О.

асистент

ОНЮА, 2007р., правознавство

12.00.02

7

Державне право зарубіжних країн (38)

Ларіонов С.Б.

асистент

ОДУ ім Мечнікова, 1997р., правознавство

12.00.02

Нікітюк О.М.

асистент

ОНЮА, 2003р., правознавство

12.00.02

Мельниченко

асистент

ОНЮА, 2007р., правознавство

12.00.02

8

Адміністративне право (70)

Бедний О.І.

доцент

ОДУА, 1999р. Правознавство

к.ю.н. 12.11.03

теорія управління; адмін.право і процес; фінансове право

Осауленко С.В.

доцент

ОНЮА, 2006р., правознавство

к.ю.н. 06.10.10

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

9

Фінансове право

(32)

Кравцов Д.В.

доцент

ОНЮА, 2001р., правознавство

к.ю.н. 15.12.05

теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Лещенко О.В.

асистент

ОНЮА, 2009р., правознавство

12.00.07

10

Цивільне та сімейне право (116)

Балан Я.В.

доцент

ОНЮА, 2002р., правознавство

12.00.03

Крисань Т.Є.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 2006р., правознавство

к.ю.н. 28.04.09

цивільне праві цивільний процес; сімейне право;міжнародне приватне право

Орзіх Ю.Г.

к.ю.н. 27.05.09

Федосєєв П.М.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1979р., правознавство

к.ю.н. 14.01.04

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Костова Н.І.

асистент

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1989,правознавство

12.00.03

Денисюк В.В.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.00.03

Подчаха Д.В.

асистент

ОДЮА, 1999р., правознавство

12.00.03

Рекайкіна О.І.

асистент

ОДЮА, 1998р., правознавство

12.00.03

Соломахіна О.О.

ст.викладач

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1986 р., правознавство

12.00.03

Степанович Д.Г.

асистент

ВІЮФ-тНац.юр.акад. Укр.ім Я Мудрого, 2005р., правознавство

12.00.03

11

Кримінальне право (208)

Сікан О.М.

асистент

ОНЮА, 2005р., првознавство

12.00.08

Тавлуй О.В.

асистент

ОНЮА, 2007р., правознавство

12.00.08

Дмитрук М.М.

асистент

ОНЮА 2006,

правознавство

12.00.08

Кравець Л.К.

12.00.08

Поліщук О.М.

асистент

ОНЮА 2007,

правознавство

12.00.08

Денисенко О.Л.

12.00.08

12

Трудове право (28)

Приміч Д.В.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.0.05

Римар І.А.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.0.05

13

Право соціального забезпечення ( 26)

Приміч Д.В.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.0.05

Римар І.А.

асистент

ОНЮА, 2008р., правознавство

12.0.05

Андронова В.А.

асистент

НУ ОЮА

2009 р., правознавство

12.0.05

15

Цивільний процес (54)

Тріпульський Г.Я.

доцент

ОНЮА, 2001р., правознавство

к.ю.н. 02.07.08

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Чвакін С.А.

12.00.03

Погрібний С.О.

професор

Держ.юр.академія, 1998р., правознавство

д.ю.н. 16.12.09

цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право

Лічман Л.Г.

доцент

ОДУ ім. І.І. Мечникова 1986,правознавство

12.00.03

Карпов Р.В.

доцент

цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право

Акімова А.О.

асистент

НУ «ОЮА»

юрист

16

Криміналістика (108)

Берназ В.Д.

професор

ОДУ ім Мечнікова, 1975р., правознавство

12.00.09

Шелехов А.О.

доцент

Одеській ІВС МВС, 1999р.; Од.юр.інст-т ХНУВС, правознавство

к.ю.н. 12.04.07

оперативно-розшукова діяльність

17

Міжнародне право (34)

Короткий Т.Р.

доцент

ОДУ ім Мечнікова, 1991р., 1997р., біолог-гентик, правознавство

к.ю.н.

12.00.03 - цивільне право і цивільний поцес, сімейне право, міжнародне приватне право

18

Кримінальний процес (134)

Лановенко Т.Г.

12.00.09

Бондаренко О.Є.

доцент

Саратовський державний юридичний інститут ім. Д.І. Курського 1947 р., юридична

к.ю.н. 30.03.77

19

Основи інформатики та обчислювальної техніки ( 6)

Положаєнко С.А.

професор

Од.политех.інст-т, 1981

12.00.09

Прокоф’єва Л.Л.

асистент

Од.нац.политех.унів-т, 1980р., орг-ія механізованої обробкиекономічної інформації

12.00.09

Баркар С.О.

асистент

ОНУ ім Мечнікова, 1990р., фізика

20

Безпека життєдіяльності та цивільний захист (16)

Мавед О.О.

доцент

Одеський медичний інст-т, 1991р., лікувальна справа

Кандидат медичних наук

2008 р.

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.