Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_Kuznetsovoy_Odessa_doc.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Перелік контрольних запитань

 1. Дайте визначення понять «соціальна комунікація», «соціальна технологія» і «комунікаційна технологія».

 2. Назвіть основні види соціальних і комунікаційних технологій.

 3. Як пов’язані між собою процеси комунікації і соціалізації суспільства.

 4. Покажіть взаємозв'язок комунікаційних процесів з механізмами інтелектуалізації і самоорганізації суспільства.

 5. Ваше розуміння феномену «комунікативне середовище» та його значення для процесу соціалізації суспільства.

 6. Поняття пропаганди. Історія розвитку.

 7. Пропагандистська комунікація: структура, функції.

 8. Комунікативні моделі (теорії) пропаганди.

 9. Сучасні технології і методи пропаганди.

 10. Психологія і техніки вербальної пропаганди.

 11. Паблик рілейшнз як комунікативна дисципліна: поняття, мета і завдання.

 12. Особливості менеджменту в галузі ПР.

 13. Планування та реалізація ПР-програми (ПР-кампанії).

 14. Мас-медіа як основний інструмент ПР-кампанії.

 15. Спін-доктор: напрями і методи діяльності.

 1. Поняття іміджу. Типи іміджів.

 2. Складові іміджу (імідж особи, корпоративний імідж).

 3. Характеристики іміджу соціальної групи, партії.

 4. Основні чинники творення іміджу.

 5. Технології і методи побудови іміджу.

 6. Етапи формування іміджу.

 7. Імідж нації, держави.

 8. Модель комунікації з точки зору реклами. Мотиви реклами.

 9. Семіотика рекламного тексту. Семіотичні моделі реклами.

 10. Рекламна комунікація в масовій культурі.

 11. Політична реклама.

 12. Бізнес-реклама.

 13. Реклама у сфері науки, техніки і медицини.

 14. Характеристика комунікації з точки зору пропаганди, реклами і паблік рилейшнз (порівняльний аналіз).

 15. Комунікативна основа сучасних виборчих кампаній.

 16. Стратегія і тактика виборчої кампанії.

 17. Основні етапи і пріоритети виборчої кампанії.

 18. Медіа і вибори. Домінація символів і міфів під час виборів.

 19. Фактори формування іміджу в рамках виборчої кампанії.

 20. Перфоманс. Політичний перфоманс.

 21. Методи аналізу текстів політичних лідерів (оперативне кодування, наративний аналіз, двофакторний контент-аналіз, ролевий аналіз ).

 22. Кризові ситуації і кризові ПР.

 23. Механізми комунікативної дії в умовах кризової ситуації.

 24. Аналіз і прогнозування розвитку кризових ситуацій.

 25. Комунікативні технології стабілізації / дестабілізації соціальних систем. Варіанти викривлення інформаційного простору.

 26. Інформаційна війна: поняття, основні принципи і засоби реалізації.

 27. Інформаційна агресія. Інформаційна експансія.

 28. Інформаційні війни в минулому.

 29. Інформаційні війни в структурі сучасної цивілізації. Асиметричний характер інформаційних війн.

 30. Технології і методи проведення інформаційних війн.

 31. Інтенсивні моделі впливу (метод “промивання мізків”).

 32. Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека.

 33. Паблік рилейшнз силових структур і спецслужб. Комунікація у розвідувальній діяльності.

 34. Стратегії трансформації інформаційного простору (інформаційний комфорт / дискомфорт, дезінформаційна кампанія, моделі нейтралізації).

 35. Інформаційні операції при розв’язанні миротворчих і соціальних проблем.

 36. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин.

 37. Сучасна геоінформаційна ситуація і характер розподілу міжнародних комунікативних потоків.

 38. Глобалізація та інформаційна ідентифікація і мобільність нації.

 39. Паблік рилейшнз міжнародних проектів.

 40. Комунікативний аспект міжнародних конфліктів. Комунікативні чинники “примусової” і “м”якої” дипломатії.

 41. Мас-медіа і проблеми боротьби з міжнародним тероризмом.

 42. Теорія і технологія переговорів. Досвід ФБР в переговорах з терористами.

 43. Інтеркультурна комунікація: детериториалізація, міграція, транскультурація.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]