Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГПП-цгю.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
195.07 Кб
Скачать

Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права (1 година)

 1. Поняття господарського процесу, його форми, предмет та стадії.

 2. Предмет та метод господарського процесуального права. Господарсько-процесуальні правовідносини.

 3. Принципи господарського судочинства.

 4. Джерела господарського процесуального права.

 5. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України та проектів нового ГПК та Кодексу господарського судочинства.

 6. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України.

Задача 1. При розгляді справи в господарському суді першої інстанції з метою з’ясування деяких обставин справи виникла потреба у проведенні судової експертизи. Суд порекомендував позивачу надати висновок експерта, що не було зроблено. Суд за власною ініціативою виніс ухвалу про призначення експертизи.

Чи були порушені судом у даному разі принципи господарського процесу, а якщо були, то які саме?

Задача 2.Російська експедиторська компанія «А» звернулася до господарського суду Одеської області з позовною вимогою до українського підприємства «Б» з вимогою про стягнення боргу за експедиторським договором. У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про слухання спрв на підставі арбітражного процесуального законодавства російської Федерації, посилаючись на пункт контракту, де було відповідне застереження, та на Закон України «Про міжнародне приватне право».

Визначте, чи має суд задовольнити відповідне клопотання. Обгрунтуйте випадки застосування у господарському процесі положень іноземного законодавства

Завдання 1. Поясніть значення та можливість застосування у господарському процесі принципу арбітрування.

Завдання 2. Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень (рекомендацій) Вищого господарського суду України у сфері застосування процесуальних норм.

Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 3. Про судовий збір: Закон України вiд 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України – 2011. - № 59. - Стор. 110. – Ст. 2349.

 4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 5. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції 2013 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 7. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 8. Проект Господарського процесуального кодексу України (реєстр. № 2178 від 06.03.2008 р.) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31920

 9. Проект Кодексу господарського судочинства (реєстр. № 2777 від 16.07.2008 р) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33065

 10. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 11. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]