Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГПП-цгю.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
195.07 Кб
Скачать

Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам (2 години)

 1. Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям «компетенція» господарського суду.

 2. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських справ.

 3. Виключна (предметна) підвідомчість господарських справ.

 4. Поняття та види підсудності справ господарському суду.

 5. Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого.

Задача 1. В господарський суд звернулось підприємство „А” до підприємства „Б” з позовом про визнання недійсним ліцензійного договору та про визнання права попереднього користування торговельною маркою. Підприємство „Б” клопотало перед господарським судом з посиланням на припис пункту 1 частини першої статті 80 ГПК припинити провадження у справі. Таке припинення мотивувалося тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки власником свідоцтв на спірні знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є громадянин В. (що не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності), за заявками якого й здійснено державну реєстрацію цих торговельних марок та з яким відповідач зі справи уклав ліцензійний договір на їх використання.

Яке рішення має прийняти суд із приводу клопотання підприємства „Б”?

Задача 2. До господарського суду звернувся громадянина «А» з позовною заявою до сільськогосподарського кооперативу «Б». Предметом позову було стягнення вартості паю. У позовній заяві громадянин «А» вказав на підвідомчість спору господарському суду у зв’язку із тим, що відповідно до ГК України, кооператив є корпоративним підприємством, а відносини між членами кооперативу та кооперативом є корпоративними правовідносинами.

З’ясуйте питання про те, чи правильно визначено позивачем підвідомчість справи?

Завдання 1. В чому полягає проблематика віднесення до компетенції господарських судів публічно-господарських спорів? Визначте компетенцію господарських судів за проектом ГПК та КГС.

Завдання 2. Які Ви можете запропонувати напрями уніфікації господарського, цивільного та адміністративного процесів з питань підсудності справ (підсудність за вибором позивача, альтернативна підсудність)?

Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 3. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 р. № 10 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11

 4. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

 5. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 06.09.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 116-127.

 6. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств та організацій: роз’яснення президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02

 7. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006600-11

 8. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Президії ВГСУ вiд 28.12.2007 № 04-5/14 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_14600-07

 9. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 10. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]