Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП-цгю.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
348.67 Кб
Скачать

Тема 9. Грошові зобов’язання господарського характеру (1 година)

 1. Гроші як об’єкт господарського зобов’язання. Юридичні ознаки та юридичні властивості грошей.

 2. Поняття та функції грошового зобов’язання господарського характеру.

 3. Система грошових зобов’язань господарського характеру та визначення їх в правових джерелах.

 4. Вексель як грошове зобов’язання та його види. Облік векселів.

 5. Договір факторингу у сфері господарювання.

 6. Порядок та принципи виконання грошових зобов’язань господарського характеру.

 7. Місце та строк виконання грошового зобов’язання господарського характеру.

 8. Відповідальність за прострочення виконання грошових зобов’язань господарського характеру. Негативні проценти та штрафні санкції.

 9. Примусове стягнення грошового боргу в сфері господарювання.

Задача 1.Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2012 року. Платіж було здійснено 8 березня 2013 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.

Задача 2. ВАТ "Мортранс", що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядчиком будівельно-монтажним управлінням "БД-1". Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ "БД-1" 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ "Мортранс" про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2008 – 12%; з 15.06.2009 – 11%, з 12.08.2009 – 10,25%, з 8.06.2010 – 9,5%, з 08.07.2010 – 8,5%, з 10.08.2010 – 7,75%. З’ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості – зробіть розрахунок.

Завдання 1. Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів

Завдання 2. Складіть розрахунок позову про стягнення суми боргу, пені, процентів та інфляційних витрат на підставі Задачі 2.

Основна література:

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29. – Ст. 137.

 4. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет КМУ від iд 19.02.1993 // ВВР. -

 5. Про обіг векселів в Україні: Закон України №2374-III від 5 квітня 2001 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2374-14

 6. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543/96-вр

 7. Рішення КСУ у справі за конституційним тлумаченням Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 11 липня 2013 р. №7-рп/2013 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13

 8. Про виконавче провадження: Закон України у редакції від від 04.11.2010 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14

 9. Женевська конвенція 1930 р. про Уніфікований закон про переказний і простий вексель

 10. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку ВГСУ): оглядовий лист ВГСУ від 29.04.2013 №01-06/767/2013 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/1198/

 11. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 12. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

 13. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.

 14. Облікові ставки НБУ: http://www.bank.gov.ua/statist/Stat_data/discount_rate.htm

 15. Індекси інфляції (індекси споживчих цін): http://www.ukrstat.gov.ua/ або http://www.dtkt.com.ua/show/0sid020.html#1

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]