Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ теорет частина.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
102.1 Кб
Скачать

Оформлення контрольної роботи

Оформлення контрольної роботи передбачає наявність титульного аркуша, змісту роботи та списку використаної літератури. Обов'язково потрібно вказувати номер варіанту контрольної роботи. Обсяг контрольної роботи – 20-30 сторінок комп'ютерного тексту, формат А 4, шрифт 14, полуторний інтервал. Можливе виконання від руки на аркушах формату А 4. Завершується робота датою її виконання і підписом студента.

Титульний аркуш контрольної роботи вимагає обов’язкові реквізити: найменування міністерства, академії, факультету, кафедри.

На титульному аркуші також вказуються: тема контрольної роботи, номер групи, прізвище, ім’я, по-батькові слухача, номер залікової книжки, прізвище керівника роботи, рік та місто виконання роботи.

Розрахунки і пояснення до них подаються в послідовності згідно даним методичним вказівкам кафедри.

1. Розрахунок кошторисної вартості будівництва

Для визначення кошторисної вартості будівництва об'єкту розробляється наступна за змістом і послідовністю кошторисна документація:

  • локальні кошториси на загальнобудівельні роботи, внутрішні санітарнотехнічні роботи, внутрішні електромонтажні роботи і кошторис на придбання і монтаж технологічного устаткування;

  • об’єктний кошторис,

  • зведений кошторисний розрахунок.

Розрахунок кошторисної вартості загальнобудівельних, внутрішніх санітарнотехнічних та електромонтажних робіт

Базисна кошторисна вартість загальнобудівельних робіт визначається на підставі локальних кошторисів (форма № 4) і складається з суми прямих витрат (ПВ) та загальновиробничих витрат (ЗВВ).

В=ПВ+ЗВВ

До складу прямих витрат входять витрати на матеріали, деталі, конструкції; основна заробітна плата робітників; витрати на експлуатацію машин. Прямі витрати визначаються шляхом множення об'ємів робіт на відповідний укрупнений показник.

де: Vi - об'єм робіт (приймається за завданням);

УПі - укрупнений показник і-го виду робіт.

Загальновиробничі витрати на всі роботи визначаються шляхом розрахунку, згідно форми, що додається, і усередненої вартості людино-годин працівників визначеної в 2014 році.

Усереднена вартість 1 людино-години робітників-будівельників визначається, згідно «Ціноутворення в будівництві» 2014 року, в Україні, при середній заробітній платі 2300,00 грн., середнього розряду робіт - 3,8 – 20,38 грн. за людино-годину.

Заробітну плату робітників, зайнятих на експлуатації машин, пропонується визначати 20,63 грн. за 1 людино-годину, на електромонтажних роботах - 20,86 грн.

Розрахунок кошторисної вартості витрат на придбання і монтаж технологічного устаткування

Кошторисна вартість технологічного устаткування і витрати на його монтаж визначається на підставі локального кошторису за формою № 6. Повна кошторисна вартість устаткування складається з:

  • відпускної ціни;

  • витрат по тарі і упаковці;

  • транспортних витрат;

  • постачальницько-збутових витрат;

  • витрат на комплектацію устаткування;

  • заготівельно-складських витрат.

Вказані нарахування приймають у відсотках від відпускної ціни в наступних розмірах: запчастини -1%; тара і упаковка - 0,5%; транспортні витрати – 3%; заготівельно-складські витрати – 0,9 %; комплектація – 0,4 %.

Кошторисна вартість монтажу устаткування складається з прямих і загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати розраховуються згідно форми, що додається.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.