Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
офтальмологія / Мет.10студ4кМФ.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
186.88 Кб
Скачать

6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1 Література:

- основна:

1. Туберкульоз /За редакцією Асмолова О.К. – Одеса, 2002. – 275 с.

2. Пилипчук М.С., Петренко В.І. Фтизіатрія. – Київ: Вища школа, 1998. – 255 с.

3. Туберкулёз: клиника, диагностика, лечение /Под ред. проф. А.К.Асмолова. - Одесса, 2001. – 185 с.

4. Перельман М.И., Корякин В.А., Протопопова Н.М.. Туберкулез. – М: Медицина, 1990. – 315 с.

5. Туберкульоз: Підручник для студ.мед.навч.закл. III-IV рівнів акредитації (електроний ресурс) / О.К.Асмолов. О.А.Бабуріна, І.М.Смольська, Н.А.Герасимова.

- додаткова:

  1. Наказ МОЗ України №384 „Протокол надання допомоги хворим на туберкульоз”// Зб. Нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2006. - № 7. – С.46 – 71.

  2. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу: Посібник для лікарів, студентів, інтернів, курсантів та ін.– Київ, 2002. – 713 с.

  3. Визель А.А. Туберкулез/ Науч. рук-ль М.И.Перельман. – М.: Медицина, 1999. – 402 с.

  4. Туберкулез: Руководство по внутренним болезням / Под ред. акад. РАМН А.Г. Хоменко. – М.: Медицина, 1996. – 502 с.

6.2. 0рієнтуюча карта щодо самостійної роботи студента з літературою з теми заняття (виконується письмово).

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1.

Вивчити:

Патоморфологію

хронічних форм туберкульозу

Назвати типи патологоанатомічних змін в легенях при хронічних формах туберкульозу. Зміни у будові стінки каверни при фіброзно-кавернозному туберкульозі.

2.

Клінічні ознаки що виявляються при об”єктивному обстеженні хворого на хронічні форми туберкульозу.

Визначити зміни, що виявляються при огляді, пальпації, перкусії та аускультації хворого на хронічний туберкульоз.

3.

Лабораторні методи дослідження хворих на хронічний туберкульоз

Перелічити зміни у загальному аналізі крові, сечі у хворих на хронічні форми туберкульозу. Визначити частоту знаходження МБТ при бактеріоскопічному дослідженні мокротиння та значення бактеріологічного методу дослідження мокротиння.

4.

Рентгенологічні прояви хронічних форм туберкульозу

Перелічити зміни на рентгенограмі хворого на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Перелічити зміни на рентгенограмі хворого на циротичний туберкульоз легень.

5.

Функціональні ме-тоди дослідження хворих на хронічні форми туберкульозу.

Перелічити зміни у функції зовнішнього дихання у хворих на хронічні форми туберкульозу. Перелічити зміни на ЕКГ у хворих на хронічний туберкульоз при розвитку хронічного легеневого серця.

6.

Клінічні варіанти перебігу хронічних форм туберкульозу.

Перелічити варіанти перебігу фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

7.

Епідеміологічне значення хворих на хронічні форми туберкульозу.

Обгрунтувати причини епідеміологічної небезпеки хворих на хронічний туберкульоз.

8.

Диференціальну ді-агностику циротич-ного туберкульозу і цирозу легень.

Перелічити диференціально-діагностичні озна-ки циротичного туберкульозу і цирозу легень

9.

Режими хіміотера-пії хворих на хро-нічний туберкульоз

Обгрунтуйте необхідність призначення хворим препаратів другого ряду. Перелічіть ліки, що відносять до резервних препаратів другого ряду. Запропонуйте приклад режиму хіміотерапії хворого на хронічний туберкульоз з урахуванням хіміорезистентності МБТ.

10.

Ускладнення вторинних форм туберкульозу.

Визначити які ускладнення розвиваються внаслідок хронічного перебігу туберкульозу.

11.

Клініку легеневої кровотечі.

Визначити ознаки що характерізують легеневу кровотечу і кровохаркання. Диференційно-діагностичні ознаки легеневої кровотечі і кровотечі іншого походження.

12.

Клінічні ознаки хронічного легене-вого серця. Методи діагностики.

Перелічити стадії перебігу ХЛС, клінічну характеристику кожної стадії, методи діагностики ХЛС.

13.

Амілоїдоз внутрішніх органів.

Перелічити, в яких внутрішніх органах частіше розвивається амілоїдоз. Клінічні ознаки амілоїдозу нирок.

14.

Спонтаний пневмоторакс.

Перелічити види спонтаного пневмотораксу. Клінічні ознаки, перша допомога.

15.

Екстрена допомога при легеневій кровотечі.

Перелічити заходи щодо екстреної допомоги при легеневій кровотечі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке офтальмологія