Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Електромагнетизм.pdf

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
250.83 Кб
Скачать

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

31

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Викулин И.М. Электрофизика: Метод. указания для самост. работы студ. по курсу физики.

– Одесса: УГАС, 1996.

2 Викулин И.М. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу физики. Раздел “Электричество”. – Одесса : Изд. ОЭИС, 1988.

3 Викулин И.М. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу физики. Раздел “Электромагнетизм”. – Одесса : Изд. ОЭИС, 1989.

4 Трофимова Т.И. Курс физики. – М : Высшая школа, 1990.

5 Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М : Высшая школа, 1989.

6 Савельев Н.В. Курс общей физики. – М : Наука, 1997, т. I; 1978, т. II; 1979, т. III. 7 Калашников С.Г. Электричество. – М : Наука, 1985.

8 Чертов А.Г. Задачник по физике. – М : Высшая школа, 1981.

9 Волькенштейн В.С. Сборник задач по курсу физики. – М : Наука, 1979.

ЗМІСТ

Методичні вказівки щодо виконання комплексного завдання...........……………………....3, 14 Робоча програма ………………………..…………….......................……………………........4, 15 Комплексне завдання № 1 …………………………........…………………………..….......…5, 16 Основні формули ……………………….……………………………………………..….……5, 16 Задачі ………………………………………………......….……….…………………….....…...9, 21 Таблиці варіантів завдань……………………………….…………………….……...……….....26 Рисунки до задач.....................................…………….......…………………….............................32 Список рекомендованої літератури...............................…………………………………….…....35

Навчально-методичне видання Електромагнетизм

Методичні вказівки та комплекcне завдання № 1 з фізики

Укладачі: доц. Горбачов В.Е., доц. Ірха В.І. Комп'ютерне редагування – Трушкін А.В. Відп. редактор – І.М.Вікулін Редактор – І.В.Ращупкіна

Комп'ютерне редагування та макетування – Кірдогло Т.В.

32

Видавничий центр ОНАЗ ім. О.С. Попова

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.